Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
109-ZEVKLER 5


ZEVK 622
 
Aşk ü cezbe, Zühd ü Takva, Sıdk ü Huşu’, Havf ü Recâ
HAKK’a halkıyla gidilir, hâlde bu dört yolla Hoca!
Şeriatı – Tarikatı – Mârifetle - Hakikatı
“ALLAH-LİLLAH-LEHU-HU” dur, Lafz-ı Celâl uçtan uca...
 
                                               21.01.1990  18:52  
 
 
Lafz-ı Celâl : ALLAH ismi şerifi. İsm-i Azam.
 
 
 
 
ZEVK 623
 
Senden asla ayrılamam, Sen bilirsin özümü Dost
Şükrüm-Fikrim-zikrim Sensin, Sen söylersin sözümü Dost
Senle Sana geldim diye, tecellîn temâşa ettim
Tuzlu buruk göz yaşımla yıkıyorum yüzümü Dost...
 
                                               21.01.1990  18:52  
                                              
 
 
ZEVK 624
 
Bezm-i Safa, Bezm-i Merve, yeşil koşu düş Efendim
Giyinmiş beyaz kefeni HAKK’a yürüyüş Efendim
Hacer’in göğsünde zemzem, İsmail’in topuğu Dost
“Lâ faila illallah” dır, gönle görünüş Efendim...
 
                                               07.02.1990  14:20  
                                               Mekke. Umre haccı.
 
 
Safa : Mekke-i Mükerreme'de bir yerin ismi.
 
Merve : Mekke-i Mükerreme'de bir tepenin adı olup hacılar, Merve ile Safâ arasında yedi def'a gidip gelirler. Bu, haccın rükünlerindendir. Bu gidip gelmeye "sa'y" denir.
 
yeşil koşu : Sa’y yürüyüşünde erekekler için koşar gibi yürünmesi gereken bölüm.
 
Lâ faila illallah : Fiilin faili, işinyapanı ALLAHtır.
 
Hacer : Taş, kaya. * İsmail Peygamber'in anasının ismi.
 
İsmail : Peygamberlerdendir. İbrahim'in (A.S.) oğludur. Küçükken İbrahim'e (A.S.), oğlunu Allah için kurban etmesi emredildi. Halilullah olan İbrahim, İsmail'i (A.S.) kurban etmek isterken Cenab-ı Hak koç gönderdi. Mu'cize zâhir oldu. Bıçak İsmail'i kesmedi, yerine koç kurban edildi. Resul-i Ekrem'in (A.S.M.) de ceddi olan İbrahim ve İsmail (A.S.)lar Kâbe'yi yeniden inşâ ettiler. (Bak: Kâbe, İbrahim (A.S.) )
 
Zemzem : Çok mübarek bir su. * Kâbe-i Mükerreme'nin yanındaki maruf kuyu. (Süryanicede Zem: Dur, gitme mânasınadır. Vaktiyle Hz. Hacer, oğlu İsmail'in (A.S.) ayağı altından su çıkıp aktığını veya bu kuyunun çok çok akmağa başladığını görünce, "zem zem" diye söylemesi ile kuyunun akması kesilmiş ve bu vecihle kuyu bu ismi almıştır.) *Kelimenin lügat manası: Yavaş yavaş teganni ve terennüm eylemek, hafif ve yavaş yavaş türkü söylemek. * Çok bol.
 
 
ZEVK 625
 
Doğum-ölüm işte ömür, yedi sa’yda yedi mevsim
HAKK’a çırılçıplak yürü, gömlek gömlek soyun nefsim
Hacer gibi üretken ol, İsmail’de HAYY’ı yaşa!
İsim-Cisim-Resim-Sûret, Sîrette sırr sayha sesim...
 
                                               07.02.1990  14:41  
                                               Mekke. Umre haccı.
 
 
Sa’y : st: Hac veya Umre'de Safâ ile Merve arasında usulüne göre yedi defa gelip gitmektir.
 
Sayha : (C.: Siyâh) Çağırış. Çığlık. Feryad. Nâra. * Azab, eziyet.
 
 
 
ZEVK 626
 
Gönül dağı yüce gerek, gar-ı âşıkan buluna
Çıkması zor-inmesi zor, bir çile bin bir oluna
Her zerresin öp İhvâni, Ahmed’in ayak izini (sav)
Nasib eylesin RABB’ımız âşık olan her kuluna
 
                                      08.02.1990  08:51  
                                      Mekke. Hıra Dağı.
 
Gar-ı âşıkan : Mağara tutkunları, âşıkları.   
                           
Ahmed : Daha çok hamdeden. * Çok övülmeğe ve medhedilmeğe lâyık. * Çok sevilen. Beğenilmiş. * Hz. Peygamber'in (A.S.M.) bir ismi.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır