Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
151-LÂ İLÂHE İLLALLAH

~ LÂ İLÂHE İLLALLAH ~
 
Derdiyle döner küre
Zevkinde zâhir zerre
Secdesinde bin kere
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Âşıklar girin aşka
Başınız verin aşka
Aşkın ateşi başka
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Kurd ile kuşu ile
İhlasla huşû’ ile
Kalbin vuruşu ile
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Evliya erenlerle
HAKK’a can verenlerle
Mah cemâl görenlerle
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Gelin esselâ ile
Galuyla belâ ile
Mecnun-u Leylâ ile
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Uyanmış uykularla
Çağıldayan sularla
Dosta dost duygularla
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Aşk deryasın dilidir
Damlanın menzilidir
HAKK’ın hazır hâlidir
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Kovalayan kaçan şey
Ömre rahmet saçan şey
Çiçek çiçek açan şey
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Erenlerin nefesi
Gönlün sevdâ bestesi
Ruhumuzun aşk sesi
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Aşk tevhid muhatabı
Gönlün hikmet kitabı
RABB’ın “OKU!” hitabı
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Seherin sevdâ sazı
Sıratta Yârin nazı
Dervişlerin niyâzı
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
İnkâr - ikrâr mahşeri
Sıratın umut yeri
Sekiz cennet kevseri
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Ehl-i şühûd şükrüdür
Er Ârifler fikridir
KUDDÛSÎ’min zikridir
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Gönlün dikenin deren
Yerine gül bağ veren
Âşığa yol gösteren
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Mest Mecnunlar meragı
Yakîn eden ırağı
Gönüllerin çerağı
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
 “VAR - BİR” eden ALLAH’ı
Efdâl-i Zikir ŞAH’ı
Osman Babamın Ah!. I
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Ezel - ebedin adı
Zâhir – bâtının tadı
Arş-ı Alâ kanadı
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Çiçeğin gizlediği
Arının özlediği
Peteğin gözlediği
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Abidler ibadeti
Harama helâl seti
Binbir kitab özeti
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Kendini bildirendir
Dilini dildirendir
Agyâri sildirendir
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Tesbihi âşıkların
Derdi dolâşıkların
Lokması kaşıkların
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Derdin sürûr etmeye
Nârını nûr etmeye
Günahı dur etmeye
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Kaynak kaynak fışkıran
Taşlara başın vuran
“Tevhid-i HAKK” haykıran
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Rüzgârın sesin dinle
Başın koy camla inle
Konuşacak seninle
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Kurtuluştur huysuza
Uykudur uykusuza
Bir damla dır susuza
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Lokma lûtfû açlara
Hikmete muhtaçlara
İşlenmeye taçlara
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Akiller deli eyleyen
Gafletten gel eyleyen
Bir rıza; el eyleyen
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Doldurup boş eyleyen
Sâfi sarhoş eyleyen
Bizi bir hoş eyleyen
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Sazda söz çaldığımız
Ummana daldığımız
Son nefes aldığımız
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Neylerin sînesinden
Kor alevli sesinden
Sırdır aşk ülkesinden
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Beşiğimiz mezarımız
Biten ömürde varımız
Yâre bergüzârımız
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Gurbette hasret türküsü
Gönlün güzellik törpüsü
Âşıkların ülküsü
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Tohum - toprak eş eden
Gül - diken kardeş eden
Yandırıp ateş eden
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Derdin dermanın dengi
“Rıza” denge âhengi
Çiçeğin yedi rengi
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Aşk; ışık, hareket, ses
Bilse bilmese herkes
Alıp verilen nefes
Lâ ilâhe İllallah…
 
 
Kul İhvâni bu Han’dan
Gafletle geçme uyan
Gece gündüz her zaman
Lâ ilâhe İllallah…
 
14.03.1988   19:00
 
Meragı : Merakı. Bir şeyi öğrenmek istemek. Çok şiddetli arzu. Heves. Düşkünlük. * Dalgınlık. Kara sevdâ. * Kuruntu, telâş. İç sıkıntısı. İç darlığı.
 
Yakîn : Şüphesiz, sağlam ve kat'i olarak bilmek.
 
Çerağ : f. Işık. kandil. Lâmba. Mum. * Kutlu, mutlu. * Otlak. Mer'a. * Otlama. * Tekaüd. * Talebe.
 
Efdâl : (Fazl. C.) Ziyadeler, fazlalar, çoklar. * İhsanlar, ikramlar, iyilikler, meziyetler, hünerler.
 
Set : Engel.
 
Abid : İbadet eden. Zâhid. Çok ibadet eden. * Köle.
 
Osman Baba : Hacı Osman Akbulut Efendi. Aksarayda Kırgıl Kasabasında doğmuş 40 yıl koyun gütmüş. Dağlarda İlâhi aşka bulaşmış ve ulaşmıştır. 1996 Yılında 90 yaşına yakın Hacc için buluşmak üzere anlaştıgımız diyarda Cidde Hava alanında Hakka yürüdü. Ve Ciddede kaldı. Benim yıllarca Bile ve Biz olduğum çok sevdiğim ve sevdiği kişi olarak gördüğüm; en saf, doğal, Hüda-yı Nabit Hakk Dostu, Resulullah sav âşığı ve Kuddusi Babanın has adamı Osman Baba idi. Ruhu şâd olsun.

[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır