Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
2.2.2. Mânevî Olarak Hased ve Yalan

2.2.2. Mânevî Olarak Hased ve Yalan

Hased kökünden türer...
Hased anasından doğar... Hızla ürer...
Tüm letâifleri işgal eder ve tesirsiz hâle getirir...
Şirkin şirk olmasının sebebi yalan olmasındandır.
Hased; Allah'dan başka tüm mâsivâyı, aşırı istekleri ve şevheti temin için yalanı doğrurur ve ilerisi gıybete iftiraya kadar gider..
Yerine getirilemeyen şehvetler gazabı, gazab kini, kin ise artık neler doğurur neler... Muhabbetin ve Merhametin kökünü kazır...
MuhaMMedî sırât-ı müstakîmi yok eder...
Gözsüz, kulaksız ve kalbsiz bir canavar hâline getirir.
En kudsî emânet olan AKLı; ezelî ve ebedî düşmanı, yalancıların ve hasedçilerin başı olan İblise peşkeş çektirir...
Bu ise değil kâr, ana malı da kediye yükletir.... Hüsrandır!
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hasedi yalan, gıybet ve iftira husunda ÜMMetini önemle uyarmıştır bizleri:

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Hasedden sakının, çünkü ateş odunu nasıl yerse hased de iyilikleri öyle yer." buyurdu.
(Ebu Hureyre (radiyallahu anhu)'dan; Ebu Davud; Askalânî, Bûlüğü'l-Merâm 1507/ 1276)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Üç şey vardı ki bir kimse âzâde (serbest) kalamaz bunlar: uğursuz sayma, zann ve hased!" buyrunca: "Bunlardan kurtuluşa çare nedir? Ya Resûlullah" denildi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Uğursuz sayarsan bir daha yapma, zannda bulunursan tahakkuk ettirme, hasedlik çekersen (nimetin elden gitmesini) dileme!" buyurmuştur.
(Abdurrezzak'dan merfuen; Askalânî, Bûlüğü'l-Merâm 316)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Hased ancak iki kişi hakkında caizdir: (biri) ALLAH Kendisine Kur'ân ihsan edip de gece - gündüz onunla meşgul olan ve (diğeri) ALLAH Kendisine mal verip de gece - gündüz ondan infakta bulunan kimsedir." buyurdu.
(Abdullah İbni Ömer (radiyallahu anhu)'dan; Buharî; Müslim)

Yalan, amansız bir akıl çeldiricidir elbette en büyük yalan ise sebeb ne olursa olsun Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selemle bilerek isnad edilen dayandırılan yalandır:

Resim---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Benim hakkımda yalan söylemeyin Zira benim üzerime yalan uyduran cehenneme girer" buyurdular.
(İmam Ali kerremullahi veche’den; Buhari, İlm 38; Müslim, Mukaddime 1, (1); Tirmizi, İlm 8, (2662)

Resim---İbnu'z-Zübeyr radiyallahu anhu: “Babama dedim ki: "Ben niye senin Resulullah'tan hadis rivayetini işitmiyorum halbuki falan ve falandan çokça işitiyorum?" Bana şu cevabı verdi: "Evet ben, Müslüman olduğum günden beri Aleyhissalatu vesselam'ı hiç terk etmedim hep beraber olduk. Ancak O'nun şöyle söylediğini de işittim: "Kim bile bile bana yalan nisbet ederse ateşteki yerini hazırlasın"
(Buhari, İlm 38; Ebu Davud, İlm 4, (3651)

Biz: “YAŞAnmayan yalandır!” derken, olamayanı demek istemekteyiz ancak yalan doğru olmayandır.
Ama öyle doğrular da vardır ki, denmemesine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem izin vermektedir:

Resim---
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey insanlar! Pervanenin ateşe atılması gibi sizi yalanın peşine düşmeye sevkeden şey nedir? Halbuki, üç yer hariç yalanın her çeşidi ademoğluna haramdır:
Bu üç yere gelince:
1) Erkeğin, rızasını sağlamak için hanımına yalanı,
2) Harpte söylenecek yalan Çünkü harp bir hileden ibarettir
3) İki Müslümanın arasında sulhu sağlamak kasdiyla söylenen yalan"

(Esma Bintu Yezid radiyallahu anha’dan; Tirmizi, Birr 26, (1940)

Resim---Ümmü Külsüm Bintu Ukbe radiyallahu anha: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim, diyordu ki: "İki kişinin arasını düzelten, hayır söyleyip, hayır tebliğ eden kimse yalancı değildir"
(Buhari, Sulh 2; Müslim, Birr 101, (2605); Ebu Davud, Edeb 58, (4921); Tirmizi, Birr 26, (1939)

Resim---Safvan İbnu Süleym radiyallahu anhu: “Yâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem! dedik, "mü'min korkak olur mu?" "Evet!" buyurdular"Pekiyi cimri olur mu?" dedik, yine: "Evet!" buyurdular. Biz yine: "Pekiyi yalancı olur mu?" diye sorduk Bu sefer: "Hayır!'' buyurdular .
(İ.Mâlik, Muvatta, Kelam 19, (2, 990)

Ama yalan öyle bir ateştir ki her doğruyu yok eder:

Resim---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: Kul yalan söylemeye ve yalan söyleme niyetini taşımaya devam edince bir an gelir ki, kalbinde önce siyah bir nokta belirir Sonra bu nokta büyür ve kalbinin tamamı simsiyah olur Sonunda Allah nezdinde "yalancılar" arasına kaydedilir
(İbnu Mes'ud radiyallahu anh’dan; İ.Mâlik, Muvatta, Kelam 18, 2,(990)

Resim---Behz İbnu Hakim an ebbihi an ceddihi: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bururdular ki: "Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur ve yalan söylerler! Yazık ona, yazık ona!." (Ebu Davud, Edeb 88, (4990); Tirmizi, Zühd 10, (2316)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İki özellik vardır ki mü'minde huy hâline gelmez, bunlar hiyânet ve yalandır."
(İ. Ahmed V/252)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Yalandan sakınınız; çünkü yalan fücur ile beraberdir. Bunların ikisi de cehennemdedir." buyurdu.
(İbni Hibban, Sahih'inde)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Cehennemliklerin ameli nedir?" diye soran kimseye: "Yalan söylemektir; çünkü kul yalan söyleyince hak yoldan sapar, saptı mı küfreder, küfrettiği zaman da cehenneme girer!" buyurdu. (İmam Ahmed b. Hanbel) Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Münâfığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, vaad ederse döner, emniyet olunursa hıyanet eder." buyurdu.
(Ebu Hureyre (radiyallahu anhu)'dan;Buharî; Müslim;; Askalânî, Bûlüğü'l-Merâm 1513/1281)

Resim---Ebu Bekre (radiyallahu anhu): Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Dikkat edin size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi?" buyurdu ve bunu üç defa tekrarladı. Asahab: "Bilakis söyle." dediler. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "ALLAH'a şirk koşmak, ana - babaya isyan etmektir." buyurdu ve oturdu. (daha evvel) yaslanmıştı. Sonra: "Dikkat edin! Bir de yalan söylemektir!" buyurdu. Bunu o kadar tekrar etti durdu ki biz keşke sukut etse dedik.
(Buharî; Müslim;; Askalânî, Bûlüğü'l-Merâm 1432/1205)
[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır