Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
138-KUL İHVÂNİ!..


KUL İHVÂNİ!..
 
Erecek ecel bu cana
Belki baş ağrın bahana
Bir söz bırak ki İhvâna
Hayırla ana İhvâni!..
 
 
Ser seyre birlik Bahçeni
Şâd olsun Şah’ın Şe’eni
HAKÎM HAKK’ın halkı seni
Bal bile bana İhvâni!..
 
 
Cimri hâris-Cömert kâni
Cümlesi yok nerde hani?
“Eşya-Olay” hepsi fâni
Yâr olmaz cana İhvâni!..
 
 
Yâr yolunda yabancı olduk
HAKK yanında yalancı olduk
Gâh yolcu gâh Hancı olduk
Meylettik Hana İhvâni!..
 
 
Arzu-Emel-Dileğimiz
Suya saldık emeğimiz
Eren Elden ekmeğimiz
Doğradık kana İhvâni!..
 
 
Gönül toprak yere serik
Su-suvat bol, tarla sürük
Yeşermeyen tohum çürük
Laf değil mânâ İhvâni!..
 
 
Çifte kilit vur ağzına
Kırk düğüm at boğazına
Göz yumma haram azına
Girmesin kana İhvâni!..
 
 
Her nefes kavga-nizâsın
Kimsin ki kime kızasın?
Unutun RABB’ın Rızasın
Ne oldu sana İhvâni?..
 
 
Kır at namus şişesini
Bırak ağyâr neşesini
Dönme kibir köşesini
Şerefe şana İhvâni!..
 
 
Karla-Buz Dost, Buhar-Su Dost
“LÂ FÂİLA İLLÂ HUU!..” Dost
Kötü bilme, sözüm bu Dost
Cezâ var zann’a İhvâni!..
 
 
Azalıyor - Artıyorsun
Güzel–çirkin tartıyorsun
Kibrine tül örtüyorsun
Ne dersin buna İhvâni?..
 
 
Diker göğe tohum başın
Arar rençber ekmek-aşın
Çile Değirmeni’n taşın
Döndürür una İhvâni!..
 
 
Aşk, sîneden “Sırr” söküştür
Özünü gözden döküştür
Huzurunda diz çöküştür
“O” nunla “O” na İhvâni!..
 
.
Mânâ – Terbiye – İrâde
Erdirir elbet murada
Gülle – Diken bir arada
Bülbüller kona İhvâni!..
 
 
Ne eylerse HAYY-HAKK eder
Siyah saçların ak eder
Belin büker toprak eder
Devran döne döne İhvâni!..
 
 
Ehl-i Beyt ü ŞAH’la yaşa
Dost Rasûlullah’la yaşa
“AN” ını ALLAH’la yaşa
Bakma yarın- düne İhvâni!..
 
 
Gafleti bastık bu seher
Şefâat yastık bu seher
Uykuyu astık bu seher
Güneşli güne İhvâni!..
 
 
Dost Muhammed çırağı ol ki
Gönül, Kulluk Durağı ol ki
Bezm-i Birlik Burağı ol ki
Âşıklar bine İhvâni!..
 
 
Dinle Sahibim sesini
Al  melâmet neşesini
Sırr-ı Subhân şifresini
Bak, Tâ-Hâ’ya Yâ-Sîn’e İhvâni!..
 
 
Mızrab mâhir saz ellerde
İşret ettik güzellerle
Gitti uçan gazellerle
Tam kırk iki sene İhvâni!..
 
 
Sevgiden-Özden habersiz
Sohbetten-Sözden habersiz
Gönülden-Gözden habersiz
İ’tibar tene İhvâni!..
 
 
Aşk, nûr cünbüşüdür ışır
Âşık Kâmille ulaşır
Câhiller çirkin bulaşır
Sataşmak nene İhvân?..
 
 
Önce altın-akçe verdi
Sonra başın yere serdi
Çoğun yuttu Dünya derdi
İster isen dene İhvâni!..
 
 
Kayılan kayaktır ölüm
İğreti dayaktır ölüm
Çatılan ayaktır ölüm
Çekilen çene İhvâni!..
 
 
Kesretinde “BİRLİK” e bak!
“BİR” dir ALLAH, halkı da hak
Lafz-ı Celâl Küpesi’n tak!
Kulağın ene İhvâni!..
 
         9.04.1990  0510        
         Seheri…
 
 
Bahana : bahane. f. Vesile. Sebeb. * Yalandan özür. * Kusur. Noksan. * Garaz.
 
Nizâ : Niza’. Çekişme, kavga.
 
Rençber : Çiftçi.
 
Çatılan ayaktır ölüm
Çekilen çene İhvâni!.. :  Ölünün bcesed katılaşmadan ayakları çatılır ve çenesi bağlanır.
 
Kesretinde “BİRLİK” e bak! : Kesret, Vahdetin kılıfıdır.
 
Enemek : Sahiplenmek. Koyun-keçide kulağından parça keserek işaretini koymak.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır