Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
28- Esmâ-i Hüsnâ


  ESMÂ-İ HÜSNÂ
 
Esmâ-i Hüsnâ senin           
Her şey senin eserin 
 
                            
 
Allah dersen dilinde   
Tüm esmâ var içinde 
 
                                          
 
Rahmân olur mahluka        
Rahîm'dir Müslümana    
 
                                                          
 
Melik'isin âlemin         
Temizlik Kuddüs ismin
                                              
               
.
Es-Selâm selamettir      
Mü’min'dir Müheymin'dir
 
                                          
 
Hem Azîz'dir, hem Cebbar
Mütekebbir diyor Haşr
 
                                               
 
El-Hâlık 'tır , El-Bâri   
Her tür O'nun eseri
 
                                                
 
Şekil veren Musavvir 
Gaffar  affediverir
 
                                                
 
Kahhâr'dır zelil eder 
Vehhâb'dır ihsan eder
 
                                                
 
Er-Rezzak'tır, El-Fettah    
Rızkı verendir Allah
 
                                              
 
O'nundur bütün ilim                     
Yaratandır El-Alîm     
 
                                          
 
Daraltır Kâbıt olur
Açar da Bâsıt olur
 
                                          
 
El-Hâfid alçaltıyor      
Er-Râfi yüceltiyor
 
                                               
 
Muizz izzetli eder   
Müzill veriyor keder  
 
                                          
 
İşiten Es-Semi'dir      
Görendir O El-Basîr
 
                                                
 
El-Hakem hüküm verir       
Adl  O'dur hakkın verir
 
                                                
 
Lutfeder Latîf olan              
Habîr haberdar olan 
 
                                             
 
Halîm'dir hoşgörülü            
Azîm'dir yüce gönlü   
 
                                               
 
Kusur örter Gafûr'dur                 
Şükredilen Şekûr'dur
 
                                                          
 
Aliyy'dir kemâli çok 
Kebîr'dir büyüğü yok
 
                                               
 
Hafîz güvenlik veren          
Mukît ihtiyaç gören    
 
                                               
 
Hasîb hesabın bilir               
Kudretlidir Celîl'dir
 
                                                                            
 
Bağışı bol Kerîm'dir             
Gözetir O Rakîb'dir
 
                                                         
 
Duaya Mucib O'dur             
Vâsi rahmeti boldur   
 
                                                
 
Hakîm'dir hüküm verir                 
Vedûd'dan sevgi gelir
 
                                                         
 
İhsanı bol yücedir               
Allah’ım El-Mecîd'dir  
 
                                                
 
Bâis ismi can verir               
Ölüyü O diriltir  
 
                                                          
 
Eş-şehid şahit olan             
El-Hakk değişmez inan
 
                                                          
 
Vekîl'im O'dur benim          
El-Kâvîyy tüm kudretim      
 
                                               
 
Zafiyet yok Metîn'dir
Mü’minlere Velî'dir
 
                                                         
 
El-Hamîd'dir hamdolsun              
Her şey vermiş şükrolsun  
 
                                                
 
Matematik bilenler              
Muhsî 'ye secde eder
 
                                                
 
İlk kez yaradan Mübdi’                
Muîd diriltir seni
 
                                          
 
Muhyî'dir ve Mümît 'dir                
Diriltir ve öldürür
 
                                                          
 
El-Hayy hayat sahibi                    
El-Kayyum'dur daimi 
 
                                                                   
 
Yokluk yoktur Vâcid'de
Şanı Yüce Mâcid'de
 
                                          
 
Zatı sıfatı tektir
Ehad'dır O Vahit'dir
 
                                          
 
Her şey kendine muhtaç
Samed'de yok ihtiyaç
 
                                          
 
 
Kâdir  kudret sahibi
Muktedir'dir inan ki
 
                                           
 
Öne alır Mukaddim
Geri koyar Muahhir
 
                                          
 
O, Evvel'dir, Âhir'dir
Hem Zâhir'dir , Bâtın'dır
 
                                      
 
Yönlendiren Vâli'dir
Şanlı Müteâli'dir
 
                          
El-Berr iyilik verir
Tevvâb mağfiretlidir
 
                         
 
Müntâkim ceza verir
El-Afüvv affedendir
 
                           
Raûf  merhametlidir
Mâlikü'l -Mülk sahiptir
 
                                          
 
Zül-Celâli ve'l İkram
Muksit adaleti tam
 
                         
 
Toparlayan El-Câmi
Nimeti çoktur Ganî
 
                          
 
Zenginlik veren Muğni
Zararın önler Mâni’
 
                         
 
Zarar da O'ndan Ed-Dârr           
En-Nâfi'den fayda var
 
                         
 
En-Nûr aydınlatıyor
Hâdî iman veriyor
 
                         
 
Benzeri yok El-Bedi
Ebedi vardır Bâki
 
                         
 
El-Vâris bâki kalır
Er-Reşid irşattadır
 
                         
 
Acele etmez Sabûr
Bu Esmâ-i Hüsnâ'dır[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır