Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
1-YARALANDIM
 YARALANDIM
~ YARALANDIM ~
 
Bey dağları köşesinden
Ardıcından Meşesinden
Seherde bülbül sesinden
Yaralandım yaralıyım…
 
 
Aşk ülkesi âşık yurdu
Gam değil tuzağın kurdu
Avcı değil ceylan vurdu
Yaralandım yaralıyım...
 
 
İstemem el derman olsun
Mezarıma ferman olsun
Ya deniz ya orman olsun
Yaralandım yaralıyım…
 
 
Coşkun bahar seli idim
İlkbahar ilk yeli idim
Âşık değil deli idim
Yaralandım yaralıyım…
 
 
Oyma diye oyulmuşum
Çırıl çıplak soyulmuşum
Hedef diye koyulmuşum
Yaralandım yaralıyım…
 
 
Ufuklar uzak kaçmayın
Âşıkla aramı açmayın
Gül - reyhan - zemzem saçmayın
Yaralandım yaralıyım…
 
 
Gönlüme acılar esti
Cihan cevri bahtım küstü
Şaşkın idim akşam üstü
Yaralandım yaralıyım…
 
 
Sağ sanma sefilim sayrı
Ahdetti ağyâre gayrı
Gurbet elde Yârden ayrı
Yaralandım yaralıyım…
 
 
Aşk ilinden atlı geçti
Nalların parlattı geçti
Dost derdine attı geçti
Yaralandım yaralıyım…
 
 
Aşkı ister al ister alma
Birlik bul ikide kalma
Derdini dermana salma
Yaralandım yaralıyım…
 
 
Göz ettim de birisine
Baş borcum var irisine
Sevgi sundum sürüsüne
Yaralandım yaralıyım…
 
 
Gurbette hasretim kaldı
Dosta muhabbetim kaldı
Kan döküldü etim kaldı
Yaralandım yaralıyım…
 
 
Âlem sultan Kul İhvâni
Kırk yamalı çul İhvâni
Meyhâne meçhul İhvâni
Yaralandım yaralıyım…
 
 
Can fânidir Cânân Bâkı
Nevbaharda nakkaş Naki
Göz ucuyla baktı Sâki
Yaralandım yaralıyım…
 
 
Pervâne döner peymâne
Mey sundu meste meyhâne
Zincirin vurdu divâne
Yaralandım yaralıyım…
 
 
Zikri zâhir deli idim
Azgın âşık seli idim
Şah-ı Merdan Ali idim
Yaralandım yaralıyım…
 
 
Kara gözüm yaşla doldu
Rengim uçtu saçım soldu
İnan Sultan böyle oldu
Yaralandım yaralıyım…
 
 
Âşık Kul İhvâni beyler
Dostu derdin derdest eyler
Öyle, böyle, şöyle söyler
Yaralandım yaralıyım…      
 
01.01.1987   
09:32  Antalya ev
Naki : (Nakiye) Temiz, pâk. * Çok takvalı, temiz insan. * Has undan yapılmış beyaz ekmek.
Şah-ı Merdan : "Mertlerin şahı" meâlinde Hazret-i Ali Radiyallahü anh'ın bir nâmı.
Derdest : Elde. Elde etmek, yakalamak, tutmak. Ahz. * Yapılmakta ve rüyet edilmekte olan.
[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır