Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
174-Hasbihâl

 


            ~ HASB-Ü- HÂL ~
 
Giriş;
Düş, seher seyrine bak, uyku tutmaz gözlerin
Alev alır yüreğin hasretinde dilberin
İçen sen, içilen sen, körkütük sarhoş olup
Soruna soru olur cevabı sahillerin...
 
Devam:
 
Gelberi can gel beri
Sat yükünü serseri
Mevlâ melâmisiyiz
Severiz kalenderi...
 
            *         
 
İncidir sözümüz bak
Kulağına küpe tak
İki cihandan yeğdir
Hâlveti canı olmak...
 
            *         
 
Del gözüyün perdesin
Dinle gönlüyün sesin
Âgâh olası yolcu
Yol nerde sen nerdesin?..
 
            *         
 
İyi bak çiçeklere
Koşuşan böceklere
Gözün kapa gönlün aç
Sendeki gerçeklere...
 
            *         
 
Dönen HAKK mı? Dolap mı?
Hâkimi kim? Çalap mı?
Meramı ne ki dostum
Günah ile sevap mı?
 
            *         
 
Hep birbirin izliyor
Biri, birin gizliyor
Parola “Kün fe yekün!”
“Dönenleriz!...” biz diyor...
 
            *         
 
Gir seher gülzârına
Dil bağla dildârına
Tenden candan geçersin
Mest olup didârına...
 
            *         
 
El açsan niyazına
Doyamazsın nazına
Derviş derdi deli olur
Düzen düşmez sazına...
 
            *         
 
Hem çağırır Yâr diye
Sende gönlüm var diye
Takar sümbül zülfüne
Canın bergüzâr diye...
 
            *         
 
Geç zâhiri aşkı geç
Ebed mâşukanı seç
Zaman mekan sınırlı
Sınırsız olanı seç...
 
            *         
 
Gamze yanak al olsun
Sözü safi bal olsun
Aşkı eylesin divâne
Akıl ermez hâl olsun...
 
            *         
 
El etsin eren eli
Eylesin seni deli
Sırsız baş boş bir küptür
Olmaz aşkın bedeli...
 
            *         
 
Benzin rengin soldursun
Nefsin kibrin öldürsün
Döksün iç pisliğini
Yerine HAKK doldursun...
 
            *         
 
Ver dilini dildârâ
Çeksin başını dârâ
Bir anı tam yaşatsın
Doyursun bin bahara...
 
            *         
 
Haslar hasın kâmili
Deli gönlümün dili
Sevdiğimden ayıran
Oldu bana Sevgili...
 
            *         
 
Âşıkların her biri
Ezel ebedî diri
Çal cömert kapısını
Bal eylesin zehiri...
 
            *         
 
Aşkı duyan bir kuyu
Uyarır bin kuyuyu
Şeker şerbet bal keser
Bin bir kuyunun suyu...
 
            *         
 
Toprak tohumu yutar
Canına bin can katar
Sevgi ateş aşk yeldir
Artarsa alev artar...
 
            *         
 
Benliğin derdi al kor
Yakan elimde diyor
Benlik beni yaş etti
Kurumam zor yanmam zor...
 
            *         
 
Ten tasım altın dersin
Berrak suyu nidersin?
Örs gibi: “Ben! Ben!” deme
Başına çekiç yersin...
 
            *         
 
Aşkın olsun yoldaşın
Silsin sürmeni yaşın
Derya doludur gözü
Cümle çöl kuşlarının...
 
            *         
 
Hâlvlet çağında gerek
Güller bağında gerek
“Ben” yoktur âşıklıkta
Yâr yanağında gerek...
 
            *         
 
Acep “ney”in ne derdi
Nedendir bu inilti
Alıp bal şekerini
Kim delmiş sînesini...
 
            *         
 
Kamışlık bitsin dersen
Tırpan derdini yersen
Ney yapar yârin seni
Korla gönlün delersen...
 
            *         
 
Arif, yarin aynası
Sâdık âşığın hası
“Aman Yarabbi! Aman!”
Âşıkların duası...
 
            *         
 
Bilen sırrını demez
Sırrı söyleyen bilmez
Sırr tutamaz testisi
Âşıklar ondan gülmez...
 
            *         
 
Bu kahkaha hıçkırık
Yokluk içinde varlık
Ayağıma aşk takıldı
Ar, namus şişem kırık...
 
            *         
 
Sazımda tel dolaşık
Sözüm biraz bulaşık
Güller seher yeline
Odun baltaya âşık
 
            *         
 
Bal tablası başımda
Ekşi sirkem kaşımda
Balla sirke satıyom
Otuz yedi yaşımda...
 
            *         
 
Elim dolu gönlüm boş
Hoşluktan ârî bir hoş
Çok başını ey sedef
Umman, edecek sarhoş...
 
            *         
 
Kul İhvânim sözü kes
Aşk dediğin bir nefes
Bir nefeslik nasibin
Gün gelir bulur herkes...
 
            *         
Bitiş :
 
Bir garip hoşluk olur dost gecelerde
Siyah sümbül zülfüyle çağırır derde
Bâd-i sâbâ Yâr kokusun getirir
Can cümbüşü başlatır bezm-i seherde
 
                       14.02.1985 10:30
             Daire- Gediz yolu-ev Antalya
 
Kalender : f. Dünyayı terkederek elini çekip Allah yolunda giden kimse. * Dünyâdan elini çekip herşeyi hoş gören kimse. * Dünya alâkalarından uzak, alâyişe aldanmaz hakikat adamı.
 
Yeğ : Daha uygun ve iyi.
 
Agâh : (Ageh) f. Haberdar. Uyanık. Kalbi uyanık. Malumatlı. Basiretli. Vâkıf. Bilen.
 
Meram : Maksad. Niyet. Arzu. İstek. İçten tasarlanan.
 
“Kün fe yekün!” :
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
 
“İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun : Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı «Ol!» demekten ibarettir. Hemen oluverir.” (Yâsîn 36/82)
 
 
Bergüzâr : f. Hatırlatmak için armağan, hediye vermek.
 
Yaka : Elbise yakası.
 
Berrak : Nurlu, pek parlak. * Bulanık olmayan, duru, açık, saf.
 
Nidersin : ne yapacaksın?
 
Örs : Üzerinde demir dövülen demir.
 
Ârî : Pâk, pislikten uzak. * Hür.
 
Sedef : Sadef. Deniz böceklerinin kıymetli kabuğu ve onlardan yapılan şeyler. * Sert, parlak ve şeffafa yakın madde. İnci kabuğu.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır