Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
181. Zevkler
       ZEVK 1033
 
                                                    Aramızda karlı dağlar, yüreğimde sen varsın
                                                    Avcumuzda uçup giden gençlik dolu yıllarsın
                                                    Bekliyorum hasretinle, geldiğini görmedim
                                                    Hüzün dolu bakışların, her şarkıda el sallarsın…
 
                                                                                                  18.10.1994  13:00
 
 
 
 
                                                                        ZEVK 1034
 
                                                    Dost dergâhında duada, Dost’u davet eylemişem
                                                    Bıktım usandım perdeden, “Gel, perdesiz gel!” demişem
                                                    Vahdet-i Mevcûd hazırda. Lâkin BEN=Lâ olamadım
                                                    Ben, bana “Benlik Hicabı”m, ben de bilmem neylemişem.
 
                                                                                                  26.10.1994  08:40 dr.        
 
Vahdet-i Mevcûd: Taratılanların izafi, geçici, eğreti varlıklarının birliği. Tüm resimlerin valık birliği gibi…
 
Vahdet-i Vücûd : Yaratan’ın daim, kaim, Zâtına mahsus var oluş tekliği. Ressamın varlık birliği gibi… 
 
Hicab : Perde. Örtü. Hâil. * Utanma. Kendini kusurlu bilip insanlar arasından çekilmek. * Men'etmek. * Allah ile kul arasındaki perde. * Setretmek. Gizlemek.
 
 
 
 
                                                                        ZEVK 1035
 
                                                    Nûr arayan gölge gibi, bir kara sevdâya düşdüm
                                                    Valığında, varlığım yok! “BEN” dediğim kimdir? Şaştım!..
                                                    Karanlıkta gölge mi olur? Güneşin gölgesi gönlüm!
                                                    Baş kesildi!.. Akıl nerde?.. Başsız – ayaksız dolaştım…
 
                                                                                                   26.10.1994  08:50 dr.
 
 
Başsız – ayaksız " Işık…
 
 
 
 
                                                                        ZEVK 1036
 
                                                    Bekâ içinde bekâdır, fenâ içinde görünen
                                                    Yedi küpün boyasıdır, beyaz ışıkta örülen
                                                    Beni bulut sayma âşık, Bulutta; Buhar - Su - Buzum
                                                    Asl’ımda helâkim… Sürmeyim göze sürülen…
 
                                                                                                       26.10.1994  09:04 dr.
                             
 
Bekâ : Devamlılık. Evvelki hâl üzere kalma. Dâim ve sâbit olma. * İlm-i Kelâm'da : Varlığının asla sonu olmayan Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatıdır. * Bâki olmak. Ebedîlik.
 
Fenâ : (Beka'nın zıddı) Yokluk. Yok olma. * Geçici dünya. * Geçip gitme. * Tas: Kendi varlığından geçmek.  * Devamlı olmayan.
 
Asl’ımda helakim : Yok oluşum ancak aslım olan H2O dur.
Buz, Su, Buhar, Bulut özellik ve güzellikleri çok farklıdır ancak ortak paydaları ve formülleri tek Tevhid olup asılları olan H2O..
 
 
 
 
                                                                        ZEVK 1037
 
                                                    Yâ Vedûd! Yâ Latîf! Dost! Ezel esmâm bildir benim
                                                    Bâtınî hakikatım Ne? Rabb-i Hass’ım buldur benim
                                                    Şefât kıl Şah-ı Şe’en! Kul İhvâni şaşkın Âşık
                                                    ASL’ın AYNA’sı Muhammed (sav)! varım - yoğum oldur benim…
 
                                                                                                     26.10.1994  10:11
 
 
 
 
                                                                        ZEVK 1038
 
                                                    Esmânın  eseri âlem, bin bir ağaç bir tohumda küll
                                                    Aşk Suyu’n testisi Buzdan, HAYY’da hazır gülle bülbül
                                                    HAKKA’a Hak ile nazar et! Zuhurun zevket İhvâni!
                                                    Eşya - Olay - Zaman - Zann ne? “Kün feyekün!” Tevhide tül…
                                     
                                                                                                 26.10.1994  10:37
                  
HAKKA’a Hak ile nazar :
Kesret-i Halkiyyede(halk) ......... Vahdet-i Zâtiyyeyi
Vahdet-i Zâtiyyede(HAKK) ........ Kesret-i Halkiyyeyi görmek
Halkta HAKK’a nazar…
 
 
 
 
                                                                        ZEVK 1039
 
                                                    “HU”ya hicab değil ki “HAYY” seyrimizi saran serab
                                                    Kâmil - câhil - cennet -  cahim - haram - helal - günah - sevab
                                                    Bir çorabı sökmek gibi, Nüzul - Urûc Kul İhvâni
                                                    Sistemin Sahibi SUBHÂN Zü’l- Celâli Rabbü’l-Erbab…
 
                                                                                                 26.10.1994  11:28
 
 
Rabbü’l-Erbab : Rablerin RABB’ı.
 
 
 
 
                                                                        ZEVK 1040
 
                                                    Mekez - Muhit… Meczub benem, şu muhabbet mahşerinde
                                                    Muhib, Mahbubu setreden; anladım derdim derinde
                                                    Bir gece - bir gündüz gönlüm, neşemi gel –gör güzelim!
                                                    Ben neler gördüm yaşadım, DOST’a sevdâ seferinde…
 
                                                                                                 26.10.1994  13:18
 
 
 
 
                                                                        ZEVK 1041
 
                                                    “AYn”ına yönel ey âşık, cennet HAKK’ın örtüsüdür
                                                    HAKK’sız Halkı hayal etme! Emir, Muradın süsüdür
                                                    Biz bir garib kiracıyız, ihanettir sahiblenme!
                                                    İlmek ilmek Akıl ile AŞK, emânet örgüsdür…
 
                                                                                                 26.10.1994  13:31
 
HAKK’ın Muradı : Hayr ve şer.
HAKK’ın Emri (rızası) : hayr işlememizdir.
 
 
 
 
                                                                        ZEVK 1042
 
                                                    Ahad - Ahmed - Hamd - Muhabbet, HAKK’tan Nüzul " HAKK’ urûc.
                                                    Târfsizim Sonsuz – Sıfır - Bekâ - Fenâ – Sebeb - Sonuç
                                                    İki gözüm iki çeşme, Çile Çölü’n Ceylanları
                                                    Tesbih - Şükür - Zikirle –Hamd -  Naz - Niyazda; Namaz - Oruç
 
                                                                                                 26.10.1994  15:14 dr.
 
Tesbih ve Şükürü Fıtraten, yaratılıştan her şey  ve yapar.
 
Zikirle Hamdi ise; Tesbih ve Şüküre ilaveten insana esûlullah (sav) getirdi. Bilmek ve yapmak Kulluk imtihanımızdır.
 
 
 
 
                                                                        ZEVK 1043
 
                                                    Renksizlik renge esirse, seyreyle kavgayı gönlüm
                                                    Mecnun, Mecnun’u arıyor; bul getir Leylâ’yı gönlüm
                                                    Harfler HAKK’ı haykırınca, cehennemler cennet olur
                                                    Firavun Musa’yı bulur, ejderha asâyı gönlüm…
 
                                                                                                26.10.1994  16:12 dr.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır