Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
13-Gel Yürü...

AŞK SELSEBİL
GEL YÜRÜ!...
 
 
Şühûda sür! i’zanın
Kurulsun Hak miz’anın
Okundu Aşk Ezanın
Aşk Abdestin al yürü…
 
                   *
 
Ağyârdan el-etek çek
Gönülde gizli gerçek
Aşk arı, çile çiçek
Kalb kovanda bal yürü…
 
                   *
 
Âşık isen arkadaş
Aşk içindir ayak-baş
Kalbde ateş-gözde yaş
Çile sazın çal yürü…
 
                   *
 
Aşkın “kâlu belâ” sı
Mecnun-Mevlâ-Leylâ’sı
Kalbde Kevser Deryası
Damlasına dal yürü…
 
                   *
 
Âşığın aşkı haktır
Hükm-ü Hakk-ı Mutlaktır
Akla tapan ahmaktır
Hayat-Hülya-Fal yürü…
 
                   *
 
Seyret cevlin cevl eyle
Dön Devranda devr eyle
Hayranda kal seyr eyle,
Hâl içinde hâl yürü…
 
                   *
 
“BEN” Kalene güvenme
İnat edip direnme
Baş olmaya imrenme
Kıl Kuyrukta kal yürü…
 
                   *
 
Kalma arsız ayıpta
Saklama çok sayıpta
Kalıp; kazanç-kayıpta
El kiridir mal yürü…
 
                   *
 
Bezm-i Belâ âhidin
Şeen-i Şah şâhidin
Tamamlasın tevhidin
Dört mıh ile nal yürü…
 
                   *
 
Kalb-Kafa ambalajın
Eşya-Olay garajın
Patlasın Aşk Barajın
Gözün yaşın sal yürü…
 
                   *
 
“Ben” “Bana” bilmecedir
“Sen” de nasıl nicedir
Seher  sırrı gecedir
Şafak Şah’a şal yürü…
 
                   *
 
Av, avcı için ava
Aşk ateş, kalbin tava
Beylere bal baklava
Âşıklara yal yürü…
 
                   *
 
Sağ-sol artsız-önsüz gel
Tensiz –deri-gönsüz gel
Kıblesiz gel yönsüz gel
Yersiz-yurtsuz yel yürü…
 
                   *
 
Derde daldıran HAKKtır
İtip kaldıran HAKKtır
Çalan-çaldıran HAKKtır
Sazda mırab tel yürü…
 
                   *
 
Yandırsa Tevhid Tuzu
Melese emlik kuzu
Erise Benlik Buzu
Seyr-i Seher sel yürü…
 
                   *
 
HAKK’ın halkı herkesi
Başında akıl fesi
Maskaralık maskesi
Kimin başı kel yürü…
 
                   *
 
Kırka katlı kördüğüm
Beden-gırtlak gördüğüm
Nefes nefes ördüğüm
Geçen ömrüm gel yürü…
 
                   *
 
İmamın rahibin gör
Sistemin Sahibi’n gör
Muhammed muhibin gör
Gözün zârın del yürü…
 
                   *
 
Cânân bilir Canlara
Anlat aşkı anlara
Kaptırma şeytanlara
Aklın HAKK’a çel yürü…
 
                   *
 
Seyret kurtla koyunu
Olan aşkın oyunu
Kalble kafa boyunu
Bey Dağında bel yürü…
 
                   *
 
Dilinle “Anka” tutma
Dikkat et “kaf”ı yutma
Dört başın var unutma
Kırk ayak- Yedi el yürü…
 
                   *
 
HAKK- Muhammed “Hâ-Mîm”i
“Ta-Ha” Tevhid ta’mimi
“He” nin gözü samimi
Zülf ü zifâf “zel” yürü…
 
                   *
 
Vedûd, bahtıma baksa
Gönlüme sevgi aksa
Çağırsa sese raksa
On parmakta “zil” yürü…
 
                   *
 
Yalnız yürüyorsan dost
Kibrin kürüyorsan dost
“İki” görüyorsan dost
Aşk Aynası’n sil yürü…
 
                   *
 
Aşk ü Meşk olmaz “Hu!.”suz
Uyku kalıp uykusuz
Kerbelâ damla “Su”suz
Naz-Niyazda “Nil” yürü…
 
                   *
 
Aşkla adın andıran
Kor alevsiz yandıran
Kâinâtı döndüren
Merkezdeki “mil” yürü…
 
                   *
 
Dört unsurun umuru
HAKK’ın halkta hamuru
Âdem ata çamuru
Undan ufak “kil” yürü…
 
                   *
 
Ahmağın adı yoktur
Emri muradı yoktur
Kokusu tadı yoktur
Acı – tadlı “dil” yürü…
 
                   *
 
Gezerken Ben Dağı’nda
Av oldum Aşk Ağında
“Ben” Yârin yanağında
Kar tanesi “çil” yürü…
 
                   *
 
Muhammed muhatabı
Benden bana hitabı
Özünde HAKK Kitabı
Bileceğin “bil” yürü…
 
                   *
 
Kasaptan kaçmak kastı
Bıçağa verir postu
Diken  Dostumun Dostu
Bülbül için “gül” yürü…
 
                   *
 
Doğru yolun şaşıma
Kibrin kirin kaşıma
Cehenneme taşıma
Yak odunun “kül” yürü…
 
                   *
 
Velî derlerse sensin
Beli derlerse sensin
Deli derlerse sensin
Söz âşığa “tül” yürü…
 
                   *
 
At kaynat aş’a aşkı
Dik içir başa aşkı
Hisset, duy, yaşa aşkı
Zevki zâhir “zül” yürü…
 
                   *
 
HAKK’a kulsan nazır ol
Emrine muntazır ol
Dirilmeye hazır ol
Ölmedinse “öl” yürü…
 
                   *
 
Ah altın elli turnam
Leylası belli turnam
Sevdası telli turnam
Derya-deniz “göl” yürü…
 
                   *
 
Kulak ver “TA-Ha”sına
Cânân Can bahasına
Sürdük Sır Sahasına
Kâr ü Belâ “çöl” yürü…
 
                   *
 
Mekke, emin. Şüphe, Şam
Tan yeli değildir Sam
Çık güneşe kalma ham
Olmamışsan “ol” yürü…
 
                   *
 
Noksanı olmaz tamın
Canı tatlıdır hamın
Cennet ise meramın
Bağ ü botsa “bol” yürü…
 
                   *
 
Ne zaman, nasıl, nerde?
Çâre ol cümle derde
“Su” gibi yüzün yerde
Enginlere “dol” yürü…
 
                   *
 
Ehi Beyt haslar hası
Hak Muhammed mirası
Gavs-ı Azam Aşk Tası
Dost Kuddusî “kol” yürü…
 
                   *
 
Doğsun Ahmed Güneşi
Tek kalsın Aşk Ateşi
Yok olsun Zıddı-Eşi
Sağ iledir “sol” yürü…
 
                   *
 
Bir düşün niçin bunlar
Zandaki “Hiç”in bunlar
“Eşhedü” için bunlar
Canda cennet “ş’ol ” yürü…
 
                   *
 
Yok mu HAKK sözün duyan
Dost Muhammede uyan
Ölü gibi uyuyan
Yürüyene “yol” yürü…
 
                   *
 
Arzet Aşk Niyazını
Çek Çalab’ın nazını
Secdesiz Namaz’ını
Tek başına “kıl” yürü…
 
                   *
 
Sabur şiddet içinde
Huzur hiddet içinde
Madde- müddet içinde
Her çizgi bir “yıl” yürü…
 
                   *
Dinle Dostum, hey âşık!
Subhân-semağ-ney âşık
Bu âlemde ey âşık
Aradığın “bul” yürü…
 
                   *
 
Benim kervan köpeği
Kalbim Tevhid Dibeği
Soyun atlas ipeği
Sırtında bir “çul” yürü…
 
                   *
 
Şâhid şüphesiz şanlı
Dönek belli bîşanlı
Âşık aşkla nişanlı
Ahmak burda “dul” yürü…
 
                   *
 
Âyân eyle nihanı
Candır Cânân Cihanı
Çoktur HAKK’ın Sultanı
Kul İhvâni’m “kul” yürü…
 
03.01.1992 16:42 dr.
 
İzan : idrak, basiret, anlayış
 
Miz’an : zann terazisi
 
Cevleyle : dolaş
 
Kalb ...... Kaf
Anka .......Aşk .......Ruh ........ Hu
Vedûd ....... Sevgili .......... Mâşuk
Aşk Aynası ......... Kalb
Nil .........Aşk İlmi
 
Zifâf : Gerdeğe girmek. Gerdek.
 
Meşk : Çalıp söylemek. Aşkın işini yapmak.
 
Sam : Çölde esen kavurucu yel.
 
Nihan : f. Gizli, saklı. Bulunmayan. Mevcut olmayan. * Sır.
 
Âyân : (İyân) Aşikâr. Belli. Herkesin bilebileceği ve görebileceği.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır