Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
24- KÂBE…


KÂBE…
 
Diz çök Dostum, Dost dergâhı burası
Var ise yürekte Yâr’in yâresi
Anlatayım anla Kâbe neresi
Akıl verip, aşkı aldığımız Yer…
 
 
“Bir” inden bellidir bin bir kerresi
Temâşa turunda dönen kürresi
 Kâinâtın kalbi, özü-zerresi
Damlada deryaya aldığımız Yer…
 
 
Ağyârin beyhude yükün döktüğü
Âşıkların aşkın pasın söktüğü
Mecnun’un Leylâ’ya dizin çöktüğü
Sevdâ Sazımızı çaldığımız Yer…
 
 
Varımız-Yoğumuz huzura yayıp
Tevhidî Tavafın sa’y edip sayıp
Elest ü Mahşeri birlik yaşayıp
Hayrette-dehşette kaldığımız Yer…
 
 
Soyunup her şeyin giyip kefenin
Hesabını görüp can ile tenin
Gönlünden geçip de Resûlü Ekrem’in
Seyrimiz Subhân’a saldığımız Yer…
 
 
Sanki İsrafil’in Sûru inleyen
Âlem ü Efradı aşka ünleyen
Dost’un diyarında Dost’u dinleyen
Gönül kulağımız deldiğimiz Yer…
 
 
Biçâre baş açık-ayaklar yalın
Dikişsiz-nakışsız hâk olmuş hâlın
Evvel-Âhir bize emanet olanın
Hesaba-huzura geldiğimiz Yer… 
 
 
Gönül perdelerin yolan Mevlâ’mız
Boşaltan Mevlâ’mız- dolan Mevlâ’mız
Daima Dost’uyla olan Mevlâ’mız
“Halaka Namazın” kıldığımız Yer…
 
 
Bir yeni başlangıç bitenin sonu
Devran-Seyran-Cevlan-Hayran oyunu
Her nefes yaşayıp “Kün feyekûn” u
Halk ile HAKK kimmiş bildiğimiz Yer…
 
 
Kırk düğüm derdiyle bağ boğazımız
Çileyle çözülen alın yazımız
Tevbe-y-i Nasuh’a açıp ağzımız
Dili dilim dilim dildiğimiz Yer…
 
 
Azîz-Celîl olan RABB’ımız kurtar
Dirimiz devâdır-ölümüz murdar
Mir’at-ı Muhabbet Ahmed ü Muhtar
Aşkın aynasını sildiğimiz Yer…
 
 
Âşıklar Âlemin pâyitahtımız
Kesretin içinde Vahdet bahtımız
“Kara Taş” ta yenileyip ahdımız
Yeniden “Mükerrem” olduğumuz Yer..
 
 
Meydan-ı Mahşere serip soframız
Kibrimiz-cehlimiz-caka-taframız
Boşaltıp sîneden sahte saframız
Saf ALLAH Aşkıyla  dolduğumuz Yer..
 
 
Aşk ile âlemler atlayan tohum
Birini bin bire katlayan tohum
Alınan nefesle çatlayan tohum
Verilen nefesle solduğumuz Yer..
 
 
Mukaddes mekânda her an çağlayan
Kor ateştir derunumuz dağlayan
Tevhid-i Tahkiktir Yâr’e bağlayan
Ağyârle ipimiz yolduğumuz Yer..
 
 
ŞAH olan kendisi, şâhidi İnsanı
Vermiştir emrine cümle cihanı
Şe’en-i Şah Şehri, zamanın anı
Her nefeste doğup-öldüğümüz Yer…
 
 
Kerem şen-şâdüman Aslı ileyle
Ayrılık ah ile – Birlik bileyle
Cevr-i Cihanını çarpıp çileyle
Toplayıp-çıkarıp- böldüğümüz Yer…
 
 
Rükn-i Yemanî’de kavlimiz kurup
Hacerü’l Esved’e başımız vurup
Nâr ü Nûr arası Sırat’ta durup
Korkuda umudu bulduğumuz Yer…
 
 
Tafsilat tevatür tahta ata binip
Yolun yokuşunda izinsiz inip
Karga kılığında kartal geçinip
İhvâni’m hâline güldüğümüz Yer…
 
                   07.05.1989  23:24     
                   Rmzn Byrm 2
                   Aksry-Byşhr..
 
Beyhude : f. Boşuna. Boş yere. Faydasız.
 
Hâk : f. Toprak. Turab.(Hâk ol ki, Hüdâ mertebeni eyleye âli.Tâc-ı ser-i âlemdir o kim hâkk-ı kademdir.)
 
Halaka Namazı : Kâbe’de dairesel safla kılınan namaz.
 
Tevbey-i Nasuh : Sâdık tevbe. Nasuh tevbesi. Rücu' ettiği günaha bir daha dönmemek veya tevbe eylediği günahı bir daha yapmamak için kasd ve niyet etmek ve bunda tam kararlı olmak.
 
Murdar : f. Pis. Kirli. Mülevves. Temiz olmayan. * İslâmiyetin gösterdiği kaidelere uygun olmıyarak kesilmiş hayvan.
 
Mükerrem : Hürmet ve tâzim edilen. İkram olunmuş. Muhterem. Kerim olan.(İnsan fıtraten mükerrem olduğundan, hakkı arıyor. Bazan batıl eline gelir, Hak zannederek koynunda saklar. Hakikatı kazarken, ihtiyarsız, dalâlet başına düşer; hakikat zannederek kafasına giydiriyor. Mek.)
 
Tafsilat : Etraflı olarak bildirmek. * Açıklamak, şerh ve beyan etmek. İzah etmek.
 
Tevatür : Kuvvetli haber. * Müteaddid şeyler birbiri ardınca zâhir olmak. * Bir hususun söylenmesi hemen herkesin ağzında olup, gezmek. Şâyia.

[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır