Muhammed-i Nur

Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
141. Âşıklar Bilir
ÂŞIKLAR BİLİR…
 
                                                         Elde etmeye sebeb kalbin cezbesi
                                                         Yüreğin ahıdır NEYlerin sesi
                                                         Semâlarda semağ kimin neşesi?
                                                         Feleğe baş çeken âşıklar bilir …
 
                                                                              *
 
                                                         Ruhu cilâlayan Şahın şerbetin
                                                         Gönüller arıtan aşkın gurbetin
                                                         Hakikat - hayal’de HAKK’ın hasretin
                                                         Öze tevhid eken âşıklar bilir …
 
                                                                              *
 
                                                         Fânilik Köyü’nde âkil - deli kim?
                                                         Deryanın dibinde ağyâr - veli kim?
                                                         Kerbelâ çölü’nde, Tevdid Seli kim?
                                                         Gözün yaşın döken âşıklar bilir …
 
                                                                              *
 
                                                         Hitab Hırası’nda Hakkın Hicri’nde
                                                         “Bismi Rabbeke!” aşk, “İkrâ!” ecrinde
                                                         Leyl ü Kamer, Şems-i Fazlın fecrinde
                                                         Şafaklarla söken âşıklar bilir …
 
                                                                              *
 
                                                         İhvâni kıtmirim kervanı kolla
                                                         Kesme irtibatın yolcuyla yolla
                                                         Bilmez esrarımız hocayla–molla
                                                         Divan’a diz çöken âşıklar bilir …
 
                                                                            21.10.1993  14:07
 
 
 
 
Cezbe : Tas: Meczubiyet, istiğrak. Allah'ı hatırlayıp Allah sevgisi ile kendinden geçer bir hale gelme.
 
Semâ : Gök yüzü. Asuman. Gök. * Her şeyin sakfı. * Gölgelik. * Bulut ve emsali örtü.
 
Semağ : Sema’ : İşitmek, kulakla dinlemek. * Mevlevilerin zikir esnasındaki dönüşleri.
 
Felek : Gök, gök katı, devir. * Tâli', baht. * Büyük ve dâirevi olan şey. * Her gök seyyaresinin gezdiği âlem. * Dünyâ, âlem.
 
Âkil : Akıl sahibi, akıllı.
 
Hıra : Mekke-i Mükerreme'nin civarında bulunan ve Hz. Peygamber'e (A.S.M.) ilk vahyin geldiği mağaranın ismidir. Bu mağaranın bulunduğu dağa Hırâ dağı denildiği gibi, Harrâ veya Cebel-i Nûr da denilmektedir.
 
Bismi Rabbeke : Rabbinin ismi ile.
 
İkrâ : Oku!
 
Fazl : Âlimlere yakışır olgunluk. * İmân, cömertlik, ihsan, kerem, ilim, ma'rifet, üstünlük, hüner, tefâvüt, inayet. * Artmak. * Artık, (bunun zıddı naks'tır).
Fecr : Tan yerinin ağarması. Şafak. Sabah vakti, güneş doğmadan evvel şarkta hâsıl olan kızıllık. * Bir şeyi genişçe ikiye ayırmak.
 
İrtibat : Bağlanmak, raptedilmek. Muhabbet, dostluk ve alâkadarlık. * Düşmana karşı cenk için hudutta at sahibi olmak.
 
Molla : Eskiden büyük âlimlere verilen isim. * Büyük kadı. * Efendi, hoca, Medrese talebesi.
 
Divan : Eskiden yaşamış şâirlerin şiirlerinin toplandığı kitap. * Büyük meclis. Büyük ve idâre işlerine bakan bilgili, nüfuzlu kimselerin toplandıkları yer.

[ Geri Dön ]

Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır