Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
2.2.1. Maddî Olarak, Harama Tamah Ve Hırs

2.2.1. Maddî Olarak, Harama Tamah Ve Hırs:

Helâl dâiresini bırakıp, Harama hırs ve tamah edince, maddesi (dış âlemi) şaşar. Bunun lâmı cimi yoktur.
Bir aylık bir bebeğe; her gün bir çay kaşığı rakı içirsen, bir aya varmaz alkolik olur...
Sünnetullah ki, sistemi kuran Subhan ALLAH celle celâluhu'nun tavrı ve tarzı bu minvâl üzeredir.
Haramda hayır yoktur. Hayır da olmaz, ikrâm da olmaz ve daha doğrusu hiç bir şey olmaz.
Lânetlenmiş faizle mazlum halkı soyup soğana çevirip, haramı helâl gören ve tevbe alıp tevbe veren hokkabaz hâinlerin kulAKLarı çınlasın!
Maksadımız onları taşlamak değil de Ümmet-i MuhaMMedî ellerinden kurtarıp Resûlümüz Efendimiz olan Mürşid-i Mutlak MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem'in Ravzasına Rızaullah için çağrıdır...
Dünya hayatı için hırs, şiddetle arzu etmek, üzerine çok düşmek, aç gözlülük. tamahkârlık. şiddetli istek, arzu. Azgınlık gibi anlamlara gelen bir İslamî, bir ahlak terimi olup, eşya ve dünya için şiddetli arzu duyuş ve büyük rağbet ediştir.
Kur'ân-ı Kerim'de kelimenin türevinin kullanıldığı âyet-i kerimeler vardır ve şu âyette olumsuz bir tutumu ve dünyaperestliği anlatmak için kullanılmıştır:

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ
Resim---Ve le tecidennehum ahrasan nâsi alâ hayâtin, ve minellezîne eşrakû yeveddu ehaduhum lev yuammeru elfe seneh(senetin), ve mâ huve bi muzahzihıhî minel azâbi en yuammer(yuammere), vallâhu basîrun bimâ ya’melûn: Andolsun, onları hayata karşı (diğer) insanlardan ve şirk koşanlardan (bile) daha ihtiraslı bulursun. (Onlardan) Her biri, bin yıl yaşatılsın ister; oysa bunca yaşaması onu azabtan kurtarmaz. Allah, onların yapmakta olduklarını görendir.” (Bakara, 2/9)

Hırs kelimesi kötüye eğriye kullanıldığı gibi iyiye doğruya da kullanılan çift anlamlı bir kelimedir ki, Kur'ân-ı Kerimde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve seleme hitaben olumlu bir tutumu anlatmak için kullanılmıştır:

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
Resim---Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm: Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.” (Tevbe, 9/128).

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
Resim---Ve mâ ekserun nâsi ve lev haraste bi mu’minîn: Sen şiddetle arzu etsen bile, insanların çoğu iman edecek değildir.(Yûsuf 12/ 103).

Yine insanlar için güzel olana hırslı oluş olarak Kur'ân-ı Kerimde:

وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
Resim---Ve len testatîû en ta’dilû beynen nisâi ve lev harastum fe lâ temîlû kullel meyli fe tezerûhâ kel muallakah(muallakati). Ve in tuslihû ve tettekû fe innallâhe kâne gafûran rahîmâ: Kadınlar arasında adaleti sağlamaya -ne kadar özen gösterseniz de- güç yetiremezsiniz. Öyleyse, büsbütün (birine) eğilim (sevgi ve ilgi) gösterip de öbürünü askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve sakınırsanız, şüphesiz, Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.(Nisâ 4/129).

إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ
Resim---İn tahris alâ hudâhum fe innallâhe lâ yehdî men yudıllu ve mâ lehum min nâsırîn: Sen, onların hidayet bulmalarını ne kadar tutkuyla istesen de, Allah, şüphesiz saptırdığına hidayet vermez, onlar için yardım edecek yoktur.(Nahl 16/37)

Dünya, mal ve mevki hırsından-tamahından Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem men’ etmiştir:

Resim---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Bir koyun sürüsünün üzerine salıverilen iki aç kurdun o sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve şeref hırsının dinine olan zararından daha ağır değildir" buyurmuştur.
(Tirmizî, Zühd, 30)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Âdemoğlu ihtiyarlar; fakat onun iki şeyi genç kalır: mala tamâ'ı, yaşama hırsı." buyurdu.
(Enes (ra) dan Müslim, Zekât 115 (1047)

Resim--- Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İhtiyarın kalbi, iki şeyi sevme hususunda gençtir.Çok yaşama ve mal sevgisinde." buyurdu.
(Ebu Hureyre (ra) dan Müslim, Zekât 114)

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Zenginlik mal çokluğundan ibâret değildir. Zenginlik gönül zenginliği (gına'n-nefs) dir." buyurdu.
(Ebu Hureyre (ra) dan Müslim, Zekât 120(1051); Buhârî, Rikak; Tirmizî, Zühd)

Resim--- Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Müslüman olup da kendisine ancak yetecek kadar rızık verilen ve ALLAH'ın kendisine verdiği ile kanâat getirdiği kimse muhakkak felâh bulmuştur" buyurdu.
(Abdullah b. Amr b. As (ra) dan Müslim, Zekât 125 (1054)

Resim---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:"Âdemoğlu yaşlanır, fakat ondaki iki şey gençleşir: Mal üzerine hırs, ömür üzerine hırs..."
(İbn Mâce, Zühd, 27; Tirmizî)

Tirmizî’nin, Ebu Hûreyre rivâyetinde ise "uzun ömür ve mal sevgisi" ifâdesi vardır.

Resim---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi maldadır" buyurmuştur.
(Tirmîzî, Zühd, 19).

Resim---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Siz kendinizden aşağı olanlara bakınız; sizden yukarı olanlara bakmayınız. Çünkü, böyle yapmak, Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini küçümsemeniz için daha uygûndur" buyurmuştur.
(Münzirî, Muhtasar-u Sahih Müslim, 2087 nolu Hâdis; İbni Mâce, Zühd, 9)

Resim---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Âdemoğlunun iki vadi dolusu malı olsa, bir üçüncüsünü ister. Ademoğlunun karnını (gönlünü) topraktan başka birşey doldurmaz. Şu kadar ki, tevbe eden kişinin tevbesini Allah kabul eder" buyurmuştur.
(Buhârî Muhtasarı Tecridi Sarih Tercemesi, 2025 sayılı hâdis: Tirmizi, Zühd,19; İbni Mâce, Zühd, 27)

“Görüldüğü üzere, bu Hâdislerde,Türkçede hırs diye adlandırdığımız tutum anlatılmakla birlikte hırs kelimesi kullanılmamıştır. Bazan hırs kelimesi "tamah" açgözlülük, şiddetli arzu, bir şey hakkında ziyadesiyle rağbet ve meyil göstermek" anlamında kullanılmış ve adî şeylere olan hırsın kalb fakirliği, yüce şeylere karşı hırsın ise, ruhun ulviyeti olduğu kaydedilmiştir.”(Ömer Nasuhi Bilmen, Dini ve Felsefı Ahlâk Lügatçesi, Hırs Maddesi)

Hırsın insan aklındaki uzantısı,gıbta, tamah, emeldir ve iyi ya da kötüye kullanım tecihi kulluk denemesidir..
[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır