Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
11-Âşık
 
                                      ÂŞIK
 
                         Aşk âşığın temelidir
                         Sevilmeli sevmelidir
                         Ehl-i Beyt ü Eren Eli’dir
                        “El”imizi bilir âşık…
 
                                      *
 
                         Can cihanı çile bitmez
                         Ateş yoksa duman tütmez
                         Başın alıp ırak gitmez
                         “Gel!..”imizi bilir âşık…
 
                                      *
 
                        Yakar Yârim içimizi
                        Sevenler kınamaz bizi
                        Göz yaşlarım dizi dizi
                        “Sel” imizi bilir âşık…
 
                                      *
                                     
                        Hem seher hem tan yelidir
                        Can evinden can yelidir
                        Sevene Sultan yelidir
                        “Yel”imizi bilir âşık…
 
                                      *
 
                       Burcu burcu kokuş dili
                       Yol yorgunu yokuş dili
                       Kurban kulların kuş dili
                       “Dil”imizi bilir âşık…
 
                                      *
 
                        Âşık aşkın Şah’çasında
                        Esmâ ALLAH bohçasında
                        Dost Muhammed bahçesinde
                        “Gül”ümüzü bilir âşık…
 
                                      *
 
                        Avcı ava vurulmuştur
                        Ateşinde kavrulmuştur
                        Yedi dağa savrulmuştur
                        “Kül”ümüzü bilir âşık…
 
                                      *
                           
                        Gâh biberiz gâh şekeriz
                        Ekşiyene tuz ekeriz
                        İz üstüne çalı çekeriz
                        “Tül”ümüzü bilir âşık…
 
                                      *
 
                        Aşk Kervanı’n kıtmiriyiz
                        Binbir âşıktan biriyiz
                        Biz kimiz, kimde diriyiz?
                        “Ölü”müzü bilir âşık…
 
                                      *
 
                        Hâl-i Halvet uzlet uzlu
                        Hasan Dağı karlı buzlu
                        Hacı Osman’ın suyu tuzlu
                        “Göl”ümüzü bilir âşık…
 
                                      *
 
                        Sevenlere esselâyız
                        Mecnun’a Mevlâ, Leylâyız
                        Şehid-i Şah Kerbelâyız
                        “Çöl” ümüzü bilir âşık…
 
                                      *
 
                        Ehl-i zâhir zanna tapar
                        Aklı kaçan aşka sapar
                        Yedi renge gözün kapar
                        “Al”ımızı bilir âşık…
 
                                      *
 
                        Bakan gözün göz bebeği
                        Gören gönüller gerçeği
                        Yedi dağın kır çiçeği
                        “Bal”ımızı bilir âşık…
 
                                      *
 
                        Ahmağın “hakk”ı aklıdır
                        Âşığın “öz”ü “HAKK”lıdır
                        Binbir tomur aşk yüklüdür
                        “Dal”ımızı bilir âşık…
 
                                      *      
 
                        Esmâ-Fiil-Fail-Sıfat
                        Cümlesinin mahzarı “Zât”
                        Duyar-Uyar-Yaşar bizzât
                        “Hâl” imizi bilir âşık…
 
                                      *
 
                        Hak Muhammed Kur’ân ile
                        Ehl-i Beyt çiçeği çile
                        Fatmatü’z- Zehra vechile
                        “Ali” imizi bilir âşık…
 
                                      *
 
                        Aşk Âlemi’n donatan kim?
                        Hoş gösteren kınatan kim?
                        Yâr yarasın kanatan kim?
                        “Vâli” mizi bilir âşık…
 
                                      *
 
                        Geldik dostlar yüze yüze
                        Hasan Dağ’dan Ak Denize
                        Bu ne diye güler bize
                        “Mal” ımızı bilir âşık…
                           
                                      *
 
                        Sır Atı’na aşktır palan
                        Gönül gemi, yular, kolan
                        Dört mıha kul köle olan
                        “Nal” ımızı bilir âşık…
 
                                      *
 
                        Muhabbette meydan mesti
                        Mecnun etti Aşkperesti
                        Kırılırsa Toprak Testi
                       “Sal” ımızı bilir âşık…
 
                                        *
 
                      Aşkı  Muhammed bildirdi
                      Mey’in membağın buldurdu
                      Yıkadı Kevser doldurdu
                      “Dolu” muzu bilir âşık…
 
                                       *
 
                       Biatımız Muhammed’e
                       Elin elimizde ede
                       Kul-Kur’ân-ı Kerîm ve de
                       “Yol” umuzu bilir âşık…
 
                                      *
 
                       Cehri-Hafî-Zikr-i Erre’dir
                       Binbir ile Bir kerredir
                       Küreye perde zerredir
                       “Ulu” muzu bilir âşık…
 
                                         *
 
                        Âşık “akd”ini takındı
                        Kuruldu miz’an okundu
                        Çile çarkında dokundu
                        “ÇUL” umuzu bilir âşık…
 
                                          *
 
                        Hak Erenler “Er”i İhvâni
                        Yâr’in yatak yeri İhvâni
                        “Sırr”ı serseri İhvâni
                        “KUL” umuzu bilir âşık…
 
                                           02.01.1992 11:15
                                               Sltn-Fnk.
 
Kerbelâ : Irakta Seyyid-üş şühedâ Hz. İmam-ı Hüseyin Efendimizin (R.A.) meşhed-i mübârekleri olan yer.
 
Fatmatü’z- Zehra : Hz. Resul-i Ekremin (A.S.M.), Hz. Hatice'den doğma kızı. Hicretten 18 yıl önce doğmuş, Hz. Ali ile evlenmiş ve Hz. Hasan ve Hüseyin'in vâlideleri olmuştur. Peygamberimizden (A.S.M.) 6 ay sonra dâr-ı bekaya göçmüştür. (Radıyallahü anha)
 
Ehl-i Beyt : Ev ehli, evdeki çoluk çocuk. Daha ziyade Hz. Peygamberimizin (A.S.M.) evine mensub olanlar bu isimle anılırlar.
 
Biat : Bağlılığını, itimadını bildirmek. Birisinin hakemliğini veya hükümdarlığını kabul etmek. El tutarak bağlılığını alenen izhar etmek. Bağlılığını tazelemek. * Rey vermek.
 
Cehri : Görünmek, zâhir olmak. * Açıktan ve yüksek sesle olan söylemek veya okumak. *
 
Hafî : Gizli. Açıkta olmayan. Saklı.
 
Erre : f. Tahta kesecek dişli âlet, bıçkı. (Küçüğüne verilen testere ismi bundan gelir.) Bu şekilde ses çıkran ve gırtlaktan yapılan zikir. Ahmedî Yesevî Efendimizin işidir.
 
Akd : Anlaşma. Sözleşme. * Düğümleme. Düğümlenme. Bağ bağlama. Bağlanma.*[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır