Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
144. Hu Dost
HU DOSD!..

                                              Rüfaî Müjgan Cumbur

                                               Hanımefendiye…

                                              Esselâ Efendim Erenlere Huu

                                              Esselâ Efendim Erenlere Huu

                                             Ehl-i Beyt’e elin verenlere Huu

                                             Naz - niyaz duamız derenlere Huu

                                             Aşk Bağımız Hak Âşıklar malıdır…

                                                                 *

                                             Üzüp – Üzülmeden – Sevip - Sevilip

                                             Olmuş – Olacağı - Olanı  bilip

                                             Yedi dağ çiçeği peteğe gelip

                                             Sevilen sevene oğul balıdır…

                                                                 *

                                             “ASL”ının “AYN”ıdır mestler “mir’at”ta

                                             “Bile”yiz, “ile”yiz Bezm-i Beratta

                                             Sevdâ Süvarisi Sırr-ı Sır-at’ta

                                             Dört mıhı dört âlem… Gönül, nalıdır…

                                                                 *

                                             Eşya-Olay-Zaman HAKK’ın fermanı

                                             Basar basîreti “Ayn”ın Müjgan’ı

                                             Kenan Rüfaî’nin canlar cânânı

                                             Sîne Sazımızda aşkın elidir…

                                                                 *

                                             Bir zaman Bagdad’a düştü yolum Dost

                                             Eşim dostum ile kızım oğlum Dost

                                             İmam-ı Kazım’a mihman oldum Dost

                                             Ahmed el Rüfaî’m aslı Velîdir…

                                                                 *

                                             Dilde sözü beni elde kalemi

                                             Can etti cihana gezdim âlemi

                                             Ravzada Rüfaî, çölde Melamî

                                             Kerbelânın kanı gözüm selidir…

                                                                 *

                                             Halvette celvetim boğaz kırk boğum

                                             At başı her nefes ölümle doğum

                                             Yersiz - yurtsuz rüzgâr gibi olduğum

                                             Anlamaz ağyâr Dost… derler delidir…

                                                                 *

                                             Nâr ü nûr Tevhiddir aşk ateşinde

                                             Zıtların zevkinde Eren eşinde

                                             Üşüyen üşenmez ateş peşinde

                                             Susuza su, sanki seher yelidir…

                                                                 *

                                             Bu “Hiçlik” bu “Heplik” ebed - ezelden

                                             Diyen bilmez, bilen demez tezelden

                                             Ayna agâh olur ise güzelden

                                             Âşık sevdâ sazın sarı telidir

                                                                 *

                                             Kul İhvâni’m  HAKK’a kullk kastımız                                             

                                             Sıratın sırtına serdik postumuz

                                             Anamız, bacımız âşık Dostumuz

                                             Hak âşıklar halka HAKK’ın dilidir…

                                                                         29.10.1993  20:20

 

 

 

 

Mir’at : Ayine. Ayna. * Meşhur bir cins lâle.

Berat : Nişân. Rütbe. İmtiyaz ve taltif için verilen resmi kâğıt.

Sır-at : Sır yüklü at. Gizli sır gibi at.

Sırat : Etrafı hudutlu ve işlek cadde. Geniş yol.

Mıh : Atın nalını tırnağına çakmak için özel çivi.

Ferman : f. Emir. Tebliğ.

Mihman : f. Misafir.

Halvet : Yalnızlık. Tek başına kalmak. Tenhaya çekilme. * Gizlilik.

Celvet : Yerini, yurdunu terketme. * Tas: Abdin fenâfillah olup halvetten ayrılması.
[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır