Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
167. Zevkler
ZEVK 1020
 
                                                  Sûret - Sîret Birliğinde Cânâna cansın cevhersin
                                                  “Toprk – Bitki – Hayvan –İnsan, oldum!” desem sen ne dersin?
                                                  Âhiri gören Âşıktır, ahırı gören ahmakmış…
                                                  Ben öldüm öldüm dirildim, ölmemeye sen nedersin?
 
                                                                                              05.09.1994  10:57
 
 
 
                                                                      ZEVK 1021
                                                  Yitirdiğin aramayan, bulduğun arayan ahmak!
                                                  “Ene’l-Abd” a ulaşmadan, özsüz bir sözdür “Ene’l-Hak”
                                                  Terk et yak yollarını, bînişan’a nişansız git!
                                                  “Ben=Hiç” im, olan “Hep=O” dur. Aşk iledir Ârif olmak…
 
                                                                                             05.09.1994  12:03
 
Ene’l-Abd : ben kulum. İki mevcudu isbat. Şâhid ve Meşhud.
 
Bînişan : Nişansız.
 
 
 
 
                                                                      ZEVK 1022
 
                                                  Endişe esiri, ahmak; ALLAH’ın hürüdür Âşık
                                                  Beden testi, SU ebedî; ölmeyen diridir Âşık
                                                  Zevk ü Maksat merdiveni, aşk yolunda durma İhvâni!
                                                  Yansız - yönsüz bilye gibi, “DÖNEN” in biridir Âşık…
 
                                                                                                  05.09.1994  15:04
 
 
 
 
                                                                      ZEVK 1023
 
                                                  Makam-ı Halil’e teslim ol! İstikamet bul daha ne?
                                                  Makam-ı Kelâm muhteşem, Makam-ı Didâr şahane.
                                                  İsa Ruhullah’ın Yolu, cehd ü halvet ittika
                                                  Görene güzel bahasız, görmeze perde bahane…
 
                                                                                           05.09.1994  15:14
 
Makam-ı Halil : İbrahim aleyhisselamın Tevhid üzere hanif dini.
 
Didâr  : f. Mülâkat, görüş. * Görünme. * Yüz. Çehre. * Görüş kuvveti, göz. * Açık, meydanda.
 
Şahane : Şah gibi, şaha yakışır bir surette.
 
Cehd : Fazla çalışma. Güç ve kuvvetini sarfetme. İnsanın nefsine hâkim olması. * Azim, gayret, fedakârlık.* Takat.
 
Halvet : Yalnızlık. Tek başına kalmak. Tenhaya çekilme. * Gizlilik
 
İttika : Sakınmak. Çekinmek. Günahlardan ve bütün kötülüklerden kendini çekmek. Takvâ ile amel etmek. (Bak: Amel-i salih)
 
 
 
 
                                                                      ZEVK 1024
                                                  Bu âlem gafletle kaim, YÂR bir tane yollar pek çok
                                                  Akıl Atı’nı Eşiğine Yârin, bağla-gir İhvâni!
                                                  Takın kulluk kanatların, iki rekat başkası yok!
                                                  İki gözün iki çeşme ağla ağla gir İhvâni!..
 
                                                                                           05.09.1994  15:30
 
 
Gaflet : Dikkatsizlik, endişesizlik, vurdumduymazlık. En mühim vazifeyi düşünmeyip, Cenab-ı Hakk'a itaat gibi işleri bilmeyip, başka kıymetsiz şeylerle uğraşmak. Nefsine ve hevesâtına tâbi olarak Allahı ve emirlerini unutmak.
 
Kaim : Ayakta duran. Mevcut. Baki. * Vaktini ibadetle geçiren.
 
İki rekat salât : 1- Zâhirde Makam-ı İbrahimde teslimiyet namazı
                            2- âtında Makam-ı Muhammed’de istikamet namazı
 
 
 
 
 
                                                                      ZEVK 1025
 
                                                  Neşv ü nema gafalet ile, noldu gönlüm bîkararsın
                                                  Her şeyi arar, bulursun; Dostunu bulur, arasın!
                                                  Mevlâ Muradı, Hayr ü Şerr; rızası, “Hayr” a Efendim
                                                  Mevki - Mal isteğin terk et! Olacaklar olsun varsın!...
 
                                                                                              05.09.1994  15:36
 
Neşv ü nema : Büyümek ve gelişmek.
Bîkarar : Karasız.
 
 
 
 
                                                                      ZEVK 1026
 
                                                  Nimet,meme; emen, bebek… Şükür Ezelden Efendim
                                                  Emen Kâmil nimeti Hamd-i Güzelden Efendim
                                                  Hamd ile Zikri getirdi, Muhammed ü Muhtar bize
                                                  Tevhidin temeli Tesbih, Kur’ân her dilden Efendim…
 
                                                                                                 05.09.1994  15:47
 
Tesbih ve şükür : Fıtrî olup yaratılışdan gelir. Atomun durmadan dönüşü ve kalbin tik takları hep tesbihtir. Her anlı bir damla su için teşekkür eder, şükreder.
 
Zikir ve hamd : Muhammedî olup akıl sahiblaine tebliğ, tenzir, tebşirle tevhid getirilmiş ve öğretilmiştir.
 
 
 
 
                                                                      ZEVK 1027
 
                                                  “Mim” lenirse, AHAD .....  AHMED; Mekân, Lâmekân’a perde
                                                  Dilsiz dua .... Aşk Orucu, Kudret kaynaşması nerde?
                                                  Yaradılış – Zuhur yeri, Nûr-u Muhammed ilk nüve
                                                  Tecellî kudreti HAKK’tan Dost… Lâ Hüve illâ Hüve!...
 
                                                                                             05.09.1994   16:02
 
 
Mekân : (Kevn. den) Yer. Durulan yer. Ev, hane, mesken. Mahal.
 
Lâmekân : mekândan münezzeh olan mekânsızlık âlemi. İlâhi âlem.
 
Nüve : Çekirdek, asıl, menba.
 
Tecellî : Görünme. Bilinme. * Kader. * Allah'ın (C.C.) lütfuna uğrama. * İlâhi kudretin meydana çıkması, görünmesi. Hak nûrunun te'siriyle kulun kalbinde hakikatın bilinmesi.
 
Lâ Hüve illâ Hüve : O’ndan başka O yoktur. Hüviyyet Tevhidi.
 
 
 
 
                                                                      ZEVK 1028
 
                                                  Kusursuz kâinâttır “KÛN!”, sır soran Serdâr merhaba!
                                                  Yıldız gibi yükseldikçe, küçülen Ebrâr merhaba!
                                                  Makam-ı Mahmud’da muhib, Mahbub-u Mevlâ Muhammed (sav)
                                                  Ehl-i Beyt ü Fatma Anam, Aliyyü’l- Haydâr merhaba!...
 
                                                                                                       05.09.1994  16:10
 
KÛN! : Var ol!
 
Serdar : f. Askerin başı. Kumandan. Velâyetin başı İmam Ali (kv).
 
Ebrâr : (Berr. C.) Özü sözü doğru olanlar, hamiyetliler. Sâdıklar. İyiler. Birrin başı, ilk sıddık İmam Ali (kv).
 
Makam-ı Mahmud : (Şefaat-ı Uzmâ) En yüksek şefaat makamı. Peygamberimizin (A.S.M.) kavuşacağı, Allah tarafından vaad edilen makam.
 
Muhib : Seven. Muhabbet eden. Dost. Hayrı isteyen.
 
Mahbub : Muhabbet edilen. Sevilen.
 
Haydâr : Yiğit, cesur, kahraman. * Hz. Ali'nin (R.A.) bir nâmı, * Arslan, gazanfer.
 
Dâr : f. Sâhib, mâlik, tutan (mânasındadır.) Meselâ: Bayrakdâr $ : Bayrak tutan. Haydâr ise Hayy sahibi, velâyette diriltme tasarrufu olan Muhammedî Mürşid.
 
 
 
 
                                                                      ZEVK 1029
 
                                                  “Her şey O’ndan!” doğru derler. Onlar, “O” değil Efendim.
                                                  “BEN-BİZ” diyor Yüce ALLAH, secde et eğil Efendim!
                                                  Bir bağsız bağ AŞK denilen, İlk işin: Kendini bilmek.
                                                  Akıl serbest, tehlike çok. HAKK’a RIZA istenilen…
 
                                                                                              05.09.1994  16:23
 
 
Bu zevkte arzedilen:
 
BEN : ALLAH Tealâ’nın Zât-ı Ahadiyyetleri olup hitab Ruhadır. Muahatabı  Muhammed Aleyhisselâmdır.  Uluhiyyet Tevhidinin tecellîsi. Tüm varlığı kapsar. Kur’ân-ı Kerîm’de “Dağa-Ağaca-Arıya-Meryeme” vahiyde BEN buyurulur.
 
BİZ : ALLAH Tealâ’nın Rabbü’l-âlemîn olarak; Yaradılış kanununda bulunan esmâlarıyla tecellî şekillerinin, kudret ve icra kuvvetlerinin  tezahürü. Muahatabı  Cebrail Aleyhisselâmdır. Rübubiyyet Tevhidinin tecellîsi. Tüm varlığın her işini kapsar. Kur’ân-ı Kerîm’de “BİZ Nebilere vahyettik” buyurulur.
 
Kûn: OL! Muradın emri Uluhiyyetten. ALLAH Tealâ…
Fe yekûn : Derhâl oluverir. Emrin uygulanışı.. Rabbü’l-âlemîn…
 
Akıl serbest :      1- HAKK’ın kudret ve azametinin tecellîsi
                            2- kaza ve kader imtihanı için serbesttir.             
 
 
 
 
 
                                                                      ZEVK 1030
 
                                                  Nizamın kanunu KADER, tahakkuku KAZA Âşık!
                                                  DİKKAT, Aklın gözlüğüdür, bakma niyaz - naza Âşık!
                                                  Yan da, tütme!..Tesbih - Şükür…Ahenge uy! Hamd ü Zikir
                                                  Mekânsızlık Merkezi’nde, vur seherde SAZ’a Âşık!..
 
                                                                                             05.09.1994  16:34
 
 
KADER : Mekânsızlık - Zamanszlık Âleminde ateş halkedildi. (Ruhî)
 
KAZA : Mekân - Zaman Âleminde ateşe elini sokma yakar! (Cesedî)
 
KADER : Cenâb-ı Hakk'ın kâinatta olmuş ve olacak her şeyin evsafını ve havassını ve sâir geleceğini ve geçmişini ezelden bilip, levh-i mahfuzunda takdiri ve yazması. Takdir-i İlâhî. * Ezelî kısmet. * Tali'. Baht. Şans.
 
KAZA : Allah'ın takdirinin ve emrinin yerine gelmesi. Bir şeyi birbirine lâzım kılmak. Bir şeyi birbirine lâzım kılmak.
 
Nizam : Sıra, dizi, düzen. Dizilmiş olan şey, sıralanmış. * İcaba göre yapılan kanun. Bir kaideye binaen tertib olunmak ve ona binaen tertib olundukları kaide. * Bir işin sebat ve kıyamına medar, sebep olan şey ve hâlet.
 
Tahakkuk : Bir şeyin doğruluğunun meydana çıkması. Gerçekleşmek. Delil ile isbat edilmek. Sabit ve hakikat olduğu aşikâr olmak.
 
 
 
 
                                                                      ZEVK 1031
 
                                                  Kaldım susuz denizlerde, kim bir “SU” verir Efendim!
                                                  “BUZ”a Güneşten haber yok; olunca, erir Efendim!
                                                  “Esmâ Kristali” İNSAN, Sünnetullah âhengi RAKS
                                                  Âşık - Mâşuk - Yol - Mesafe, Sevenler varır Efendim!..
 
                                                                                                05.09.1994  17:07
 
Esmâ Kristali : Zât ....... Sıfat ....... Esmâ ....... Eşyâ…
 
Ene’l-Abd " Ene’l-Haktır.
Asla “Ene ALLAH” değildir!...
 
 
 
 
                                                                      ZEVK 1032
 
                                                  Bir pencere aç, Tevhid et! Fenâ – Bekâ arasında.
                                                  “HAYY” ile al, “HU” ile ver! Rakset sevdâ karasında.
                                                  İbadet san’at Sultanım! Salât – Selâm " HAKK’a akış
                                                  Verse ŞÜKÜR, vermese HAMD eyle! Gül açar, YÂR yarasında…
 
                                                                                                    05.09.1994  17:16
 
 
Fenâ : (Beka'nın zıddı) Yokluk. Yok olma. * Geçici dünya. * Geçip gitme. * Tas: Kendi varlığından geçmek. * Kötü. * Devamlı olmayan. * Çok kocamış olmak.
 
Bekâ : Devamlılık. Evvelki hâl üzere kalma. Dâim ve sâbit olma. * İlm-i Kelâm'da : Varlığının asla sonu olmayan Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatıdır. * Bâki olmak. Ebedîlik.
 
Raks : Sıçrayarak oynamak, dansetmek.
 
San’at : Ustalık, hüner, mârifet.
[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır