Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
131. Dost
DOST…
 
                                                    Cevr-i cihan, Çark-ı Çile yâr bu yaz
                                                    Simsiyah sevdâdır, aşkta naz - niyaz
                                                    Yedi rengin cem’i anası beyaz
                                                    Âşıkların gözü - gönlü al’a Dost…
 
                                                                            *
 
                                                    Şikaytim şükür aşk ah ü zârı
                                                    Çileye sarılmış aşkın baharı
                                                    Çiçeğin peşinde perişan arı
                                                    Sinekler hucumda tatlı bal’a Dost…
 
                                                                            *
 
                                                    Ey Efendim gözüm nûru Sultanım
                                                    Sîne safım dili duru Sultanım
                                                    Muhabbet meclisin Sûr’u Sultanım
                                                    İster misin sefil sazım çala Dost…
 
                                                                            *
 
                                                    Aşktan alev almış gülizâr gülü
                                                    Yakan yaktırandır yananın külü
                                                    Bir kara sevdâda gördüm bülbülü
                                                    Kargalar tünemiş kuru dala Dost…
 
                                                                            *
 
                                                    HAKK’tan HAKK’a hicret aşka dayanan
                                                    Aslının aynıdır aşkın boyanan
                                                    Gönül gözü ile görür uyanan
                                                    Hiç hacet yok imiş düşe - fala Dost…
 
                                                                            *
 
                                                    Elest mahşeri’nin Fıtrat öyküsü
                                                    Çiçeğin dilinde tohum türküsü
                                                    Sadır - Satır, Sîret - Sûret örtüsü
                                                    Hâl içinde geldik binbir hâle Dost…
 
                                                                            *
 
                                                    Atlas - ipek idik çul etti bizi
                                                    Düğünsüz nişanda dul etti bizi
                                                    Tuz kurdu tuzdandır, kul etti bizi
                                                    Evlâd - ayâl - para - pula - mala Dost…
 
                                                                            *
 
                                                    Demen bana ak yeleli Kır At’ım
                                                    Aslıma aynayım aşka mir’atım
                                                    Sevdâ Semâsı’nda Sırr-ı Sırat’ım
                                                    Dört mıhtır çakılan altın nala Dost…
 
                                                                            *
 
                                                    Sinop Sahiline sorsam sorumu
                                                    Aşk “ASL”ın ağısı, zevkin zoru mu?
                                                    Âşığa ar doğum - ölüm yorumu
                                                    Yükleyip beşiğin giden sal’a Dost…
 
                                                                            *
 
                                                    Yine yandım kırk beş çağda Sultanım
                                                    Ayrılmaz yüreğim bağda Sultanım
                                                    Ben bir ceylan gördüm dağda Sultanım
                                                    Çiğdemin çiçeği gözü elâ Dost…
 
                                                                            *
 
                                                    Kim kimden bulanmış kimle durulmuş
                                                    Zıtların zevkine zincir vurulmuş
                                                    İkilik Bazarı ezel kurulmuş
                                                    Elestü Bezmi’nden başa “Belâ!” Dost…
 
                                                                            *
 
                                                    Celâlde cemâldir, cem’de Cebrail
                                                    Ezelin ebedde sesi Ezrail
                                                    “Hu” da “HAYY”ın muhabbeti Mikail
                                                    İsrafil Sûru’nda sevdâ selâ Dost…
 
                                                                            *
 
                                                    Nuh Tufanı’m kopmuş garka gelmişim
                                                    Âsâ’m ejderhadır farka gelmişim
                                                    Fakrımla fahredip terke gelmişim
                                                    “El” diyemem gayri ben yâd ele Dost…
 
                                                                            *
 
                                                    Yakub’a Yusuf’um, Yusuf’a kuyu
                                                    Mısır’ım, kervanım, kervanın suyu
                                                    Gömleğe kan oldum Fıtratın huyu
                                                    Zindanda “Sultan”ım gel gör hele Dost…
 
                                                                            *
 
                                                    Aklımız Ak Deniz, sır - sahil - dalga
                                                    Nûrun anası nâr, nûr dahil dalga
                                                    Bir rüzgâr önünde binbir dil dalga
                                                    Tevhid eyler yersiz - yurtsuz yele Dost…
 
                                                                            *
 
                                                    “Adım”mış ah ile adın andığım
                                                    Kendi ateşimde kendim yandığım
                                                    Rüyadaymış meğer “benim” sandığım
                                                    Uyandım seherde verdim yele Dost…
 
                                                                            *
 
                                                    El ele ALLAH’a bir tutu Tevhid
                                                    Zannın zâhirinde kör kutu Tevhid
                                                    “Sıfır”ın “Sonsuz”da sükutu Tevhid
                                                    Seven sevdiğiyle “ile - bile” Dost…
 
                                                                            *
 
                                                    Vücûda – sücûda sûret bürüten
                                                    Yedi renge cümbüş cismi çürüten
                                                    Âşkları aşk yolunda yürüten
                                                    Cevr-i cihan ile çark-ı çile Dost…
 
                                                                            *                                                                            
 
                                                    “ASl”ındandır “Aşk Aşı”mız Efendim
                                                    Gövdesizdir “hak başı”mız Efendim
                                                    Şebnem değil göz yaşımız Efendim
                                                    Seher vakti düşen Gonca Gül’e Dost…
 
                                                                            *
 
                                                    Ak saçlı âşığım, İhvâni sesim
                                                    HAYY ile hayatta nefsim nefesim
                                                    HÜVE’den HÜVE’ye Beden Kafesim
                                                    Nârın nûrun aslı küllî küle Dost…
 
                                                                         22.07.1993   15:07
                                                                         Sahilde Lara.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır