Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
135-ZEVK 117-119


 


 

 
                                     ZEVK 117
 
 
                                     ~ İNSAN’da 4 ÂLEM ~
 
                  Nefs hâli    Ruh-u Hayvan   Âlem-i Nâsût ihvanlar
                  Kalb hâli    Ruh-u Sultan     Âlemî Melekût canlar
                  Aşk hâli      Ruh-u Kudsî       Âlem-i Ceberût canlar
                  Vusl hâli     Ruh-u Vâhid       Âlem-i Lahût ihvanlar…
 
 
Âlem-i Nâsût : İnsanlar âlemi ve dünya hayatı. Mahlukiyet. Âlem-i Lâhut'un zıddı.
 
Âlemî Melekût : Melekut âlemi. (Bak: Melekût)
 
Melekût : Tam bir hâkimiyyetle, Saltanat-ı İlâhiyyenin müessiriyyet ve idâresinin esrarı. Her şeyin kendi mertebesinde, o mertebeye münâsib ruhu, canı, hakikatı. Bir şeyin iç yüzü, iç ciheti. * Hükümdarlık. Saltanat. * Ruhlar âlemi. (Bak: Arş)(İnsan mülk ciheti ile kalbe zarf olur, melekut cihetiyle de mazruf olur. M.N.)
 
Âlem-i Ceberût : Âlem-i azamet ve kudret. (Bununla âlem-i esmâ ve sıfât kastolunur. Muhakkıkların ekserisine göre bu, âlem-i evsattır. Yâni üstte olan Lâhut âlemi ile altta bulunan melekut âlemi arasındaki âlem. Amiriyyet-i umumiyyeyi muhit olan berzahtır. Ceberut, ibranice "kudret" mânasındadır).
 
Âlem-i Lahût : İlâhî âlem. Uluhiyet âlemi. Ruhanî, manevî alem.
 
Vusl : Vusul. Ulaşma, erişme, varma, yetişme.
 
 
                                      ZEVK 118
 
                            ~ İNSAN’da 4 RUH  ~
 
                  Ruh-u Nebâtî     Suya tabi’           anâsırda    SU ihvanlar
                  Ruh-u Hayvânî  Yemeğe tabi’     anâsırda    TOPRAK canlar
                  Ruh-u İnsanî      Aşka tabi’           anâsırda    ATEŞ canlar
                  Ruh-u Melekî     HAKK’a tabi’       anâsırda    HAVA ihvanlar...
 
Anâsır : (Unsur. C.) Unsurlar. Bir şeyin meydana gelmesine sebeb olan temel esaslar. Elementler. TOPRAK – SU – ATEŞ - HAVA
 
Tabi’ : Birinin arkası sıra giden, ona uyan. Boyun eğen. İtaat eden.
 
Nebâtî : Nebat cinsinden, nebata mensup ve nebata ait, yerden biten cinsinden olan. İnsandaki bitkisel ulaşım sistemi.
 
Hayvânî : Hayvana, diriye âit ve onunla alâkalı. İnsandaki hayvansal ulaşım sistemi.
 
Melekî : (Melekiye) Meleğe mensub, melekle alâkalı. * Paklık, temizlik, ismet. * Hükümdara, melike âit. Melikle alâkalı. İnsandaki melekleşmeye ulaşım sistemi.
 
 
                                      ZEVK 119
 
 
                            ~ İNSAN’da 4 NEFS ~
 
                  Nefs-i Emâre               Ateşe tabi’          Azrail’e müşabih canlar
                  Nefs-i Levvâme          Suya tabi’           Mikail’e müşabih canlar
                  Nefs-i Mülhime            Havaya tabi’      İsrafil’e müşabih canlar
                  Nefs-i Hatimiyye         Toprağa tabi’     Cebrail’e müşabih canlar    
      
                                                                                     22.05.1986  10:00
                                     
 


 
[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır