Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
15. MELÂMİYİZ…


MUHAMMEDÎ MELÂMİYİZ…
 
Dost birliğin bağındanız
Çark-ı Çile çağındanız
HAKK Aşkın Ocağı’ndanız
Melâmette Melâmiyiz…
 
Nur Muhammed Arabîyiz
Ayağının  turabîyiz
Harabatta harabîyiz
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Toprak-ateş-hava-su Dost!
İnsan denen gerçek bu Dost!
“Lâ fâila illâ Hu!” Dost!
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Naz-niyaz, salât- sâimiz
Kemâlâtında kâimiz
Zevkinde zikr-i dâimiz
Melâmette Melâmiyiz…
 
Vasl-ı vuslat vâdesinden
Bezm-i belâ bâdesinden
Arı – duru – sâdesinden
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Bir bardak “su” ile “üre”
Âşığı HAKK’a götüre
İkilik Defterin düre
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Melâmettir farkın terki
Melâmi fark etmez farkı
Cümle-Cem’de Vahdet Çarkı
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Her ağaç hak, tohum gerçek
Zerreler kürre verecek
Tohuma gebedir çiçek
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Ehline sorsam sorumu
İkilik halkın yorumu
SAMED ü AHAD durumu
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Zikr ile silip perdeyi
Aşkla yakıp ağa-beyi
Taşlasınlar deli deyi
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Kahrına-lütfuna şükür
Şehâdet şüphesiz fikir
Gece zikir-gündüz zikir
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Fenâ bulup serilmişiz
Bekâ ile derilmişiz
Ölüp ölüp dirilmişiz
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Hükm-ü HAKK ezel, sonsuzdan
“Murad Suyu”n kabı “BUZ”dan
Farklı değil şeker tuzdan
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Seyreyle gece-gündüzü
Ayni şeyin iki yüzü
Kemâlât, cehâlet özü
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Sırr Sıfatı, erkek-dişi
Kendini bilende kişi
Halkta HAKK’tır, RABB’ın işi
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
HAKK’a hâmil Emir-Murat
Hayr ü Şerr sınırı Sırat
Zât’ın aşk zevki zuhurat
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Aşksız kalsak arlanırız
Yaşamakta zorlanırız
Halk içinde horlanırız
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Tekemmül Tevhid tertibi
Aşktır Aşk Deryasın dibi
Melâmet Aşk meratibi
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Esen rüzgâr Yâr nefesi
Duyduğun ses Subhân Sesi
Halk için HAKK’ın Bestesi
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Bebelerin tahtı beşik
Dedeler mezarı eşik
Doğum ölümle birleşik
Melâmette Melâmiyiz…
 
İman Kalbde kabı sûret
Amelin aslıdır sîret
İdrak-İştirak-Basîret
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Söz-sohbet-zevk-sükut bizde
Zühd-ü-Takva,  umut bizde
Halktan HAKK’a sücûd bizde
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Aşk-ü Cezbe, Anka Kuşu
Havf-ü-Recâ, Sıdk-ü-Huşû
Subhân’ın sevdâ sunuşu
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Gezmeye geldik bazarı
Seyrimiz “Vahdet Nazarı”
Yâd eden – yazı -Yazarı
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Zâhirde Çark-ı Çileyiz
Bâtın, Can- Cânân bileyiz
Halk içinde HAKK ileyiz
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Tenezzül aşkın temeli
Aşkla olur akıl deli
Seyreyleyip mükemmeli
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Cehâlet, “nur” için “nar”dır
“Suçlu” yok “görevli” vardır
Noksanın aramak ardır
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Nedir Cennet-Cehennemi
Tekrar yaşamak “bu dem”i
Burda yanar Şahın şem’i
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Âdemle gönderilmişiz
Dört yöne dönderilmişiz
Biz aşk için dirilmişiz
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Külli kisve bürünürüz
Türlü türlü görünürüz
Gâh uçar gâh sürünürüz
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Ölmez Âşık olan, Sofu!
Aradığın bulan, Sofu!
Hâlimize gülen Sofu!
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
İman-İbadet-İtaat
İrfan-İkân-İhsanda tat
Özün zevk etmektir murat
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
HAKK bilinir bilim ile
“Kün! Fe yekun” ilim ile
Özümdekin dilim ile
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Harman edip dört unsuru
Tecellîde Tevhid Turu
Melâmet, Muhammed Nuru
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Âşıklar Aşkın Kitabı
Halkına HAKK’ın Hitabı
Bezm-i Belâ Muhatabı
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Aşkla uyansa bir kuyu
Şeker-şerbet keser suyu
HAKK’ın hissi- Dost’u duyu
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Âşık gönlü Aşk Peteği
Zuhurat Zevkin çiçeği
Çileyle toplar gerçeği
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
RABB’ımın Hak Peygamberi
Muhammed Emin Serveri
Tâbi’yiz ezelden beri
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Nur Muhammed evlâdıyız
Şah Abdülkadir tadıyız
Ehl-i Beyt’ in Aşk Adıyız
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
Köhne kalbi köşk eyleriz
Muhabbette meşk eyleriz
“Asl” a döner aşk eyleriz
Melâmette Melâmiyiz…
 
 
RABB’ ımdır Zâtı’na Bâni
Zuhuratı Zât’ta fâni
Melâmet, “KULLUK” İhvâni
Melâmette Melâmiyiz…
 
05.11.1990  12:41  dr..
 [ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır