Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
154-GÖR - BENİ


~ GÖR – BENİ - BENİ ~
 
Cevr-ü cihan cânâ, çilesi zârla
Geçen gurbet kahrı ah-ü- efkârla
Geldi - gitti deme bileyiz Yârla
Gönül gözü ile gör beni beni…
 
 
Yârdan ayrı agyâr el olur elbet
Yanarız yad elde hâlimiz hasret
Dostun gergefine gerili ceset
El et ilmek ilmek ör beni beni…
 
 
Ufacık çelimsiz bir kuştur bülbül
Ne kadar sevmiştir, ne çekmiş meçhül
İşte seher, işte tomur - gonca gül
Derdest deste eyle der beni beni…
 
 
Zâhirde zevk hâli HAKK’a gidişim
Çile çarmıhında raksetmek işim
Yedi renge doydum ipek ibrişim
Gönül gergefine ger beni beni…
 
 
Bülbülün tüneği dikenli dalda
Arının çiçekte, sineğin balda
Yandım Yâr aşkına küllerim al da
Yârin yollarına ser beni beni…
 
 
Âşığınım ey ŞUH!... Alıştım zâra
Sır idi sevdâmız geldi nazara
Al başımdan aklım götür bazara
Derdi divâneye ver beni beni…
 
 
Agyârla hoş idim aşkın aşırmış
Nûr’un istemişim nârda pişirmiş
Adım adım Yâr peşine düşürmüş
İğne –iplik etmiş PÎR beni beni…
 
 
Âşık mâşuğuyla, niyaz – naz ile
Hazan kışa gebe, bahar yaz ile
Çaldırıp söyledip sefil saz ile
Gurbetten gurbete sür beni beni…
 
 
Can ne ki Cânâna dahasın değer
Aşkın adı ahde rızaymış meğer
Senden başkasını seversem eğer
Çile zincirine vur beni beni…
 
 
Hayırsız “HU!” demez HAKK’ta hâlıma
Kargam bülbül desem konmaz dalıma
Bahtımın bağını verdi zalıma
Arsızlar ağlattı âr beni beni…
 
 
Bu gurbet bu hasret yazılan yasa
Zehri zula edip altından tasa
İster derim yüze, isterse asa
Niyazda naz eyler dâr beni beni…
 
 
Âşığa aşk ar mı ayıb mı, niçin?
İmkân âleminde aşkınız seçin
Boynumu bükmüşüm gonca gül için
Pâre pâre eyler hâr beni beni…
 
 
Hasretin gönülde hayalın gözde
Sırrım sarı telde feryâdım sözde
Sıkıldım gurbette bağlarım çöz de
Seher yellerine sar beni beni…
 
 
Aşk meydanı bura sevdâmı sırmam
Mükerremdir insan, insanı kırmam
Ben “O” nu canımdan gözümden ırmam
Taştan taşa çalar Yâr beni beni…
 
 
Elbet vardır sözüm kaşı karama
Gurbet hasret tuzu basdı yarama
İhvâni sefilin dağda arama
Sevdâ sahilinde sor beni beni…
 
25.03.1988 18:59
 
Derdest : Elde. Elde etmek, yakalamak, tutmak. Ahz. * Yapılmakta ve rüyet edilmekte olan.
 
Der :Topla.
 
Şuh : f. Şen ve hareketlerinde serbest olan. * Nazlı, işveli. * Açık saçık, hayasız. Oynak.
 
Dahasın : daha fazlasın.
 
Ahd : Vâdetme. Söz verme. Vefâ. Yemin. And. Misak. Peymân. * Asır. Devir. Tevhid. Mukavele. * Vasiyet.
 
Âr : Utanma, mahcubiyet. Utanılacak şey. Ayıp. Şiyb. Şerm. Haya.
Zula : Esrar saklanan gizli cep.
 
Hâr : Diken.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır