Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
1.5.6. Kur'anî Dualar Ve Hadisler

 

1.5.6. Kur’ân-ı Kerîm’de RABB’ımız celle celâluhu Pek Çok Duâlarımızı Bildirmiştir:


a)- Hak ve hayr üzere hidâyet için dua:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ

Resim
--- "Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardımını, inâyetini dileriz. Hidâyet eyle bizi doğru yola. O kendilerine nimet verdiğin mesudların yoluna!." (Fâtiha 1/5-7)

Bakara 2/128,129 âyetlerinde İbrâhim (aleyhi's-selâm) lisâniyle dua.

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

Resim
--- "(Onlar şöyle yakarırlar:) RABB'imiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla! Şühpesiz, çok bağış yapan yalnız Sensin." (Âl-i İmrân 3/8)

Âl-i İmrân 3/53 âyetinde Havariler lisânı ile,
Âl-i İmrân 3/l93 de mü'minlerin lisâniyle,
Yûsuf 12/101 de Yûsuf (aleyhi's-selâm)'ın lisaniyle dualar.


b)- Hayırlı (göz sürûru) nesil için dualar: Bakara 2/128-129; Âl-i İmrân 3/38-41; A'râf 7/189; İbrâhim 14/40; Furkân 25/40; Ahkaf 46/15 bkz.

c)- Tevbenin kabülü için dualar: Bakara 2/128,199,285,286 bkz.

d)- Günâhların affı için dualar: Âl-i İmrân 3/16,17,193; İbrâhim 14/41; Furkân 25/65 bkz.

e)- ALLAH'ın celle celâluhu azabdan koruması için dualar: Bakara 2/201; Âl-i İmrân 3/16, 191,192; Furkân 25/65 bkz.

f)- Kıyâmette selâmet vermesi için dualar: Âl-i İmrân 3/194; Şuarâ 26/87-89 bkz.

g)- ALLAH'dan ilim istemek için dua: Tâ'hâ 20/114 bkz.

h)- ALLAH'dan Şükür nâsibi istemek için dua: Neml 27/19 bkz.

i)- ALLAH'dan Hayr istemek için dua: Şuarâ 26/84 bkz.

j)- ALLAH'dan Sâlihlerle dostluk istemek için dua: Şuarâ 26/83; Neml 27/19 bkz.

k)- ALLAH'dan Cennet nimeti istemek için dua: Şuarâ 26/85; Hadid 57/21 bkz.

l)- Meleklerin mü'minlere duası: Mü'min 40/7-9; Şûrâ 42/5 bkz.

m)- Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salâvât: Ahzâb 33/56 bkz.

n)- ALLAH'dan rahmetini istemek :11 sûrede 18 âyet-i celile.

o)- ALLAH'dan kâfirlere karşı yardım istemek: 5 sûrede 6 âyet-i celile.

Resim
---Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel bir duası vardır: "Allahümme erine'l-eşyâ'e kemâhiye: ALLAHIM! eşyânın hâkikatini (mâhiyetini) bize olduğu gibi göster!."

Dua, içerden istek, derûni dilek ve RABB-Ü-BİRRUN celle celâluhu'yu bilmektir.

"Hayır Dua", dostunun dudağındadır.
Dua, Muhammedî bileliktir.
Dostluk kurmak kolay da korumak zordur.
Bin dostu (duacısı) olanın bir tek düşmanı (bedduacısı) varsa bir dostu (duacısı) eksiktir.
Dervişin devleti duası, işi ise:
"HUU!" deyişidir.

Resim---Ömer (radiyallahu anhu)'dan: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken ellerini uzattığı zaman onları yüzüne sürmedikçe geri çevirmezdi" buyurmuştur.
(Tirmizî; Askalânî, Bûlüğü'l-Merâm 1561/ 1343)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Kim ALLAH Subhânehu'ya dua etmezse, ALLAH celle celâluhu ona gazab eder" buyurmuştur.

(Ebu Hureyre (radiyallahu anhu) dan İbni Mâce sünen-Dua 3827 ve Tirmizî)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem : "Şühpesiz ki ancak dua ibâdettir." buyurdu ve sonra Mü'min 40/60 âyeti celilesini okudu.

(Numan bin Beşir (radiyallahu anhu) dan, İbni Mâce, Sünen-Dua 3828; Tirmizî, Ebu Dâvud, İbn-i Hibban, Nesâî, Hâkim, İmâm Ahmed.)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Hiçbir şey ALLAH Subhânehu katında duadan daha fazîletli (ekrem) değildir." buyurmuştur.
(Ebu Hureyre (radiyallahu anhu) dan; İbni Mâce sünen-dua 3829; Buhârî-Tirmizî-İmâm Ahmed-Hâkim, İbni Hibban)

Resim--- Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Allahümme inni es'elüke'l-hüdâ ve't- tuka ve'l-ifâfe ve'l-ginâ: Allahım! Ben Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği dilerim."
(Abdullah İbni Mes'ud (radiyallahu anhu) dan; İbni Mâce Sünen-Dua 3832; Tirmizî, Gına; Dâvud; Nesâî; İbni Hibban; Hâkim)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Allahümme infa'ni bimâ allemteni ve allimnâ mâ yenfaunî ve zidnî ilmen ve'l-hamdülillahi alâ küllî hâlin ve eûzü billahi min azâbi'n-nar : ALLAH'ım bana öğrettiğin ilimden beni yararlandır, menfâatleneceğim bilgileri bana ihsân eyle ve ilmimi artır. Hamd her hâl (içinde) de ALLAH celle celâluhu'yadır. Ben, ateş azâbından ALLAH'a sığınırım."
(Ebu Hüreyre (radiyallahu anhu) dan; İbni Mâce, sünen-dua 3833; Tirmizî; Nesâî; Hâkim)

Resim--- Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Allahım! İşlediğim ve işlemediğim amellerimin şerrinden sana sığınırım."buyurmuştur.
(Aişe (radiyallahu anha) dan; İbni Mâce, Sünen-Dua 3839; Müslim; Ebu Dâvud;Nesâî)

Resim--- Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Teavvezû billahi mine'l-fakri ve'l-kılleti ve'l-zilleti ve en tezlime ev tuzleme : Fakirlikten, azlıktan, zilletten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan ALLAH'a sığırınım."
(Ebu Hüreyre (radiyallahu anhu) dan; ibni Mâce, sünen dua 3842, Nesâî; Ebu Dâvud.)

Resim--- Abdullah İbni Ömer (radiyallahu anhu), Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şu kelimelerle sabah - akşam dua ederdi: "Allahım, ben senden dinim, dünyam, ailem ve malım hususunda afiyet dilerim. Allahım; benim kusurlarımı örtbas et! Korktuğum şeylerden emin eyle önümden - arkamdan, sağımdan - solumdan ve üstümden beni koru! Altımdan gafil avlanmaktan senin azametine sığınırım!" buyurdu.
(Nesaî; İbni Mâce; Hakim; Askalânî, Bûlüğü'l-Merâm 1585/ 1346)

Resim--- Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Allahım! Gerçekten ben, nimetinin sona ermesinden, afiyetinin değişmesinden, intikamının ansızın gelivermesinden ve bütün gazablarından Sana sığınırım!" buyurdu. (Abdullah İbni Ömer (radiyallahu anhu)'dan; Müslim; Askalânî, Bûlüğü'l-Merâm 1586/ 1347)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Allahım! Ben borcun batırmasından, düşmanın galebesinden ve düşmanların şamatasından Sana sığınırım!" buyurdu.
(Abdullah İbni Ömer (radiyallahu anhu)'dan;Nesaî; Askalânî, Bûlüğü'l-Merâm 1587/ 1348)

Resim--- Ömer bin el Hattab (radiyallahu anhu): "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: korkaklıktan (cüda), cimrilikten (bühl), rezil ömürden (yaşlı-bunak) ve sadr fitnesinden ALLAH'a sığınırdı." buyurdu.
(İbni Mâce, sünen dua 3844; Nesâî; Ebu Dâvud)

Dua için:
1-
Acele etmemek
2-Kabul olacağına kani' olmak
3-Yasak ve haram bir iş için dua etmemek
4-Kalbî uyanıklıkla, kalenderce etmek
5-Helâl yiyip, giymek v.s. gerekir.

Resim--- Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Siz, ne bir sağıra ne de bir gaibe (ortada olmayana) dua ediyor değilsiniz. Şüphesiz bir işitene ve bir yakına dua ediyorsunuz" buyurdu.
(Buhârî,Tevhid 9; Müslim,Zikir 44,45;Ebu Dâvud, Vitir 26;Tirmizî,Daavat-57)

Resim--- Abdullah b.Mugaffel (ra) dan Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Se yekûnü kavmün yâ'tedune fi'd duai: Bir kavim olacak duada haddi aşacaklar." buyurdu.
(Ebu Dâvud, Vitr 23; İbni Mâce, Dua 12; İ. Ahmed, Müsned I/ 172,183)

Şimdilik bir hususa daha parmak basalım.
Gerçekten öz Muhammedî şuûru yaşıyanlar başkalarına nasıl yardım edebilir
?
Tek ve Muhammedî cevâb: Canla başla merhametle ve muhabbetle, hasbî hizmet eder.
İlim, irade, idrak ve iştirak
çağlarında elinden tutar yardımcı olur ALLAH rızası için.
Tarikatta herşey ALLAH içindir.
Yoksa felâkettir!.


İlimle; Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şerefli akvâlini, sözlerini, âyet-i kerîmeler ve sahih hadislerini, yâni Şerîat-ı Muhammedîyyeyi, sözlerini yaşarız bizzâtîhi.

İradeyle; Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in azîz a'mâlini, fiillerini, tatbikatını, sünnet-i seniyyesini yâni Tarikat-ı Muhahammediyyeyi sohbet ederiz ve yaşarız bizzâtîhi.

İdrakle; Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muazzam ahlâkını, hulkû'l-azimini, Mârifet-i Muhammedîyyeyi zevkederiz, ahlâkımızı gözden geçiririz.

İştirakle; İnşâallahü Tealâ hep hakk olan hâllerini Hakikat-ı Muhammedîyyeyi hazz ederiz, ruhumuzla duyarız ve

Tümüyle: Muhammedî tevhidi ve şehâdeti son nefeste nâsib olsun bize diye azmeder, gerisinde ALLAHÜ ZÜ'L-CELÂL'i vekil, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi şefâatçimiz eyleriz.
Ebedi hayatta da cennetlerde bileyiz İnşâallah deriz.


Başka da ne yapaydık yâni.
Oyunbazlar gibi oyun mu oynasaydık?
Rüşdüne ermemiş yetmiş-seksenlik sakallı bebeler gibi!.
Ağır mı söylüyorum?
Maksadım kötülemek değil ki RABB'ım biliyor.
Yine de bu taşkın ve şaşkın kulunu affetsin RABB'ım!


Resim
Azîz kardeşim!
İnsan ki ASLında AKLı, Yaratılış sebebidir. Bir değil binbir âlemdir.
ÂLEMde ne var ise ÂDEM
de de onlar Zâten derc edilmiş içine İşlenmiş halde mevcuddur yüklenen tüm esmalarla…

İnsan
, Ubûdiyyet (kulluk) vasıfları olan:
Fakriyet (aslen fakîr oluş)
Acziyet (âcizlik),
Zillet (zelillik)
ve
İllet
(sonunda yok oluş) sıfatlarını soyunarak onların yerine;

Rübubiyyet (Rabblik) sıfatları olan:
Azamet, Kudret,
Gına (gerçek zenginlik),
Azîzlik (İzzet sahibi oluş),
Dâim ve Kâimlik sıfatlarını giyerse,
Hududullah'a tecavüz etmiş olur ve başı dört âlemde derde girer.
Nefsini, RABB'ısı kılmış olur. Gizli küfre düşer.
Daha da azgınlaşırsa nefsinin Hevâ ve Hevesini İLÂH eder mahvolur.
Tüm bunları; verse alamadığı, alsa veremediği ve kendisine emânet edilen yarım nefeste, ihtilâl yapıp, vereni reddederse şâki (eşkıyâ) olursa, önce kendi yolunu keser.

ALLAHÜ ZÜ'L-CELÂL korusun!.

MuhaMMedî BİZ BİR-İZ Habli’l- Verid Çenberinde yer alan her Nefs Noktasında; gerek MERKEZde RABBımızı DUYup-UYarak, gerekse MUHİTte BİRBİR-imİZİn Dudaklarından “BİZ BİR-İZ” DUAlarımızı OKUyarak:

“Fedhulî fî ibâdî DUA BİZliğimİZ” i;
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي
Resim---“Fedhulî fî ibâdî : Haydi gir (salih) kullarımın içine;” (Fecr 89/29)

“Vedhulî cennetî DUA BİRliğimİZ” i Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’imizin Pâk yüreğinde YAŞArız inşae ALLAH..
وَادْخُلِي جَنَّتِي
“Vedhulî cennetî: Gir cennetime! : Haydi gir (salih) kullarımın içine;” (Fecr 89/30)
Ve asla unutmayalım ki AYNı Merkezli Muhit-Çenberlerin her NOKtası daime BİRiBİRini görmektedir her AN ve her halde..

Bu nedenle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz BİRiBİRimize dua etmemimizi buyurmuştur:


Resim---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Allahü teâlâya günah işlemeyen dil ile dua edin” buyurdu. Böyle bir dilin nasıl bulunacağı sual edilince, (Birbirinize dua edin! Çünkü ne sen onun, ne de o senin dilinle günah işlemiştir) buyurdu.
(Bu Hâdis-i Şerîf Tergibü’s- Salât kitabında geçmektedir. Kitabın yazarı Muhammed Bin Ahmed Zâhid, Hindistan’da 1234 de vefat etmiştir. Hanefi fıkıh âlimlerindendir. Tergib-üs-salat kitabı meşhurdur. Nuri Osmaniyye kütüphanesinde vardır.)

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Şüphesiz müminlerin birbirlerine yaptıkları duaları onları arkadan sarar, destekler.” buyurmuştur
(Ahmed, V, 183; Dârimî, Mukaddime, 23; Tabaranî, el-Mu’cemu’l-Kebir, V, 143 [No: 4890]; İbnu Abdilberr, Beyani’l-İlm, I, 42; Beyhakî, Şuabu’l-İmân, VI, 66 [No:7514]; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, I, 138)


دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به، آمين و لك بمثل..

Resim---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Bir müslümanın, bir din kardeşine gıyabında yaptığı Dua kabul olunur. Başında vazifeli bir melek vardır. Kardeşine hayır Dua’da bulunduğu vakit, bu melek: “Âmin!” der. Ve: “Senin için de bir misli olsun” der.”
(Ümmü Derda (ra)’dan; Müslim-Ebu Davud Tac c 5 s 210)

Hadisin Tirmizi’deki metninde değişiklik olup:

إن أسرع الدعاء إجابةً دعوة غائب لغائب..

Resim
---En çok kabul edilen dua, din kardeşin gıyabında yapılan duadır
(Ebu Davud-Tirmizi: Tac c 5 s 211)

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzât kendisi de bize örnek olarak dua istemiştir:

Resim---Ömerü’l- Hattab radiyallahu anhu umre haccı yapmak üzere kendisinden müsaade almaya geldiğinde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: (لا تنسانا يا أخي من دعائك) Kardeşim bizi duandan unutma! diye kendisinden dua istemiştir. Hz. Ömer der ki: (كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا) “Bu, bir sözdür ki, bedelinde dünya verilseydi, o kadar sevinmezdim” buyurur.
(Ebu Davud-Tirmizi: Tac c 5 s 211)

Resim---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Bir Müslümanın din kardeşinin arkasından ettiği hayır dua kabul olur. O dua edince, bir melek, “Âmin, kardeşin için istediğinin aynısı sana da verilsin” der.
(Müslim, Tirmizî, İbni Mâce)

Resim---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Allah ile arasında perde bulunmayan iki dua vardır. Biri mazlumun duası, diğeri de kişinin din kardeşinin gıyabında yaptığı duadır.”
(Taberanî)

MuhaMMedî Dua BİZ-BİRliğimizin önemini iyi Anlamak için bir kişinin DUAsı kabul olunduğunda enterkollkte-pareleleden öte AYNen bağlılıktan dolayı HEPimizin duası kabul olunacağına işaret buyuran Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem düâ ederken:
“Allahümme innî es-elüke bi-hakkı’s- sâilîne aleyke!: Allahım! Senden isteyip de verdiğin kimselerin hâtırı-hakkı için Senden istiyorum!” derdi ve böyle düâ ediniz!” buyururdu.
Ve asla unutmamalıyız ki DUAlarımız Nefsimizin letâfet tekemmülünde tek koruma kalkanımız ve Hakk-Hayra kaçış kapımızdır.
İsan oğlunun kendisi-aklı dışındaki mücadelesi çok zor ve büyük gözükür oysa İÇ-Nefs in Tâlim-Terbiye Öğretim-Eğitimi ÖMÜR Boyu sürmektedir ve Sünnetullah böyledir.

Tevhidsizlik-İkİ-lik sebebi olan şeytanlık ve nefsin negatif huylarından korunmak ve arındırmak CİHADı temeldir.
İnsan Nefsinin; akıl, ilim, imanla, sözle, fiille, mal ve canla bütün kuvvetini sarf ederek çaba göstermesi ve
ALLAH
celle celâluhu sığınarak kendi NEFSinin islah ve İflahına DUA etmesi en Lâzım ve en Lâyık DUAmızdır.

Bu hususa bir işaret için, bir harb dönüşünde:


Resim---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Küçük cihaddan, büyük cihada dönüyoruz!” buyurmuştur.
(Ali el-Muttakî, Kenzu’l-Ummâl, IV, 430 Had No: ll260; Hatib, Târih-i Bağdât, III, 523-24)

DUA Konumuzu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Sünnetiyle bitirelim İnşâallah!..
BİZler de dâima Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi SIRAsıyla;
Euzu Besmele-Salavat-Tevbe İstiğfar-Hamd-DUÂ-Salavat dİZisi İZ-inde yürüyelim İnşâallah!..

"BEN" lik"Belâ!.." mız, Evvel Ahdimiz,
"BİZ" lik "MİM" inde "Bile"lik BULsun,
"BİR" lik "Be" sinde Tevhid Noktası OLsun,
Yakînî Kurb Şah damarımızdanda yakın olsun!..
Tevbe - Rıza - Dua - Şehadet BİZ liğimiz,
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemde YAŞAsın!
Allah'ımıza Hamd olsun!
DUAlarımız kabul ve bereketli olsun İnşâallah!...


Resim
Euzubillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmânirrahîm


Resim

20.Salâvât-ı Şerîfe
Ahmed bin İdris Hazretlerine ait bir salâvâttır. Büyüklerden olan Veliyyullah, Hızır Aleyhisselâmdan ögrenmiştir.


TÜRKÇESİ: Allâhümme inni es’elüke binuri vechillahil azîmillezi mele’e erkâne arşillahil azim Resim Ve kâmet bihi avâlimullahil azim Resim En tusalliye alâ Mevlânâ Muhammedin zil kadril azim Resim Ve alâ âl-i nebbiyillahil azim Resim Bi kaderi azameti zâtillahil azim Resim Fi külli lemhatin ve nefesin adede mâ fi ilmillahil azim Resim Salâten kâmileten dâimeten bi devâmillahil azim Resim Ta’zimen lihakkike ya Mevlânâ yâ Muhammedu yâ Zel hulukil azim Resim Ve sellim aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi misle zâlike Resim Allâhümmec’ma beyni ve beynehu Kemâ cema’te beynerruhi vennefesi zâhiren ve batinen yakazaten ve menâmen Resim Vec’alhu ya rabbi ruhan lizâti min cemil vecuhi fiddünya kablel ahreti yâ azimu yâ ALLAH.

MÂNÂSI : Rabbimiz! Senden arşın direklerini dolduran; âlemlere varlık veren, Yüce Allah'ın nûrunun, Efendimiz, yüce mertebelerin sahibi Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)'e, Yüce Allah'ın nebisinin ailesine, Yüce Allah'ın zatının azameti miktarınca, Yüce Allah'ın ilminde bulunan, gözlerin tüm bakışları ve nefesler adedince, Yüce Allah'ın ebediyetiyle sürecek kâmil bir salâtla salât etmesini, Efendimiz ey Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem), yüce ahlâk sahibi, seni hakkıyla yüceltmesini diliyorum. Ona onun ailesine ve ashabına bunun gibi selâm olsun!. Ey Rabbim ruhla nefesi yakınlaştırdığın gibi, zâhirde, bâtında, uyanıklıkta, uykuda beni ona yakınlaştır!. Ey Rabbim, ey yüce olan, ey Allah'ım, onu, âhiret gelmezden evvel dünyada her cihetle zâtımın ruhu kılıver!

viewtopic.php?f=158&t=3141

TEVBE istiğfarımız:

Resim---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Estağfirillahel azıymellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyüme ve etubü ileyh" diyen kimsenin günahlarıda yine denizlerin köpüğü kadar bile olsa affolur!” buyurdu.
(İbnüs Sünnî)

Resim---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Allahü Teâlâ buyurdu ki: "Ey kulum, af dilediğin müddetçe, günahlarının çokluğuna bakmadan affederim. Günahların bulutlara kadar yükselse de yine affederim. Yer dolusu günahla gelsen, yer dolusu mağfiretle karşılarım. Yeter ki iman ile gel!"
(Tirmizî)

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Aziz ve Celîl olan Allah şöyle buyurdu: 'Ey Âdem oğlu, yeryüzü dolusu hata/günah işlesen de, şirk koşmadığın sürece ben sana yeryüzü dolusu af/mağfiret hazırlarım.”

(Ebû Zer ra'den Sahîh: Müsned, V/147, H.no:21208. Benzer rivayetler için bk.V/148, H.no:21212-21213; V/I53, H.no:21257; V/169, H.no:21380; Müslim, Zikir, 22; İbn Mâce, Edeb, 58, H.no:382l; Taberânî, el-Mu'cemü'1-evsat, IV/68, H.no:3084; VIIF/365-366 H no-7744' İbnü'l-Mübârek' Zühd, s.366, H.no:1035; Bezzar, IX/403. H.no:3999.)

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selem: "Allah, birinizin tevbe etmesine, yitirdiği hayvanını bulduğu vakit kulun sevinmesinden daha çok sevinir.” Buyurdu.
(Ebû Hüreyre ra'den Müslim, Tevbe, 2.)

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selem: "Yiyecek ve içecek olmayan çorak bir yerde devesi yularını sürükleyerek kaçan ve üzerinde kendisinin yiyeceği-içeceği bulunan bu hayvanı yoruluncaya kadar arayan, sonra bir ağacın dibinden geçerken yuları ağaca dolanmış olarak bulan bir adamın sevincine ne dersiniz?”
Biz: “Çok sevinir Yâ Rasûlullah” dedik.
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Bakın, vallahi, kulunun tevbe etmesine Allah'ın sevinmesi bu adamın devesini bulmasına sevinmesinden daha çoktur” buyurdu."
(Müslim, Tevbe, 6. yine bkz. Muslim, 1-8 kadar rivayetler; İbni Mace, Zühd, 30; Tirmizî, Daavat, 98.)
DUAmız:

Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahi’l-Aliyyi’l-Azim!
Allahümme inni es’elüke ya Kadîmü, ya Dâimü, ya Ferdü, ya Vitru, ya Ahadu, ya Samedü, ya Hayyü, ya Kayyumü, ya Ze’l- Celâli ve’l-ikram!
“Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü lâ ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve Hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azim!


İsa aleyhi's-selâm, bu mübârek duayı okur, ölüleri diriltirdi.
Bu gün de bolca olduğu gibi bir açıkgöz İsa aleyhi's-selâm bu duayı okurken dinleyip ezberlemiş.
Ama ölüsü dirilmeyince gidip:
“Ya Nebiyyallah! Sen ölüyü diriltirken bu duayı okumadın mı?”
demiş.
İsa aleyhi's-selâm:
“Evet!” deyince açıkgöz:
“Ben de aynı duayı okudum ama dirilmedi!”
deyince,
İsa aleyhi's-selâm:
“ Dua aynı dua ama ağız İsanın ağzı degil!” buyurmuştur.

Bir hacet duası edelim:

اللهم انّى أسألك و أتوجّه إليك بنبيّك محمّد يا محمّد إنّى أتوجّه بك إلى ربّى فى حاجتى هذه لتقضى لى اللهم فشفّعهفى

Allâhümme innî es'elüke ve teveccehü ileyke nebiyyike Muhammedin-nebiyyir-rahmeti, Yâ Muhammedü innî eteveccehü bike ilâ Rabbî fî hâcetî heezihî litukdâ lî Allahümme feşef’iğhu fî : "Allah'ım, SENDEN istiyorum ve rahmet peygamberin Muhammed aleyhi's-selâm'ı vesîle ederek Rabbime yöneliyorum. Allah'ım, O'nu hakkımda şefaatçi eyle!"

لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله ربِّ العرش العظيم

Lâ ilâhe illallâhü-l Halîm-ül Kerîm-ü, Sübhânallâhi Rabb'il-Arş'i-l Azîm: Halîm ve Kerîm (olan) Allah'tan başka ilâh yoktur. Arş-i Azîm'in Rabbi Allah'ı tesbih ederim!.

İctihad İmamımız İmam-ı Â'zam Ebu Hanife kaddesallahu sırrahunun meşhur SeBBaha-Tesbih Duası:

"Subhâne'l-ebediyyi'l-ebed. Subhâne'l-vâhidi'l-ehad. Subhâne'l-ferdi's-samed. Subhâne râfi's-semâi bi-gayri amed. Subhâne men beseta'l-arda alâ mâin cemed. Subhâne men haleka'l-halka fe-ahsâhüm aded. Subhâne men kaseme'l-erzâka ve lem yense ehad. Subhânellezi lem yettehiz sâhibeten, vela veleden. Subhânellezi lem yelid ve lem yûled ve lem yeküllehû küfüven ehad. Subhâne men yerânî ve ya'rifü mekânî ve yerzukunî velâ yensânî...: Ebed ve ebedî olan Allah'ı tesbih ederim. Bir ve tek olan Allah'ı tesbih ederim. Tek ve herşey kendisine muhtaç olan Allah'ı tesbih ederim. Semayı direksiz yükselten Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzünü donmuş su üzerine yayan Allah'ı tesbih ederim. Mahlukatı yaratan ve onları çeşitlendiren Allah'ı tesbih ederim. Rızkı taksim eden, hiçbir canlıyı unutmayan Allah'ı tesbih ederim. Eş ve çocuk edinmeyen Allah'ı tesbih ederim. Doğurmamış, doğrulmamış ve hiçbir şey de kendisine denk olmayan Allah'ı tesbih ederim. Beni gören, yerimi bilen, beni rızıklandıran ve beni unutmayan Allah'ı tesbih ederim!"

Ve gönlümüzden dilimize gelenler:


Yâ Latîf celle celâluhu: tecellîsini celâlinden yapan BİZe LÛTFet
Yâ Kerîm celle celâluhu: tecellîsini celâlinden yapan BİZe İKRAM-KEREM et
Yâ Rahîm celle celâluhu:tecellîsini celâlinden yapan BİZe RAHMET et
Yâ Vedûd celle celâluhu:tecellîsini celâlinden yapan BİZe AŞK ver-Vuslat AÇ!..

Allâhumme innî eseluke'l-affe ve'l-afiyeh fi'd-dinî ve'd-dunyâyî ve'l-âhireh
Allâhumme'sturna bi setrike'l-cemîl
Allâhumme'sturna bi setrike'l-cemîl
Allâhumme'sturna bi setrike'l-cemîl


Resim

Ve asla unutmayalım ki:

Şeriatta Söz-İlimle
Târikatta Sohbet-Edeble
Mârifette Zevk-İrfanla
Hakîkatta Hazz-Erkanla

Aziz Hocam Münir DermAN kaddesallahu sırrahu duasıyla el Fatiha İnşâallah!


Resim

Yâ Rabbi!

BİZe dirilik nasip eyle Ya Rabbi!
Cehennem azabından mahzun kıl bizi Ya Rabbi!
Âhirettin ilk kapısı olan mezara girdiğimiz zaman bize Rasûl-i Kibriyanın hürmetine iltifat melekleriynen karşılamak nasibi müyesser eyle Yâ Rabbi!
Âhirete intikal ettiğimiz zaman Resûlün mübarek yüzünü güler sürette bize göstermek nasibi müyesser eyle Yâ Rabbi!
Ümmeti Muhammedi her türlü afatı semaviye, afatı belaiye, afat-i araziyeden mahsun kıl Yâ Rabbi!
Memleketimizi düşman işgalinden koru Yâ Rabbi!
Ordumuza, devletimize zeval verme Yâ Rabbi!
Hastalarımıza şifa ihsan eyle Yâ Rabbi!
Son nefesimizde buyurun: “Eşhedu enlâ ilâhe illallah ve eşhedu enne muhammeden abduhu ve resûluhi” kelime-yi tayibesiynen ruhumuzu azraile teslimi müyesser eyle Yâ Rabbi!
Lillahi’l- Fâtiha!


Münir DERMAN (ks)


RUHun şâd olsun sevgili Hocam!..
Rahmetler yağsın ebediyyen!..

ElhamdulillahiRabbi’l- ÂLEMîN!..


Resim''Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedîn abdike (Muhammedîyyeti) ve nebîyyike (Mahmudîyyeti) ve Resûlike (Ahmedîyyeti) ve Nebîyyûl-ümmîyyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi ves-sahbihi ve Ehl-i Beytihi...''Resim

MuhaMMedî MuhaBBetle Es Selâm olsun!.
 [ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır