Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
27-Halvetiyiz

                                                                 HÂLVETÎYİZ
 
                                                        Bulduk  aşkın ahengini
                                                        Muhabbette mihengini
                                                        Boyandık yedi rengini
                                                        Al içinde Hâlvetîyiz…
 
                                                                       *
 
                                                        Gönlümüzde gizli gerçek
                                                        Bir Tevhide binbir gerçek
                                                        Arı biziz kovan petek
                                                        Bal içinde Hâlvetîyiz…
 
                                                                       *
 
                                                        Ayaklar gönül gârına
                                                        Başımız Dostun dârına
                                                        Çıktık Kesret Bazarına
                                                        Hâl içinde Hâlvetîyiz…
 
                                                                       *
 
                                                        Kim ölüdür- kim diridir
                                                        Kâmil, HAKK bilen biridir
                                                        “Dost” bilene el kiridir
                                                        Mal içinde Hâlvetîyiz…
 
                                                                       *
 
                                                        Muhabbettir meyhânemiz
                                                        Ehl-i Beyt elinde “dem”iz
                                                        Dört mıh ile dört âlemiz
                                                        Nal içinde Hâlvetîyiz…
 
                                                                       *
 
                                                        Muhammed’e “Er” verildik
                                                        Şah’a türabız serildik
                                                        Çok şükür öldük dirldik
                                                        Sal içinde Hâlvetîyiz…
 
                                                                       *
 
                                                        Katar katar dizi dizi
                                                        Aşk arıtır içimizi
                                                        Dost bilenler bilir bizi
                                                        El içinde Hâlvetîyiz…
 
                                                                       *
 
                                                        Hakk Muhammed birlik başı
                                                        Ali Şahım aşkın başı
                                                        Ehl-i Beyt’e bu göz yaşı
                                                        Sel içinde Hâlvetîyiz…
 
                                                                       *
 
                                                        Hak âşıklar bîçâreyiz
                                                        Bir bütünüz bin pâreyiz
                                                        Yersiz-yurtsuz avâreyiz
                                                        Yel içinde Hâlvetîyiz…
 
                                                                       *
 
                                                        İman- âmel birlik beste
                                                        Özde sözde sazda seste
                                                        An’ı Asr’ı  bir nefeste
                                                        Yıl içinde Hâlvetîyiz…
 
                                                                       *
 
                                                        Kürre-zerre zâhir zevki
                                                        Şuûrdadır Şeen Şevki
                                                        Meydan-Millet yetmiş iki
                                                        Dil içinde Hâlvetîyiz…
 
                                                                       *
 
                                                        Âşık kılmak kâmil kastı
                                                        Omzunda Benlik Postu
                                                        Dödüren Dost, dönen Dostu
                                                        Mil içinde Hâlvetîyiz…
 
                                                                       *
 
                                                        At başıdır neş’e tasa
                                                        Bir hakikat hayal-âsâ
                                                        Her Firavun’a bir Musa
                                                        Nil içinde Hâlvetîyiz…
 
                                                                       *
 
                                                        Kafa Tası’nda nûr-nârız
                                                        Kalb Kazanı’nda kaynarız
                                                        HAKK çalar halkla oynarız
                                                        Zil içinde Hâlvetîyiz…
 
                                                                       *
 
                                                        Sular gibi HAKK’a akan
                                                        Oluru – olmazı yıkan
                                                        Sonu Muhammed’e çıkan
                                                        Yol içinde Hâlvetîyiz…
 
                                                                       *
 
                                                        Sevda sesi belli Turnam
                                                        Uçtu altın elli Turnam
                                                        Sır sebili telli Turnam
                                                        Göl içinde Hâlvetîyiz…
 
                                                                       *
 
                                                        Gâhi Mecnûn gâh Leylâyız
                                                        Kara sevdayız Mevlâyız
                                                        Her nefeste Kerbelâyız
                                                        Çöl içinde Hâlvetîyiz…
 
                                                                       *
 
                                                        Aşk Tohumun eken Biziz
                                                        Çektiren Biz, çeken Biziz
                                                        Tomur gonca diken Biziz
                                                        Gül içinde Hâlvetîyiz…
 
                                                                       *
 
                                                        Halk içinde hoşuz-horuz
                                                        HAKK Yolu’nda zevki zoruz
                                                        Değme Sofu!. Kızıl koruz
                                                        Kül içinde Hâlvetîyiz…
 
                                                                       *
 
                                                        Cevr-i cihan çark-ı çile
                                                        Sevn sevdiğiyle bile
                                                        Kul İhvâni Sultan ile
                                                        Tül içinde Hâlvetîyiz…
 
                                                                                05.02.1992  14:40
 
Hâlvetî : f. Başıboş, serseri, boş gezen. İşsiz güçsüz.
 
Türab : Toprak
 
Avâre : f. Başıboş, serseri, boş gezen. İşsiz güçsüz.

[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır