Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
17- YÂRDEN

                                                           YÂRDEN
 
 
                                               Hançere kirpikler göz kömür vermiş
                                               Yedi renge boğmuş hoş ömür vermiş
                                               Baharın koynunda gül tomur vermiş
                                               Bilmediğim yârden bildiğim yârden....
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Rabbım olgun etsin hamın yozunu
                                               Dervişler devâsı derdin dozunu
                                               Gönül aynasının gaflet tozunu
                                               Silmediğim yârden sildiğim yârden...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Dikenle güllerle dalda giden dost
                                               Sırrına sırlanmış hâlda giden dost
                                               Zâhiren-bâtınen salda giden dost       
                                               Ölmediğim yârden öldüğüm yârden...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Hannân ü Mennân ü Cânân olan yâr
                                               Dağlamış dilimiz derdiyle dildâr
                                               Virâne gönlümüz gülşen-gülizar
                                               Solmadığım yârden solduğum yârden...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Serseri ser sefil mecnun meşkime
                                               Şeydâ bülbül mihman gönül köşküme
                                               “HAYY” adından alev alan aşkıma
                                               Dalmadığım yârden daldığım yârden...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               HAKK’a ayan beyan sevdâ sözümüz
                                               Sevgiliye sebil sevgi özümüz
                                               Derdinden delirmiş dostum, sazımız
                                               Çalmadığım yârden çaldığım yârden...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Âşıklık ar değil âşığa canlar
                                               Şen şâduman olsun âşık olanlar
                                               Zamansız mekansız arsız kalanlar
                                               Kalmadığım yârden kaldığım yârden...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Akıl ne gerektir aşkı çalana
                                               Su tasası yüktür kaynak bulana
                                               Perhiz sözlerimiz akıllı olana
                                               Olmadığım yârden olduğum yârden...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Gelip seher erlik erdemi erdi mi
                                               Cömert yârim ballı bûse verdi mi
                                               “HAYY” ile “HUU” ile gönül derdimi
                                               Delmediğim yârden deldiğim yârden...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Kurd ile kuş ile âşığın sesi
                                               Koparır mahşeri aşkın neşesi
                                               Göz-gönül boşaltır “Rahman bestesi”
                                               Dolmadığım yârden dolduğum yârden...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Vay hâlime benlik dava edersem
                                               Kefaretim olmaz kanla can versem
                                               Ben böyle serseri ben böyle sersem
                                               Bulmadığım yârden bulmadığım yârden...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Mızraba aşinâ sazın telini
                                               Âşıklar sâkisi seher yelini
                                               İnleyen neylere gözüm selini      
                                               Salmadığım yârden saldığım yârden...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Kul İhvanî’m söyle çatık kaşın ne?
                                               Başsızlar bezminde benlik başın ne?
                                               Gelmişsin meydana bilmem işin ne?
                                               Gelmediğim yârden geldiğim yârden...
 
                                                                 25-29.04.1985 Antalya
 
 
Doz : Kim: Bir maddenin bir karışıma girmesi gereken muayyen miktarı. * Tıb: Bir hastaya bir defada veya bir günde verilecek ilâç miktarı. * Ölçü, miktar.
 
Ayan : (İyân) Aşikâr. Belli. Herkesin bilebileceği ve görebileceği. * Çiftçi âletlerinden olan saban okunun bileziği.
 
Şâduman : f. Sevinçli, ferahlı, memnun, mesrur, şen, bahtiyâr.
 
Kefaret : Keffaret. (Masdar gibi kullanılıyorsa da "keffâr" mübalâğa isminin müennesi olup, asıl mânası: örtücü ve imhâ edici demektir.) Bir mecburiyet altında veya yanlışlıkla işlenmiş günahı affettirmek ümidiyle şeriata uygun olarak verilen sadaka veya tutulan oruç. * Günahtan arınma.
 
Aşinâ : f. Mâlumatlı, haberli olan. Ârif. Bilgili. Mâlik. Tanıdık. Yabancı olmayan. * Yüzücü.
 
Sâki : (Saky. dan) Sulayan, içecek su veren, sucu. * Kadeh sunan. İçki sunan.SAKİ' : Kırağı, şebnem, çiğ.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır