Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
177. Muhammed’sin
MUHAMMED’SİN EFENDİM
                                                                    (sallallahu aleyhi vesellem)
 
                                                                     Bu varlığın nesli Sensin
                                                                     Lutf ü kahrın faslı Sensin
                                                                     Şeriatın aslı Sensin
                                                                     Arz-ı Âyet Muhammed’sin… (sav)
 
                                                                                       *
 
                                                                     RABB’ın muhabbet mir’atı
                                                                     Aşkın Müstakim Sıratı
                                                                     Ebed Tevhid Tarikakatı
                                                                     Havz-ı Hikmet Muhammed’sin… (sav)
 
                                                                                       *
 
                                                                     Dost’un derun Dilberisin
                                                                     Ebedsin ezel berisin
                                                                     Mârifetin mihverisin
                                                                     Hükm-ü Kudret Muhammed’sin… (sav)
 
                                                                                       *
 
                                                                     Vahy-i Vedûd, vedâ haccın
                                                                     Hakikat Âlemi Tacın
                                                                     Sidre Senin Aşk Mi’racın
                                                                     Vusl-u Vahdet Muhammed’sin… (sav)
 
                                                                                       *
 
                                                                     İki doğu iki batı
                                                                     Batmayan tevhid sıratı
                                                                     Kâinâtın Tesbihatı
                                                                     Dem-i Devlet Muhammed’sin… (sav)
 
                                                                                       *
 
                                                                     Vahdet-i Vücûdda sûret
                                                                     Vahdet-i Vicdanda sîret
                                                                     Mevcûd vahdette mağfiret
                                                                     Hakk-ı Hürmet Muhammed’sin… (sav)
 
                                                                                       *
 
                                                                     Her ezanda Senin sesin
                                                                     Ruhumu okşar nefesin
                                                                     Ravzan “Benim”, kalbimdesin
                                                                     Hâl-i Hasret Muhammed’sin… (sav)
 
                                                                                       *
 
                                                                     Muhibler tutağı gönlün
                                                                     Mahbublar otağı gönlün
                                                                     Garibler yatağı gönlün
                                                                     Gark-ı Gurbet Muhammed’sin… (sav)
 
                                                                                       *
 
                                                                     Nûr Dağında Vahdet Yuvan
                                                                     Sevr Dağında Kesret Yuvan
                                                                     Olacaklar – Olmuş - Olan
                                                                     Usl-ü Uzlet Muhammed’sin… (sav)
 
                                                                                       *
 
                                                                     İhvâni’yem aşk ahımsın
                                                                     Dört âlemde penahımsın
                                                                     Şe’en şafağım Şahımsın
                                                                     Şevk-i Şevket Muhammed’sin… (sav)
 
                                                                                       17.10.1994   14:00
 
 
 
Nesl : Soy, sop. Zürriyet, döl, kuşak. * Halk.
 
Fasl : (Fasıl) İki şey arasındaki ek yeri. Mafsal. * Hak söz. Hak ile bâtılın arasını fark ve temyiz ile olan hüküm ve kaza.
 
Arz-ı Âyet : Âyetullah olan her şeyin madde ve mânâ olrak yaratılmasında il nokta, arzedildiği Nûr-u Muhammed.
 
Havz-ı Hikmet : Hikmetlerin havuzu ve çıkış ağzı.
 
Dilber : Gönülleri alan.
 
Mihver : Dönen bir şeyin ortasından geçen mil.
 
Hükm-ü Kudret : Kudretin ortaya çıkışyeri (masdar) ,  Hükmullahın icrasında ilk şey.
 
Sidre : Madde ile mânâ  ara keseti olan sadrın aslı.
Vusl-u Vahdet : Tevhidullahta inkar-ikrar tezatını tevhid eden ve ettiren, varlığı vahdete bağlayan tek ip.
 
Tesbihat : (Tesbih. C.) Cenab-ı Hakk'ı (C.C.) sıfatına lâyık ifadelerle yâdetmeler.
 
Dem-i Devlet : Mahlukatın var oluşunda ana nefs ve nefes.
 
Usl-ü Uzlet : Tüm varlık içinde seçilmişlikte, teklite, yalnız oluşun aslı.
 
Penah : f. Sığınma. Sığınacak yer. Dayandığı nokta.
 
Şevk-i Şevket : Kudret ve kuvvetten doğma haşmetin, Padişaha mahsus heybet ve saltanatın yaratılan olarak; Yaratanın yerine teşhir edici.

[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır