Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
11. BÜLBÜL..BÜLBÜL..
 
Seherde Cünbüş….
 
Sırr-ı Subhân seher, yol vermiş Yâr’e
Fenâda Bekâyı bulmuş bîçâre
“Zât-Zuhurat” zevki düşürmüş zâre
Aşk ile meşk edip şakıyor Bülbül…
 
 
Dost derdiyle dilin dağlayan olmuş
“Ah!..” ı Arşı tutmuş-ağlayan olmuş
Sevdâ Sahrasında çağlayan olmuş
Vuslat Vâdisinde akıyor Bülbül…
 
 
Kesrette Vahdeti fark eylemiş de
“Cümle-Cem”i “Can”a zerk eylemiş de
Melâmette  “fark”ı terk eylemiş de
Mestlik Makamından bakıyor Bülbül…
 
 
Tekemmülde Tevhid, “Âşık Ahdı”nda
Tenezzül-Tevazu’ Bezm-i Bahdında
Muhammed Hak Rasûl, Kulluk Tahdında
Sultanlık Tacını takıyor Bülbül…
 
 
Ahmak kalbi bilmez, sanır “Kan Evi”
Âşığa Cânân’ın tahtı “Can Evi”
Şafağı söktürür aşkın alevi
Yaralı yüreğim yakıyor Bülbül…
 
 
Muhabbette Mevlâ, Mecnun-Leylâ’sı
Ar değil âşığa aşkı Sevdâsı
Bülbülü ele veren dili belâsı
Çileyip çilesin çekiyor Bülbül…
 
 
Kullukta Sultanlık, “Sırr Mi’racı”nda
Ağyârdan ayrılık “Yâr Mi’racı”nda
Mestliğin Mansur’u “Dâr Mi’racı”nda
Çile Çarmıhına  çıkıyor Bülbül…
 
 
İmkanla imtihan aşkın oyunu
“ŞAH”a şehâdettir evveli-sonu
Şerh edip âşığa “Kün! Fe yekun”u
Kemâlât Kitabın okuyor Bülbül…
 
 
Dostluk Durağında diz çöküp durup
Muhabbet Teline mızrabın vurup
Kalbine Tecellî Tezgâhın kurup
Zuhurat Zevkini dokuyor Bülbül…
 
 
Soymuş sevdiğini üryan eylemiş
Dökmüş gözün yaşın giryan eylemiş
Gönül külhanında püryan eylemiş
Burcu burcu seher kokuyor Bülbül…
 
 
Naz-niyazda Gavsü’l- Azam nefesi
“Kutbü’l-Aktab” “Kurbü’l-Ulâ”nın sesi
“İmam-ı Azam”ın Birlik Bestesi
Başını Belâya sokuyor Bülbül…
 
 
HAKK, Halk Bazarında hükmüyle kulmuş
Murada erenler “Söz”den kurtulmuş
“Fark”ı fark eylemiş kemâlât bulmuş
Cehâlet Kefenin dikiyor Bülbül…
 
Yâr yâdına yanmış ağyârdan bıkmış
Gülşen Kalesinin surların yıkmış
Tomurlar toy, gonca vefâsız çıkmış
Güllere göz yaşı döküyor Bülbül…
 
 
Vâsi, Dost Muhammed! Velî, Ali’dir
Vuslatta Velâyet Eli Ali’dir
Seher seyri, Ehl-i Beyt’in hâlidir
Şah’ın Şafagı’yla söküyor Bülbül…
 
 
“Gurbet el!” dediler, yâd el yurduna
Hasret bergüzardır Âşık merdine
Bir gül için bin bir diken derdine
İhvâni’m boynunu büküyor Bülbül…
 
                            03.11.1990  05:35
                            Seher ve sahil..

[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır