Muhammedinur - Üzme, Üzülme, Sev, Sevil - 1.8. FELSEFE VE TASAVVUF

Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
1.8. FELSEFE VE TASAVVUF

Resim

1.8. FELSEFE VE TASAVVUF

Azîz kardeşlerim İnsanın;
Zâhiri, Mezhebidir.
Bâtını, Meşrebidir.
Evveli, Mâhiyetidir.
Âhiri, Mâliyetidir...

Belki bizi, aklı alasulu olanlar “illâ da odunumun parası da parası” diyenler anlamazlar.
Bizim, aklı olan zeki insanlarlarla İlim-Edeb-İrfan-Erkanda Hasbî Hizmet AZMimiz var.
Tasavvuf; kelâm ve felsefe ilmini reddetmez, ancak yetersiz bulur. Zîrâ felsefe AKLın ortaya koyduğu hakikatlere “Hak” der.
Tasavvuf ise AKLın ortaya koyduğu hakikatleri ile NAKLin (vahy) ortaya koyduğu HAKK celle celâluhu’nun hakikatlerini TEVHİD ettirir.
Bu ise KULluk İmtihanın taa kendisidir ve HAKK ALLAH celle celâluhu nun Hakkıdır, Muradı ve EMRidir.
Böylece AKL için, HAKKU’L-HAKK NAKLen HaYYata girer bu ÂLEMde ...
Tasavvuf; ANlayışlı olan şuûr sahibi ZEKİ AKLı;
KANDIRMAya değilde, İNANDIRmaya ve onda OLANı ortaya çıkarmaya çalışır.
ASLa kendisinden bir şey vermeye değil...

Tasavvuf; AKLa Azametullah’ı İLİMle arzedip, DEVRÂNda hüşû’ya ulaştırır. Sükûna kavuşturur.
Gözünün gördüğü zâhirî sanattan-ESERden, olduğu hâlde (gaib) gözükmeyen USTA SANATKÂRı SEYRÂNda EDEBle seyrettirir. Râziyyeten Ravzasına sallallahu aleyhi ve sellem’e SALLâvat MuHaMMeDî TeSLiM ettirir.
Kudretullahı; CEVLÂNda İRFÂNla arz edip huzû’ya ulaştırır. Sükûta kavuşturur.
Bâtınî ve kalbî tefekkürle sonsuz sükûta SILA edip, HAYRÂNda Rıza ERKÂNına Razı kılar, Rıza umar ve Merzîyyeten Rızasında SALLât ettirir ve MuHaMMeDî İstikâmet buldurur...

Şunu unutmamalıyız ki;
Tasavvuf da bu işleri akılla yapar.
Ana âlet akıldır ve Akılsız tasavvuf şaşkınlıktır.
Tasavvufsuz Felsefe ise sonuçta zındıklıkdır.
Herkesin yaptığı kendi lehine, ya da aleyhinedir.
Ancak Tasavvufta gizli bir kuralımız vardır ki;
Samimî Âlim, ALLAHU ZÜ’L-CELÂL’in EMRi ile KINAR.
Samimî Ârif; ALLAHU ZÜ’L-CELÂL’in KADERi ile MERHAMET eder.
Tasavvuf; Muhammedî Ahlâkın Kerem Kevseri ve Rahmet RAVZASIdır..
Koca Âşık Muhammed bin Alî Kassab ne güzel buyurmuş: “Tasavvuf, KERÎM bir zamanda, Kerîm insanlarda zuhûr eden, Kerîm ahlâktır...”

Tasavvuf; Zâhir Âleminin Merkezi olan AKLın Kafatası ile Bâtın Âleminin Merkezi, NAKLin Kazanı kalbin TEVHİDde BULmasıdır. Bu ise, teklifle mukellef olan dört unsurun ki;
BEDENin TERBİYEsi (edeblenmesi),
NEFSin TEZKİYEsi (temizlenmesi),
KALBin TASFİYEsi (arıtılması) ve
RUHun TECLİYEsi (cilâlanması) ile mümkündür.
İşte MuHaMMeDî TEVHİDÎ KEMÂLÂT da BUdur inşae ALLAH..


HAY DOST!.


“Belâ!” bazarında İNSAN
Olacaklar! Olmuş! OLAN
Ya kokutan-ya da yakan
Kalb kazanı-kafa tası...


*

Ruhlara fırsat vermeyen
Sır-rı Subhân’a ermeyen
Hakikâti göstermeyen
Azgın nefste Kalbin pası....


*

Beden terbiye almazsa
Nefsi tezkiye bulmazsa
Kalbin tasfiye olmazsa
Tecliyesiz Ruhun sesi...


*

İlim irfânı izânı
Kalbdedir mahşer mîzânı
Her zerre okur ezânı
Duyduğumuz “ÖZ”ün sesi...


*

KUL İHVÂNÎ bu nasıl iş
Bunca nefret-bunca seviş
HAK’tan→HAK’ka geliş-gidiş
Doğum-ölüm, ömrün süsü!.
[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır