Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
1.1.1. 1' li Sistem

1” li SİSTEM:

Akıl Âleminde 0”SıFıR: Varken yok OL-AN değil, HİÇ OL-mayandır ve târifsizdir.
Muhammedî Tasavvufta Bir bakıma AKLın, EL EVVeL’e Ezel bakışı ve SON-UÇsuz Kalışıdır ve YOK-luktur. -”EKSİ SONSUZLUK gibidir. AKIL için Nakilsiz ANlaşılamaz TEFRİTtir..

Akıl Âleminde 1” BİR: TEK SAYI VAR-dır o da 1dir ve “TEK-liktir.. şu AN GERÇEK-liktir..
Muhammedî Tasavvufta Bir bakıma AKLın, El Zâhir ve El Bâtın zuhuratına şu-ÂN bakışı, ARA kesitte, Nakille, Zıtların zevkinde “TEK-lik” OL-arak Yaşayış Şehadeti ve İmtihanıdır!..
AKIl için Ancak Nakille Anlaşılan Muhammedî SEViye-İ’TİDALdir…

Akıl Âleminde RAKAM:1den başka kullandığımız ve sayı sandığımız 2-3-4-5-6-7-8-9 hepsi de RAKAMlardır ve sadece ve mutlaka değişik OL-AN 1lerin ambalajı ve kümesidir…
Muhammedî Tasavvufta Bir bakıma AKLın EL Âhire Ebed bakışı ve SON-UÇsuz Kalışıdır ve “ÇOK-luk” tur. +”ARTI SONSUZLUK gibidir. AKIL için NAKİLsiz Anlaşılamaz ve İFRATtır…

Bu denilenleri Ham AKILlara Anlatmak için kısaca;
Bir odada 2 kişi var!”dediğiniz de o odada ASLında 2 adet apayrı kimlik-kişilik ve koordinatta 2 adet “1 KİŞİ”var demektesiniz..
Bu kümelemenin ayrı İSİM RAKAMları ) da biter..
Sonrası hep basit sarmaldır ve siz bu 10 adet şekli kullanır durursunuz.. 12, 400, 2078, 12233566 vs. vs. dir.

9 en son ve en yakın eksik-TÜMlenmeye muhtaç ve TÜM-leyeni 1-Vahdet” olan KESRET Rakamıdır.
Milyar tane 9u bir TEK 1” SIFIRlarda BAŞ-a kendi geçer.
Yaratan Vâhidu’l-Kahhar ALLAH celle celâliHUUU!..
Elbette Modern Matematiğin ANTİPOT-u Muhammedî Matematiği ANlamak ve Yaşamak için “DOKUZ DOĞ-urmak!doğru sözdür…

Gerçi basit söz gibi gelen: 1 milyara kadar sayar mısınız?” diye ÇOKluk-Kesretinin ÇIKmazını ANlamak ve ANlatmak için SORsam.

Eğer ki Siz her sayıyı 1 saniyide söyleyebilirseniz 1 milyar saniye yapar ki buda 32 yıl eder.
100 milyonlu sayılara geldiğinizde her sayı 2 saniye de söyleyeceğinizi düşünürsek ortalama bir sayıyı 1.65 saniye söylersinizki bu da hiç ara vermeden 53 yıl sürer inanması zor değil mi?.
Denemek ister misiniz, Kesretin-Çokluğun, Vahdet-Teklik Sırrını Anlayış Olmadan İNSAN-ı Nasıl yordğunu AKLı nasıl çeldirdiğini..

Bendeniz Uzay metematiğine de göz atmıştım da şaşa kalmıştım daha genç iken..

1VAHDET SAYIsı Mânâ Yüreğimde NAKL-imde MURADullah KAZAsı gibi AN-latılan VAHDET Kavramı olarak var Oldu. KAZA SAYISI dedim.

9 KESRET RAKAMI ise Madde Yüreğimde AKL-ımda EMRullah KADERi gibi YAŞA-latılan KESRET Kavramı olarak var Oldu. KADER RAKAMI dedim.

İlâhe” YOK-luğu ile “ İllâ ALLAH!”ÇOK-luğu ARA KEsitinde,
BEN-im kaderimce-Kadarımca AKLımın İKİ-ik-ŞEYtANlık DÜZEN-sizliğini,
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i BUYURup-DUYURduğu İlahî NAKL İle DENGElediği-SEViyelediği-TEKlediği Şehâdetine İŞTİRAK Şerefini YAŞAdım Elhamdülillahirabbülâlemin!..

9 KESRET RAKAMI hakkında neler denmez ki..
9 sayısını kaçla çarparasnız çarpın rakamlarının toplamı gene 9 eder:
9x181=1629 ise 1+6+2+9=18 ise 1+8=9
9x8743=78687 ise 7+8+6+8+7=36 ise 3+6= 9 eder..

1VAHDET SAYISIz yani Nakilsiz, 9KESRET RAKAMI yani Ham Akıl, Başını ne kadar taşlara çalarsa çalsın daima 9 DOKUZ DOĞuracaktır.
Ve en Acısı TÜMleyeni 1e TEVHİD” e hasret KAklacaktır!..

BENdenizce,
Ham AKIL, Kâinât Kâbesinin Merkezinde Tek NOKTa iken; 8 Köşeyi KöR GöRmekten 6 YüZü, 12 AYRıtı TAMlayıp-TÜM leyip KALB Kâbesin DUY-up UY-amamakta..
Çünkü Kendisini de KÖŞE sanmakta 9 KÖŞE ya KOşamakta, Taşmakta ve Şaşmakta Hâlimce ne dersin?..

Ham AKIL Şırası, ne zamanki Muhammedi Muhammedî Mayalanmayı BİZ-BİR-İZ de BİL-ir, BUL-ur da Pâk Kalbinde OL-ursa Şehâdet Şarabından İÇmesine gerek yok Ondan İçenler SER-HÛŞ YAŞArlar..
SELİM AKIL Sahbi İNSAN-I Kâmilderler Hakk Erenler İklimnde..

Kare, Küb, KÂBE ne ki?
3 boyutun Kâbesi, 6 yüzü 8 köşesi 12 ayrıtı OL-AN Kapalı Şeklin adı haa!..
Oysa VAR OL-AN küllî ŞEY İÇ-in en Mükemmel ŞEKİL KÜREdir..
Onun için ÇÖL KITMIRleri,
BİLYE gibi Baş-Ayaksız SıRR-ü-SER-idirler..
TEK HaVada Tek Rüzgar gibi Yersiz-Yurtsuz Ezelberi-dirler!..
Dokuz değil Dosan Dokuz DOĞ-urduklarını ÇÖLe ÇIK-ANlar YAŞAyacaktır!..
Ondandır ki Ezel-Ebed:

DEVR EDEr DURurlar DEVR-ÂNda İLİMle BİL-erek BİL-direrek!
SEYR EDEr DURurlar SEYR-ÂNda EDEBle BUL-arak BUL-durarak!
CEVL EDEr DURurlar CEVL-ÂNda İRFANla OL-arak OL-durarak!
HAYR EDEr DURurlar HAYR-ÂNda ERKANla YAŞA-arak YAŞA-tarak!..

Hamdolsun Rabbımız Teâlâ’ya..

1 Tanelik = Teklik = Eşsizlik, Benzersizlik vs.
Bu sadece ve sadece Sistemin Sahibi Subhân ALLAHÜ ZÜ’L-CELÂL’e ait bir özellik ve vasıftır.
Ahadiyyet ve Vahidiyyet...

AHADİYYET:

ALLAHÜ ZÜ’L-CELÂL’in gerçek şahsiyetinin, kişiliğinin, zâtlığının, insanın akıl kapasitesiyle kavranamayacak, anlaşılamayacak ve kaldırılamayacak oluşunun “EL AHAD” (celle celâluhu) olarak buyurduğu zifiri karanlık ve bilinemezlik perdesinin arkasında bulunup bize perdeli olmasında “Tek” oluşudur.
Bu bakımdan “Bir” tane, eşsiz ve benzersiz oluşudur.

Resim--- Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e soruluyor: “ RABB’ımız, gökleri ve yeri yaratmadan önce neredeydi?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “ Üstünde ve altında hava bulunmayan bir “a’mâ” daydı” buyuruyor.”
(İbni Mâce, Mukaddime 13)

Resim--- İmâm-ı Alî (kerremullahi veche) ise: “ Elân dahi öyledir” buyuruyor.
A’mâ ise körlüktür...
Sonsuz ve zifirî karanlıkta asla bir şey görememek oraya ait bir hususu bilememektir...
İşte ALLAHÜ ZÜ’L-CELÂL’e ait bu bilinemezlik karanlığının adı AHAD’dır...
Koyu bir karanlığa benzetildiğinden câhilliğe de mecâzen “Ümmî” denilmiştir.
Hatta ledün ilminden nâsibsiz ve sözde ilim ehlince Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in “Nebîyyü’l-Ümmî” oluşu, anasından nasıl doğmuş ise öyle kalıp okuma yazma öğrenmemiş (câhil) kimse sanılmıştır.
Böyle anlayış ve anlatış ahmakçadır.
Arapça’da anneye “ÜMM” denmesi, karnındaki bebeği için zifiri karanlık içinde emniyet yuvası ve bilinemezlik karanlığının benzeri oluşundandır.
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e Nebîyyil Ümmî buyurulması ise;
Nebî, haber getiren.
Nebîyyil Ümmi ise bilinemezlik a’mâsından haber getiren ezel HABBEsinin (Habibîyyetten) zuhûru olan demektir.
Arapça, âri ve asil bir dildir.
“Cennet dilidir” buyurulmuştur.

Resim--- Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Üç hasletten dolayı Arabı seviniz: Çünkü ben Arabım, Kur'ân-ı Kerim Arapça olarak nazil olmuştur, Cennet ehlinin konuştukları dil Arapça’dır "
(İbni Abbas'tan ; İ. Münâvî, Feyzü'l-Kadîr, 1:178 Hadis no: 225 )

Arapça; birkaç bedevinin çölde bir araya gelip uydur kaydır ortaya çıkardığı bir dil değildir.
Sistemi halkedenin Kur’ân-ı Kerîm’de Kerem’ini indirdiği mükemmel ve mükerrem bir dildir.

Basit bir misâlle bakınız, ALLAH ismi: Elif-lâm-lâm-he’den oluşur. Birer harfini sırayla soyarsak:

ALLAH (celle celâluhu): Şerîatta başlı başına bir târifi olmamakla beraber tüm Esmâ-i Hüsnâyı toplayan cem’ eden Lâfzullah…
Harf-i târifsiz tek zâtî esmâ.

LİLLAHİ: ALLAH (celle celâluhu) için…
Tarikatte her şey ALLAH (celle celâluhu) için…

LEHÛ: ALLAH (celle celâluhu)’nun…
Mârifette her şey ALLAH (celle celâluhu)’nundur.

HÛ: Hû… Hakikatte her şey O dur.
Ondan başka O yoktur.
Lâ hûve İllâ hûve…

Birer harfi soymakla ALLAH kelimesinden, Lillah, Lehû ve Hû ya ulaştık…
Bir de “Tanrı” yazalım ve deneyelim.
Tanrı-Anrı-nrı-rı!…

Maksadımız Ahadiyetin tasavvufî sayı sisteminde adet bakımından bir teklik oluşunu anlatmaktan ziyâde; anlayış bakımından asla ulaşılamazlık, bilinemezlik ve sırlarına erişilemezlikte teklik olduğunu arz etmektir.
Bu husus, çok önemlidir.
Hz Bilâl-i Habeşî (Radiallahu anhu)’ya müşrikler çok ağır işkence edip kızgın kumlar üzerinde çakılı kazıklar arasına çarmıha geriyorlar.
Kendisine “ALLAH (celle celâluhu)’ın her sıfatını söyle ama AHAD (celle celâluhu) deme!... dediklerinde:
Vallahu AHAD!...” diyor.

VAHİDİYYET:

Vahdaniyet ise âdet olarak “1” oluştur.
Tek oluştur. ALLAHÜZÜ’LCELÂL Zâtî itibariyle TEKtir.
Ülûhiyyetinde, Rübûbiyyetinde, Rahmânîyetinde, Rahîmîyyetinde ve Mâlikiyetinde TEKtir.
Daha doğrusu zâtî itibâriyle her sıfatında ve hâlinde TEKtir…
El Basîr (celle celâluhu) dediğimizde “ALLAHÜZÜ’LCELÂL görücüdür.” deriz.
Ancak; bu görmek vasfı her hangi bir mahlûk görüşü gibi değil de mutlak bir görüştür ve bu görücülüğünde de TEKtir, Bir tanedir. Tasavvufun temeli olan TEVHİD, aslında halkediliş SEBEBi ve SONUCudur.
TEVHİD; El Evvel, El Âhîr, El Zâhir ve El Bâtın (Hadid 57/3) olan ALLAHÜ ZÜ’L-CELÂL’in Evvelde, Âhirde, Zâhirde ve Bâtında tek oluşunu ANLAmak ve YAŞAmaktır.
Bu ise TEVHİDULLAHtır. (İhlâs 112/1-4):

ALLAHÜ ZÜ’L-CELÂL Habibi Edibi sallallahu aleyhi ve sellem’e:
De ki: O, ALLAH birdirEL AHADdir; bildirdiğinin dışında bilinemezlik perdesine bürünen TEKtir.
Es Sameddir; hiçbir hususta hiç kimseye muhtaç olmayan herkesin kendisine mutlaka muhtaç olduğu El Hayyu’l-Kayyum ALLAH’dır.
Birisini doğurmamış ve birisinden doğmamıştır.
Zâtî Hakikatı hususunda bir benzeri, dengi, küfvî (hatta dahi zıddı) olamayan AHAD olan ALLAHÜZÜ’LCELÂL dir...” (İhlâs 112/1-4)
[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır