Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
166. Dost Âşık
   DOST ÂŞIK…
 
                                                        Üzme – Üzülme – Sev – Sevil, Âşıksan
                                                        HAYY’a hürmet eyle eğil Âşıksan
                                                        Bu Bazarda rıza, alıp - satılan
                                                        Maksat gelip – geçmek değil Âşıksan…
 
                                                                              *
 
                                                        “Lâzım ve lâyık”tan azmaz Âşıklar
                                                        Yârsiz yere yağmaz, tozmaz Âşıklar
                                                        Usül – vusül – edeb – erkan ehlidir
                                                        Altın Kaba abadest bozmaz Âşıklar…
 
                                                                              *
 
                                                        Rüşde erdik mürşidle öttü “Sûr”umuz
                                                        Dost ile dirildi Nârda nûrumuz
                                                        Beden Kuyusu’nda  Harut ve Marut
                                                        Akıl ve Ruhumuz göz sürûrumuz…
 
                                                                              *
 
                                                        Kalmışım sahilde gönlüm efkârda
                                                        Gecede - gündüzde hep ah ü zârda
                                                        YÂ HAYYÜ - S SAMED Ü ALLAH Ü AHAD
                                                        Meded Yâ MUHAMMED Kıtmirin dârda…
 
                                                                              *
 
                                                        HAKK’a şükret şikayete başlama
                                                        İkilikte olmaz işler işleme
                                                        Kendi düğümün çöz sefil İhvâni
                                                        Boş kesenin düğümünü dişleme…
 
                                                                           05.09.1994  10:55
 
 
 
Sürûr : Sevinç. Neş'eli olmak
 
Harut ve Marut : Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen iki meleğin ismidir. İnsanları uyararak sihir öğreten iki melek.
 
Rüşd : Doğru yol bulup bağlanmak. Hak yolunda salabet, metanet ve kemal-i isabetle dosdoğru gitmek. * Hayra isabet etmek. * Büluğa ermek. * İstikamette olmak. Dinine ve malına zarar gelecek şeyi bilmek, doğru düşünmek. * Kişinin akıl ve idraki kavi ve tedbiri metin olmak. (Bak: İrşâd)
 
Mürşid : (Rüşd. den) İrşad eden, doğru yolu gösteren, gafletten uyandıran. Peygamber vârisi olan, kılavuz. Tarikat piri, şeyhi.
 
Efkâr : (Fikir. C.) Fikirler. Düşünceler. Düşünceden doğan iç sıkıntıları.
 
Kendi düğümün : kim olduğun bilmecesi.
 
Boş kese : neticedeki “Hiçlik”.
[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır