Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
136. Zevkler
ZEVK   970
 
                                                      Uçan bir kuş gib gönlüm, seyrediyor olayları
                                                      Her kanat çırpışta ömrüm, sırra sarıyor ayları
                                                      Bir oyun bu Kul İhvâni, “var” gibi “yokluk” içinde
                                                      Döner bir gün virâneye, âhir Zannın Sarayları…
 
                                                                                            06.09.1993       09:46
 
 
 
 
                                                                           ZEVK   971
 
                                                      Altı yüz sekiz köşeli, âşığın Gönül Kâbesi
                                                      Çileyle “Bile”ye döner, kalbde Kâinât Kürresi
                                                      Her noktası “Vechullah”tır, kıblesi “Kün!” Kul İhvâni
                                                      Her noktası Aşk Ayağı, her nokta Tevhid Tepesi…
                                                      (her nokta Vahdet zerresi)
 
                                                                                            06.09.1993    09:56
 
 
Vechullah : ALLAH Tealâ’nın Zâtına mahsus oluş yüzü.
 
 
 
 
 
                                                                           ZEVK  972
 
                                                      Ledünn iklimi’nde esrâr, Hak Âşıkların hak sazı
                                                      Eşya - Olay - Zaman ve Zann içindeki naz - niyazı
                                                      “ÂLEM”de “ÂDEM”i seyret! Görevin bil Kul İhvâni!
                                                      Mülk-ü İlâhi içinde Hükm-ü İlâhi infazı…
 
                                                                                            06.09.1993   10:06
 
 
Ledünn : (İlm-i ledünn) Garib bir ilim ismidir. Ona vakıf olan, mesturat ve hafâyayı, gizlilikleri münkeşif bir halde göreceği gibi, esrar-ı İlâhiyyeye de ıttıla' kesbeder. Bu ilm-i şerifin hocası ve sultanı Fahr-i Kâinat Aleyhi Ekmelüttahiyyât vessalâvât Efendimiz Hz. leridir. Bu ilmin ehli ise, Enbiyâ-ı izâm (A.S.) ve Ehlullâh-i Kiram Efendilerimiz Hazretleridir.
 
İklim : Bir yerin hava şartları. Memleket. Küre-i arzın kıt'a ve her bir memleketi.
 
Mülk-ü İlâhi : İlâhi mülk, mal.
 
Hükm-ü İlâhi : İlâhi hüküm,karar.
 
 
 
 
 
                                                                           ZEVK   973
 
                                                      Sistemin sahibi Subhân,  Yüce RABB’ım noldu bana!
                                                      Gâhi “Hiç”im gâhi “HEP”im, “Sıfır” gibi “Sonsuz” gibi
                                                      Ben - Sen eridi özümde,  Can - Cânân cem’ oldu bana
                                                      “Lâ Hüve illâ Hüve”de, “O” gibiyim O’nsuz gibi…
 
                                                                                            06.09.1993   10:12
 
 
 
 
 
                                                                           ZEVK  974
 
 
                                                      Selâm size yüce dağlar, susuz dereler, ağaçlar
                                                      Tesbihi daim varlıklar, el pençe divan duranlar
                                                      Duaya açılan yaprak, gülen gül, çiçekten taçlar
                                                      “ASL”ımız aynı “ALLAH”tan, gönül sazıma vuranlar…
 
                                                                                            06.09.1993    10:18
 
 
 
 
                                                                           ZEVK   975
 
                                                      Ne zaman, nerde, nasıl Senden sana vuslat RABB’ım?
                                                      Sende olmayan “Hiçlik”le, “Heplik” kapını beklerim
                                                      Erit “Beden - Nefis Buzum” , Özüm suyuma kat RABB’ım!
                                                      Rahm et İhvâni kuluna! Sana dua - dileklerim..
 
                                                                                          06.09.1993  10:36
 
                           
 
 
                                                                           ZEVK   976
 
                                                      Katran karası geceler, ateş böceği dualar
                                                      Şafağa gebe seherde, sesizce âşıklar ağlar
                                                      Zihnimde zincirli zaman; al git başını, başımdan!
                                                      Ben Yârime sevdâlıyım; Leylâsı,Mevlâ Mecnunlar..
 
                                                                                            06.09.1993    13:00
 
 
 
 
                                                                           ZEVK 977
 
                                                      Olmuş – Olan – Olacağın; Sebebi –Sonucu, Benim
                                                      Sıfıdan Sonsuza âlem, aşkta iki ucu Benim
                                                      Seraba sarılma sakın! Sıcak Sevdâ Sahrası’nda
                                                      Ben Muhabbet Kuyusu’yum! Zemzem Suyu, Sucu Benim..
 
                                                                                               06.09.1993  13:06
 
 
 
Serab : Şaşkın hâle gelme. Çorak yerlerde, çölde sıcak ve ışığın te'siriyle ileride, yakında yahut ufukta su veya yeşillik var gibi görünme hâdisesi.
 
Sevdâ : f. Fazla sevgi sebebiyle meydana gelen bir çeşit hastalık. Aşk. * Hırs. Tama. * Heves, istek. *Siyah. * Balgamdan, kandan ve safradan başka vücuddan çıkan bir nevi ifrazat. * Gam. Keder, Sıkıntı.
 
Sahra : (C.: Sahârâ-Sahravât) Kır, ova, çöl. * Yazı.
 
Zemzem : Çok mübarek bir su. * Kâbe-i Mükerreme'nin yanındaki maruf kuyu. (Süryanicede Zem: Dur, gitme mânasınadır. Vaktiyle Hz. Hacer, oğlu İsmail'in (A.S.) ayağı altından su çıkıp aktığını veya bu kuyunun çok çok akmağa başladığını görünce, "zem zem" diye söylemesi ile kuyunun akması kesilmiş ve bu vecihle kuyu bu ismi almıştır.) *Kelimenin lügat manası: Yavaş yavaş teganni ve terennüm eylemek, hafif ve yavaş yavaş türkü söylemek. * Çok bol.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır