Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
1. ZEVK 4
ZEVK 732
 
Aşk, boyna geçen bir ilmek; kolay değil Âşık olmak
Boşaltıp Akıl Tasını, Yâr uğruna derde dalmak
Zevk Küpün kırma İhvâni’m Ayine-yi Devranı seyret!
Nice tecellî sunacak, altı nolu Defterde HAKK!...
 
                                               15.10.1990  13:43
 
Akıl Tası : Kafa. Beyin. Zihin.
 
Ayine-yi Devran : Döndüğünü sandığız mekân-zaman, eşya-olay kâinatı. İmtihan hayatı.
 
Tecellî : Görünme. Bilinme. * Kader. * Allah'ın (C.C.) lütfuna uğrama. * İlâhi kudretin meydana çıkması, görünmesi. Hak nurunun te'siriyle kulun kalbinde hakikatın bilinmesi.
 
HAKK: ALLAH Tealâ. (cc)
 
Hak: (Bâtılın zıddı) Doğru. Gerçek. Vâcib ve lâzım olan. Her sâbit ve doğru olan şey. Adalet. Herkesin meşru olan salahiyeti, iktidarı, bir şey üzerindeki mâlikiyyeti. * Dâva ve iddia. * Hakikate uygunluk. * Geçmiş, harcanmış emek. Pay, hisse. * Münasib * Din. İslâmiyyet. * Kur'an. * Vukuu vâcib, geleceği şüphesiz olan. * Kıyamet. * Mahz-ı hakikat. * Yapacağını yalansız yapan kimse. * Musibet.
 
 
ZEVK 733
 
Ömür bir oyun Âlemde. Her şey gerçek – her şey fâni
“OLUŞ” ları kaydetmek de, “Kün! Fe yekûn” Sırr Kâtibi
Müstesnâ muhabbet meyi, Zikrullahtır Kul İhvâni’m
Aşkı anla hâlin hazmet! Meşk eyle sen meratibi…
 
                                               15.10.1990  09:22
 
OLUŞ : Her an “Kün! OL!”  Ve derhâl “Feyekûn: OLUŞ”… Şe’enullah…
 
Müstesnâ: İstisna edilen. Ayrı tutulan, ayrı muameleye tabi olan. Kaide dışı bırakılmış olan.
 
Meşk : Aşkın yaşanışı. Lâzım ve lâyık olanı işleme…
 
Muhabbet : Sevgi, sevme. * Sohbet. Ruhun, kendisinden lezzet duyduğu şeye meyletmesi.
 
Meratib : Mertebeler. Basamaklar. Kademeler. Dereceler. İnsan nefsinin kemâlât gelişimi. Rüşde eriş aşamaları…
 
 
 
ZEVK 734
 
Damla arınır derdinden, yücelere kanat açar
Sûret giyer Buhar – Bulut, yağmur-dolu-kar-Buz olur
Erir hizmette kirlenir, derdinden Deryaya kaçar
Seyret “SU” yun serüvenin, alın terinde Tuz olur..
 
                                                15.10.1990  09:35
 
 
Sûret : (C.: Sur - Suver) Biçim, görünüş. * Kılık. Tarz. * Yol. Gidiş. Hal. * Tasvir. Dıştan görünen şekil. * Çare.
 
Serüven : Başa gelen, heyecan verici hâdise. Sergüzeşt, macera.
 
 
 
ZEVK 735
 
Sevgiye susuz Sevgili, semâdan sevdâ sağardı
Dört nala doru tay gibi, deli kan – göğe ağardı
Ömrümüz boşa geçirdik sanma sakın Kul İhvâni’m
Benim saçımın her teli, aşk ışığında ağardı…
 
                                               15.10.1990  109:20[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır