Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
238- HAKKlayız
Resim


HAKKlayız...

Bir ilahî dilimizde terennümü Hakk
layız
O bizim ta içimizde Hakk bizimle Hakk
layız
Taht kurmuştur gönlümüzde enfüs âfak Hakk
layız
Fiil
, sıfat Ondan gelir Zât bilinir Hakklayız

Gören Odur görünen O esmasıyla Hakklayız
Hakk görünen bir aynayız Hakktan geldik Hakklayız...

Resim

Allah deriz dilimizle söyleyen O, Hakk
layız
Daim zikir kalbimizde dinleyen O
, Hakk
layız
Gece gündüz fikrimizde fikreden O
, Hakk
layız
O
nun aşkı gönlümüzde aşk eden O, Hakklayız

Gören Odur görünen O, esmasıyla Hakklayız
Hakk görünen bir aynayız Hakktan geldik, Hakklayız...

Resim

Evvel Oydu Âhiri O, Hayyum Kayyum Hakk
layız
Esması var ayrı ayrı müsemması Hakk
layız
Kesretten çık Vahdeti gör Vâhid olan Hakk
layız
Zȃhirinde Bȃtınında Bȃki olan Hakk
layız

Gören Odur görünen O esmasıyla Hakklayız
Hakk görünen bir aynayız Hakktan geldik Hakklayız...

Resim

Dost Emin der ayrı yoktur varlık Birdir Hakk
layız
Fiil durmaz
, sıfat çoktur, fail mevsuf Hakk
layız
Hem O
ndanız hem de Oyuz vücud Onun Hakklayız
Allah diye zikir eyle zȃkir Odur Hakklayız

Gören Odur görünen O esmasıyla Hakklayız
Hakk görünen bir aynayız Hakktan geldik Hakklayız...


Resim

Enfüs: Bir kimseye mahsus görüş ve düşünüş. Nefse, kendi hayatına aid, dâhile aid. (Subjektif) (Objektifin zıddı)
Âfak: Ufuklar. Yerle göğün birleştiği gibi görünen uzak dâire. * Etraf. Cihetler. * Mc: Görüş ve dönüş sınırları. (Zıddı: Enfüs'dür.)
Kesret: Çokluk, sıklık. * Bir şeyin ekserisi ve muazzamı. Bolluk
Vahdet: Birlik. Yalnızlık. Teklik. (Kesretin zıddıdır.)
Mevsuf: Vasıflanan. Bir sıfatla tavsif edilen. * Kendisinde bir sıfat mevcud olan, kendisine bir sıfat isnad edilmiş olan.
Müsemma: İsimlendirilen, ad verilmiş olan, bir ismi olan. * Muayyen zaman. Belirli vakit.


El Hakku :
Resim

El Evvelü :
Resim

EL Âhiru :
Resim

El Hayy :
Resim

El Kayyûmü :
Resim

El Vâhidu :
Resim

Ez Zâhiru :
Resim

El Bâtinu :
Resim

El Bâkî :

Resim[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır