Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
118-ZEVKLER 5

ZEVK 627
 
HAKK’la halkın irtibatı, duadır zikir denilen
Kulun Tevhid durağında, hamd vardır şükür denilen
Fıtrat tecellî tahtında, “VAR”ın zuhuru gördüğün
Ezel-Ebed tekemmüldür, İhvâni fikir denilen...
 
                                      06.03.1990  06:52  
 
 
 
ZEVK 628
 
Her an her hâlde HAKK ile, ilelik Zikr-i Daimi
Hâklen-Aklen-Naklen-HAKK’len, bilelik Zikr-i Daimi
Menfî-müsbet, Kudret kahrı, aşkın demir leblebisi
Çeken – Çektiren - Çekilen, çilelik Zikr-i Daimi...
 
                                      08.03.1990  13:25   dr.  
                                          
Hâklen : Toprakla...
 
Aklen : Akılla...
 
Naklen : Nakil olan Kur’ân-ı kerim ve Hadis-i şerifle...
 
HAKK’len : HAKK cc ile..
 
Zikr-i Daimi : Atomun her an döngüsü gibi sürekli zikir..
 
 
ZEVK 629
 
Kalbin keşfiyle inkişaf, kutlu olsun aşkın İhvâni
Madde mânâyla bütündür, Tevhidi taşkın İhvâni
Ko kasıtlı – kalıplıyı! Nârdan nûra mi’rac eyle!
ALLAH’ da ALLAH’ ı zevktir kemâlât, şaşkın İhvâni...
 
                                      08.03.1990  21:21   ev.
                  
 
Keşf : Açmak. * Olacak bir şeyi evvelden anlamak. Gizli kalmış bir şeyin Cenab-ı Hak tarafından birisine ilham olunması ile o gizli şeyin meydana çıkarılması.
 
İnkişaf : Açılma. Meydana çıkma. * Yetişme. * Terakki etme, ilerleme. * Gizli sırların bilinmesi.
        
         
ZEVK 630
 
Kâinatın özeti var, insanın Kafa Tasında
Kıblesi Dost aşk dolabın, Şe’en-i Şah ortasında
Kemâlâtın keyfiyeti, her zerrenin zikir zevki
Zevalinde kemâlin gör, eşyanın aşk komasında...
 
                                      08.03.1990  21:48   ev.
 
 
Keyfiyet : Bir şeyin esâsı ve iç yüzü. Nasıl olduğu ciheti. * Kalite. Madde. (Kemmiyetin zıddıdır.)
 
Zeval : Zâil olma, sona erme. * Gitmek. Yerinden ayrılıp gitmek.
 
Koma : Kendini kaybediş.
 
 
ZEVK 631
 
Tenezzül-Tevazu’-Tevhid, Tekemmüle yerleştirmek
Tahallukla Tahakkuku, Kemâlâtta birleştirmek
İman, nasib-hesab işi, birlikte şuûra eriş
Rahmet gönüllü Âşıklar, Tasavvufta Erleştirmek...
 
                                      09.03.1990  18:58   ev.
 
 
Tahalluk : Ahlâklanmak. İyi huy edinmek. Yüksek İslâmi ahlâkla ahlâklanmak. Halka meşguliyyet ve ilişki.
 
Tahakkuk : Bir şeyin doğruluğunun meydana çıkması. Gerçekleşmek. Delil ile isbat edilmek. Sabit ve hakikat olduğu aşikâr olmak. HAKK’la meşguliyyet ve ilişki.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır