Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
128. Sır Sultanım                                                                 SIR SULTANIM…
 
                                                             Sır  soduk sazın telinden
                                                             Kâm  aldık Aşk Güzeli’nden
                                                             Ayrıldık ağyâr elinden
                                                             Aza geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             HAKK’tan HAKK’a halka çıktık
                                                             Erenler eşiğine ıktık
                                                             Laftan - sohbet - zevkten bıktık
                                                             Hazza geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             Elimizde bâde şükür
                                                             Muhabbet mâbede şükür
                                                             Niyaz ede ede şükür
                                                             Naza geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             Çok konuş - kalkış yaşadık
                                                             Yuh duyduk alkış yaşadık
                                                             Nice kara kış yaşadık
                                                             Yaza geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             Sevdâ tılsımı Hızır’da
                                                             HAKK ile halka huzurda
                                                             Yedi tel - mızrab hazırda
                                                             Saza geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             Cem’de Cânân bil canını
                                                             Terk et zaman mekânını
                                                             Biz bu derdin destanını
                                                             Yaza geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             Uykuyu seherden söktük
                                                             Sînemiz suyunu döktük
                                                             Ehl-i Beyt’e boyun büktük
                                                             Rıza geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             Akıl aşkla eni-konu
                                                             Boş bulur yolun sonunu
                                                             Aşkla, şeytan oyununu
                                                             Boza geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             Ehl-i Beyt’in gönül göğsün
                                                             Emdik tâç etledik süsün
                                                             Büründük Kâbe Örtüsü’n
                                                             Koza geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             Kor ateş gönül gülümüz
                                                             Alevlendi bülbülümüz
                                                             Dost savurdu Aşk Külümüz
                                                             Toza geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             Cümle cem’de HAKK’tır mevcûd
                                                             Vuslatına vâcib – vücûd
                                                             Erenlerden secde – sücûd
                                                             Yoza geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             “Zannın zevkine tapmaya
                                                             Korkumuz umut yapmaya
                                                             Su - Buhar - Bulut yapmaya
                                                             Buza geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             “Hâr”ımıza gonca dendi
                                                             Gönül Bağı’ndan derlendi
                                                             Göz yaşımız şekerlendi
                                                             Tuza geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             Söz kâr etmez Pervâneye
                                                             Zincir kıran divâneye                                                             
                                                             Biz Mekke’ye meyhâneye
                                                             “Meze” geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             Sînemizde sevdâ sesin
                                                             Duyduk - uyduk Dost Nebisin
                                                             Aşkın demir leblebisin
                                                             Eze geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             İki gözüm nûru benim
                                                             Ölmeden öldüm Efendim
                                                             Yedi kat semâ, kefenim
                                                             Beze geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             Adın andık anımızda
                                                             İle - bile yanımızda
                                                             Cânânımız canımızda
                                                             Seze geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             Gül - bülbül gülşende gibi
                                                             Sen bende ben sende gibi
                                                             İkimiz bir tende gibi
                                                             Size geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             Bin bir âşıktan biriyiz
                                                             “HU” da “HAKK” “HAYY” da diriyiz
                                                             Kervanında kıtmiriyiz
                                                             İze geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             Karıncanın, kartal - kuğu
                                                             Ömrümüz çile çubuğu
                                                             Kurt gibi deldik kabuğu
                                                             Öze geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             Seyrana - Devran dağımız
                                                             Hayrana -  Cevlan çağımız
                                                             Kırk düğüm gırtlak bağımız
                                                             Çöze geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             Sînem Ehl-i Beyt beşiği
                                                             Başım Eerenler eşiği
                                                             Nûr-u Muahmmed ışığı
                                                             Göze geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             Halka HAKK ile bakmaya
                                                             Eriyip HAKK’a akmaya
                                                             Benlik Belâmız yakmaya
                                                             Köze geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             Şah’ımın Ali kapısı
                                                             Ezelden beli kapısı
                                                             Vuslata velî kapısı
                                                             Söze geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             Bilmeyene söz nafile
                                                             Bilenler yanar ah ile
                                                             Karlı dağlardan sahile
                                                             Düze geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             Havalanma alçaktan uç
                                                             Sebebe gebedir sonuç
                                                             Yönsüzlük Hak, yönlülük suç
                                                             Süze geldik Sır Sultanım…
 
                                                                          *
 
                                                             Kul İhvâni Erimizi
                                                             Sırra sardık serimizi
                                                             Yâr derdiyle derimizi
                                                             Yüze geldik Sır Sultanım…
 
                                                             10.06.1993     09:30-15:50
                                                             Antly-Bşknk.
 [ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır