Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
163- HOŞ SULTAN’IM

 
 
                                        ~ HOŞ SULTANIM  ~
 
 
                                      Her deli dalganın geldiği dize
                                      Sarildik sahile kim-kimsesize
                                      Bu bayram selamın gelmedi bize
                                      Alsam da hoş almasamd a Sultan’ım…
 
                                                       
 
                                      Sınırlı sorumlu tenim gelemez
                                      Yâr ile yorumlu canım bilemez
                                     Gönül selâmımı agyâr silemez
                                      Salsam da hoş salmasam da Sultan’ım…
 
                                                       
 
                                      Önüm – ardım, sağım – solum dört eder
                                      Üstüm- altım altı âlem dert eder
                                      Yedinciyi gönlüm derya yurt eder
                                      Dalsam da hoş dalmasam da Sultan’ım…
 
                                                       
 
                                      Derya sazın dalga çaldı tellerde
                                      Varlık sordum yokluk buldum sellerde
                                      Bıraktı sevgilim gurbet ellerde
                                      Kalsam da hoş kalmasan da Sultan’ım…
 
                                                       
 
                                      Sefil sazım sîneme bastırsa felek
                                      Canım kan eylese kustursa felek
                                      Tellerin koparsa sustursa felek
                                      Çalsam da hoş çalmasan da Sultan’ım…
 
                                                       
 
                                      Peşimizde hâzân bahar yaz ile
                                      Kırık gönül ile sefil saz ile
                                      Edâyla işveyle niyaz naz ile
                                      Gelsem de hoş gelmesen de Sultan’ım…
 
                                                       
 
                                      Birliğin bezminde erlik ne biçim
                                     Oğul arı gibi oynuyor içim
                                      Sanki bir yanardağ, kaynıyor içim
                                      Delsem de hoş delmesem de Sultan’ım…
 
                                                       
 
                                      Zâkirlerde bile zevk-i ezkârı
                                      Nârı nûru HAKK’ın şevk-i envârı
                                      Zât-ı ŞAH’ım sundu ise esrârı
                                      Bilsem de hoş bilmesem de Sultan’ım…
 
                                                       
 
                                      Gönül yârelerim sırdır sarılmaz
                                      Koşmak ile sır menzile varılmaz
                                      Akan gözüm yaşı dosta darılmaz
                                      Silsem de hoş silmesem de Sultan’ım…
 
                                                       
 
                                      Ağrı – acı değil aşktan avazım
                                      Birikti  “BİR” oldu birlikte azım
                                      Gönül kâbesinde gönül namazım
                                      Kılsam da hoş kılmasam da Sultan’ım…
 
                                                       
 
                                      Bu âlem kör kuyu körleri yutar
                                      Herkes bu bazarda varını satar
                                      Kırk katarın yedi ipin ŞAH tutar
                                      Bilsemde hoş bilmesem de Sultan’ım…
                                     
                                                       
 
                                      Vurulmuş gönlümüz yâr cemâline
                                      Dalmışız bâtini mercân lâline
                                      Zâhiren kepaze nefsin hâline
                                      Gülsem de hoş gülmesem de Sultan’ım…
 
                                                       
 
                                      Kurulan ben kurulmuş ben “KUR’ÂN” ben
                                      Âyet benim, hikmet benim, yoran benim
                                      Yitik benim, arayan ben, soran ben
                                      Bulsam da hoş bulmasam da Sultan’ım…
 
                                                       
 
                                      Maldan ettik bıçak çaldık paraya
                                      Tenden oldu çöktü engel araya
                                      Candan öte gönül “KURBAN” SARAY’a
                                      Olsam da hoş olmasam da Sultan’ım…
 
                                                       
 
                                      Hâl ehli hâlinde hemdem kalıyor
                                      Herkes kabı kadar hikmet alıyor
                                      Gönül parçalandı aşk boşalıyor
                                      Dolsam da hoş dolmasam da Sultan’ım…
 
                                                       
 
                                      Fâni âlem imkân yurdu neyleyim
                                      Kanat kırık – zaman durdu neyleyim
                                      Nevbaharım hazan vurdu neyleyim
                                      Salsam da hoş salmasam da Sultan’ım…
 
                                                       
 
                                      “HAYY”  “HU” “HAKK” “BİR” hakikât hecede
                                      Sırlamış birliğin bir bilmecede
                                      Kar beyaz saçlarım kara gecede
                                      Yolsam da hoş yolmasam da Sultan’ım…
 
                                                       
 
                                      Dindi yaşı, susuz… Elbet gözlerim
                                      Kudret vâdisinde hikmet gözlerim
                                      Uykuya uykusuz hasret gözlerim
                                      Bölsem de hoş bölmesem de Sultan’ım…
 
                                                       
 
                                      İhvanî’m birlikte bin dilli dildir
                                      Bir ucu ummandır bir uç sahildir
                                      Ârif ölmez ölen varsa câhildir
                                      Ölsem de hoş Ölmesem de Sultan’ım…
 
                                                                19.08.1986                     
                                                            Kurban Bayram
 


[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır