Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
171-Seyr ü Selik

                                                                 ~ “SEYR-Ü-SER” İLİK ~   
           
                                                           Ah gamze yanaklı bi vefâ seni
                                                           Sevdâna düşürdün deli ettin beni
                                                           Ahından ah aldı gönül gülşeni
                                                           Tomur goncam yaktın kül ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                           Nergis gözlerini görüp kandığım
                                                           Ayrı düşüp hasretiyle yandığım
                                                           Belki bir gün buluşuruz sandığım
                                                           Sefil saza mızrab tel ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                          Bu kesret içinde Lâtifin benem
                                                          Kahrıyın çiçeği lütûfun benem
                                                          Âşığın sadığın arifin benem
                                                          Ağyar yâr mi ola, el ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                          Bu avâre âlem içre hanım yok
                                                          Salınıp gezecek hıramanım yok
                                                          Canım şükrânendi başka canım yok
                                                          Gönlüm yağmaladın zula ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                          Bende ben diyordum sen nerden geldin
                                                          Beni sen eyledin benliğim deldim
                                                          Gösterip gül yüzün aklımı çeldin
                                                          Başım hâke saldın pul ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                          Can avına çıkmış şahbaz canların
                                                          Bedeli bûse mi olmuş kanların
                                                          Saldın üzerime dervişanların
                                                          Baş ayak yalın eyni çul ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                          Sen Şah’a yok yok ki beni yarattın
                                                          Çokluk koydun ara yere kararttın
                                                          Dost; bana gizlendin beni ararttın
                                                          Ara ALLAH ara, bul ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                          Lütfeyle hakem ol ey kâdir ALLAH
                                                          Hükmüne razıyım “rıza” eyvallah
                                                          Ben Hasan Dağında çalıydım vallah
                                                          Al kor köze yaktın gül ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                          Bu aşk, bu sevdâ hak, hak olan zâhir
                                                          Aşk vuslat yoludur âşıklar mâhir
                                                          Kimi, HÛDA dostu, kimi der kâfir
                                                          Kem gözlere perde, tül ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                           Aşkın tomur, sevdân gonca dalımla
                                                           Dostların dost dedi bin bir çalımla
                                                           Eğri büğrü yolum, garip hâlımla
                                                           Seni sevenlere züll ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                           Siteme çevirdin işve nazımı
                                                           Çok şükür duyurdun dost, niyazımı
                                                           Aşkınla inlettin sefil sazımı
                                                           Gönlün eğlendirip çal ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                           Ben seni aradım beni izledin
                                                           Türlü çiçeklerde rengin gizledin
                                                           Âşıklar koşturup petek özledin
                                                           Arıya toplattın bal ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                           Düşürdün derdine tıfılken yaşım
                                                           Mecazi aşk ettin ekmeğim aşım
                                                           Ben selvi misâli mağrurken başım
                                                           Al güller aşısı dal ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                           İz sürenler izlerini, izlerken
                                                           Misk kokuya hasret mestin özlerken
                                                           Arif kervanının yolun gözlerken
                                                           Bir gaflet basdırdın kal ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                            Lûtfeyledin aşk ateşin düşürdün
                                                            Kendi ateşin kendi hamın  pişirdin
                                                            Boşalmayan doluların şaşırdın
                                                            Boş olana bin bir hâl ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                            Seherin seyrinde sevgi özerken
                                                           Yâr kokusun göz yaşıyla bezerken
                                                           Ben biçâre garip garip gezerken
                                                           Saldın Sultanını bil ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                           Âşıklar cem olur seher seyrine
                                                           Bezm-i Cemde bâde bulur derdine
                                                           Senden selam soran sevdiklerine
                                                           Götürüp getiren yel ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                          Mey benim sâki benim meyhaneyim
                                                          Ezel mestim melâmî divâneyim
                                                          Ney-ü Semâ’ benim köçeği avaneyim
                                                          Gâhi dudak gâhi zil ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                          Âşığın et aşkınla âşıkanına
                                                          Sadığın et sıdkınla sadıkanına
                                                          Arifin et örfünle arifanına
                                                          “Kün fe yekün” ile kul ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                         Bimekânim bulut gibi koşturdun
                                                         Aşkın ile karlı dağlar aştırdın
                                                         Derdim iğneledin şaha coşturdun
                                                         Sevdâ vâdisinde sel ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                         Gözün nuru kuzucağı gül MUHAMMED’in
                                                         Şahım Ali, Fatma canım çiçeğin
                                                         Garip gönlüm dostu İmam Hüseyin
                                                         Sahra-yı Kerbelâ Çölü ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                         Ah! Sırr-ı sevdâm ah!... Gül yüzü, yaşmak
                                                         Nazın niyazımda, perde yaşamak
                                                         ALLAH! ALLAH! ALLAH! ALLAH! ile bak
                                                         Damla damla esrâr gölü ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                          Lûtfü kahrın secdegâhımdır şükür
                                                          Aşkınla ah! Etsem ahımdır zikir
                                                          Subhanallah cânâ, Şahımdır fikir
                                                          Hâlveti hâl içre deli ettin beni...
 
                                                                               *         
 
                                                          Gönlüm cana sardın canla ten oldum
                                                          Sevdi gönlüm, can ile tenden oldum
                                                          İhvani’m kayboldu Sen’de sen oldum
                                                          Tarifi imkansız ş’ol ettin beni...  
 
                                                                                    03.02.1985
                                                                                    08:12 Antalya
 
 
Seyr -ü-Ser : Başın, kişini seyri hayatta.
 
Fer : f. Işık, parlaklık, zinet, süs. * Fazl ve vakar. * İktidar; şevket, kuvvet.
 
Refik : Ortak, arkadaş, eş, yardımcı, yoldaş
 
Berket : Sağlamlaştır.
 
Hıraman : f. Salınarak naz ve edâ yaparak yürüyen
 
Zula : Esrar saklanan gizli yer.
 
Hâk : Toprak.
 
Züll : Hakir olma, alçalma. Zillette oluş. Horluk.
 
Tıfıl : Küçük çocuk. * Her şeyin cüz ve parçası. * Batmaya yakın güneş. * Kıvılcım.
 
Secdegâh : f. Namaz kılınıp secde edilecek yer. İbadet yapılacak yer.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır