Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
138. Zevkler

                                                                             ZEVK 978
 
                                                 Bir sevdâ peşinde bir ömür koştum; ne vuslata erdim, ne vefâ gördüm
                                                 Üzüp - Üzülmeden Sevdiğim doğru,  ne Sevildim Cânâ ne sefâ gördüm
                                                 Âşığa âkibet, bilye olmakmış, sürtüldü burnumuz Sefil İhvâni!
                                                 Sekiz köşe Kâbe gibi kalbimde Çile, Cevr - i Cihan hep cefâ gördüm..
 
                                                                                                          20.09.1993  10:29
                                                                                                          Antly - Bşknk.
 
 
 
Vuslat : Visal. Sevdiğine kavuşma, ulaşma, bitişme. Bitiştiren
 
Sefâ : Safâ : Gönül şenliği, eğlence. * Duru olmak, itmi'nan ve meserret üzere olmak. Temiz, sâfi olmak. * Hava açık ve ayaz olmak. * Mekke-i Mükerreme'de bir yerin ismi.
 
Âkibet : Bir şeyin sonu. Nihayet. Netice, sonuç
 
Cefâ : Eziyet. Sıkıntı. Zulüm. * Bir şey yerinde durmayıp bir tarafa ayrılmak.
 
 
 
 
 
                                                                             ZEVK 979
 
                                                 Bir araçta seyyahsın sen, seyreyle gel - geç Cihanı!
                                                 Girdiğin gibi çıkarsın, çırılçıplak… Çile Hanı
                                                 Balına hem turşusuna  mehil verme Kul İhvâni!
                                                 “HİÇ” olduğun bil ki “HEP”sin, sînende SULTANı tanı…
 
                                                                                             20.09.1993  10:36
                                                                                             Antly - Bşknk.
 
 
 
 
 
 
                                                                             ZEVK 980
 
                                                 Alır götürür her şeyi. Sular gibi akan zaman
                                                 Halka HAKK’ın haznesinden zuhura gelendir “Olan”
                                                 Olmuş – Olacak o zaman… Şu an’a şâhiler, şehid
                                                 Tevhidle ölür yaşarken, Tevhidle dirilir İnsan…
 
                                                                                             20.09.1993  10:40
                                                                                                 Antly - Bşknk.
 
 
 
 
 
 
                                                                             ZEVK 981
 
                                                 Sistemin sahib SUBHÂN iken; şimdi, para olmuş
                                                 Nûrun alâ nûrken İnsan, eli - yüzü kara olmuş
                                                 İlim – İman – İbadetle – İtaat – İrfan – ihsan yok
                                                 Hak Halife Ehlullah’ın, ğönlü kanlı yara olmuş…
 
                                                                                                20.09.1993  10:29
                                                                                                 Antly - Bşknk.
 
 
 
 
 
 
                                                                             ZEVK 982
 
                                                 Bak!.. Muhabbet Fedâisi, Celâle âşık Pervâne
                                                 İbret Sahnesi’n seyidi. Zincir kıran Dost, divâne
                                                 Hikmet Sahnesi’nde “Arı”, cemâl arar çiçek - çiçek
                                                 Zıtların zevkinde Ârif… sırt sırta Saray – virâne…
 
                                                                                           20.09.1993  11:03
                                                                                           Antly - Bşknk.
 
 
 
 
 
 
                                                                             ZEVK 983
 
                                                 Gâh Hallac’ım gâh Nesimî, gâh ise Hindli Sermest’im
                                                 Ebed Muhabbet Mahşeri, Ezelde Bezm-i Elest’im
                                                 Aşk kızıl kor yüreğimde, anltsam analayan çok az
                                                 Taş atmasın kendin bilen, Hak âşığı Aşkperest’im..
 
                                                                                            02.10.1993  19:06
 
 
Sermest : f. Başı dönmüş, kendinden geçmiş.
 
Bezm-i Elest : Cenab-ı Hak ruhları yarattığında "Ben Rabbiniz değil miyim? meâlinde:  diye sorduğunda, ruhlar,  "Evet Rabbimizsin" diye cevap vermeleri ânına "Elest meclisi" veya "Bezm-i elest" tabir edilir.
 
Perest : (C.: Perestân) f. Tapan, tapınan, taparcasına seven.
 
 
 
 
 
 
                                                                             ZEVK 984
 
                                                 Muhabbet meftunu Mecnun, mestmiş Leylâ nazarı
                                                 Zâhiri zuhur zevkinde, Bâtını Belâ Bazarı
                                                 İlelikten " Bileliğe, Ehl-i Beyt yolu İhvâni
                                                 Aşkın kaynağı muhabbet; çağlayan, aşkın Yazarı…
 
                                                                                                 03.10.1993  22:48
 
 
Meftun : Fitne ve belâya tutulmuş olan. Âşık. Mecnun. * Cünun. Fitne.
 
Mest : Sarhoş. Aklı başında olmayan. Kendinden geçercesine haz duymak mânasında "mest olmak" şeklinde kullanılır.
 
Zuhur : Meydana çıkmak. * Ansızın meydana gelmek. * Baş göstermek. Görünmek. * Hulul. * Galip olmak. * Âlîkadr.
Zâhir : (Zuhur. dan) Görünen, âşikâr olan. Açık, belli, meydanda olan. * Görünüşe göre. * Şüphesiz. * Suret. Dış yüz. Görünüş. * Anlaşılan. * Meğer. Galiba. Zannederim. Elbette.
 
Bâtın : İç, dâhilî. Gizli. İçyüz. Sır, esrar. Künh ve zâtı itibarı ile gizli. (Zıddı: Zâhir'dir) (Bak: Batn)
 
 
 
 
 
 
                                                                             ZEVK 985
 
                                                 Bu gün şükrüm - şikayetim, cem’ eyledim Cuma’dayım
                                                 Hayret içre dehşetteyim derde düştüm duadayım
                                                 İlim - İrade - İdrakte - İştirak’ın farkındayım
                                                 Buz - Su - Buhar - Bulut oldum, vusl-u vahdet garkındayım…
 
                                                                                                        12.10.1993  09:57
[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır