Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
132. Ne Oldu
NE OLDU?..
 
 
                                                     Hep hayal peşinde gönül avuttuk
                                                     “Eşya”ya kul olduk “ASL”ın unuttuk
                                                     Söz - Sohbet te’sirsiz, Zevki kuruttuk
                                                     Hızır hazır değil “Haz”a ne oldu?...
 
                                                                           *
 
                                                     Eğ başını yol ver ey karlı dağlar
                                                     Yolcu olan “Yolsuz”a âşıklar ağlar
                                                     Katarı bozulmuş Telli Turnalar
                                                     Göçmen göğel ördek “Kaz”a ne oldu?...
 
                                                                           *
 
                                                     Aşka esir düştüm aşk, memleketim
                                                     Özümde özlerim; sılam, gurbetim
                                                     Niyazım geçersiz Yâr’e hasretim
                                                     Edâya işveye “Naz”a ne oldu?...
 
                                                                           *
 
                                                     Yine Yâr’siz gezdik gurbet elleri
                                                     Esmez oldu seher sevdâ yelleri
                                                     Ledün İklimi’nin sarı telleri
                                                     Muhabbet Mızrabı’m “Saz”a ne oldu?...
 
                                                                           *
 
                                                     Benden bana, Su - Sel - “Buz”un akışı
                                                     Yüreğim eriten Yâr’in bakışı
                                                     Zıtların zevki için bahrı kışı
                                                     Güzden erken hâzân, “Yaz”a ne oldu?...
 
                                                                           *
 
                                                     Dodttan Dosta; Dostum, düzenin kurdu                                                    
                                                     “ASL”ından ayırdı “AŞK”a savurdu
                                                     Karınca, Kartalı kaldırdı vurdu
                                                     Ardı sıra kalkan “Toz”a ne oldu?...
 
                                                                           *
 
                                                     “Duvara” ne hacet “Aşkın Bağı”na
                                                     Duvar - kapı - kilit= câhil çağına
                                                     Zanlar zincirledi dert batağı’na
                                                     İyi - kötü, Olgun - “Yoz”a ne oldu?... 
 
                                                                           *
 
                                                     HAKK, aşktan gelenin aşka gidenim
                                                     Âşık olan benim, âşık edenim
                                                     Yedi kat semâya sığmaz bedenim
                                                     Dikişsiz yedi arşın “Bez”e ne oldu?...
 
                                                                           *
 
                                                     Aşk Sıcağı bastı sevdâm soyundum
                                                     “Asl” ıma “Ayna” ydım; “BEN” bir oyundum
                                                     Ürsem, Köpek – Meler isem, Koyundum
                                                     Nûr - u Muhammedî “İz”e ne oldu?...
 
                                                                           *
 
                                                     Bir cehennem sekiz cennet, şaşmışım
                                                     Nûr peşinde koşup nâra düşmüşüm
                                                     “Olmuş - Olan - Olacak”ta pişmişim
                                                     Billahi bilmezem “Biz”e ne oldu?...
 
                                                                           *
 
                                                     Âşığın alnıdır Sır-at’ın nalı
                                                     Dört köşe Kâbe’de Tevhid Masalı
                                                     Meyhâne - Mekkesi - saçı - sakalı
                                                     Dostun Dergâhı’nda “Diz”e ne oldu?...
 
                                                                           *
 
                                                     Umut mu, korku mu başı eğdiren?
                                                     Beni Arz’dan alıp Arş’a değdiren
                                                     Makam-ı Mahmud’a Ehl-i Beyt eren
                                                   Kabuğa kurt düştü “Öz”e ne oldu?...
 
                                                                           *
 
                                                     Yedi başlı ejderhanı esir et!
                                                     Ehline “âsâ” dır sûrette sîret
                                                     Baktığını görmek aşkta basîret
                                                     Ok kirpik keman kaş “Göz”e ne oldu?...
 
                                                                           *
 
                                                     Bir arzu hâlim var Kadir Mevlâ’ya
                                                     Beni Mecnun etti zülf-ü Leylâ’ya
                                                     Dumanım alevim uçtu havaya
                                                     Külhandaki küle“Köz”e ne oldu?...
 
                                                                           *
 
                                                     Kul İhvâni’m  der ki: gelmişiz niçin?
                                                     Aklınız derleyip “Sevgili” seçin
                                                     Herkesin korkusu gelecek için
                                                     Bezm-i Elest’teki “Söz”e ne oldu?...
 
                                                                             10.08.1993    17:00
                                                                             Yltn-Antly.
[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır