Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
28- HEEY!..

                                                        HEEY!...
 
 
                                               Bî mekanım bî gönülüm
                                               Gönlüm aldı dildârım Heey!               
                                               Canım verdim gonca gülüm
                                               Şükür canlar berdârım Heey!...           
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Düştüm aşka divâneyim
                                               Ehl-i aşka avâneyim
                                               Dermansız dertten yaneyim
                                               Dert peşinde bimârım Heey!...             
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Efkârım hoş dert yürekte
                                               Acılar aşktır firakta
                                               Âşina canlar ırakta
                                               Ağyâr elden bizârım Heey!...               
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Derviş derdiyle sürünür
                                               Sevgili sevdâ bürünür
                                               Gül yüzlü peri görünür
                                               Artar gayri efkârım Heey!...
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Hem-rah’ım can olanlara                      
                                               Boşu bulup dolanlara
                                               Gam gasavet solanlara
                                               Sebil hayrat envârım Heey!...              
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Sevdâ diyârına vardım
                                               Aşkımı çileyle kardım
                                               Seher yellerine sordum
                                               Ilgıt ılgıt, esrârım Heey!...                     
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Dost adı dilimde zikir
                                               Akl-ı selim, fehm-i fikir
                                               Canlı cansızla dost şükür                      
                                               Lâhutidir ezkârım Heey!...    
                                                                                                                  
                                                             
 
                                               Bu sevgi boşuna değil
                                               Yâr hilâl kaşına değil
                                               Ona buna şuna değil
                                               Sevgiliye ikrârım Heey!...                      
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Nettin yârdan azar oldu
                                               Kalem derdim yazar oldu
                                               Belki dostlar nazar oldu
                                               Diken sardı gülzârım Heey!...               
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Cânânım cana benziyor
                                               Şah-ı sultana benziyor
                                               Bir ben var bana benziyor
                                               Al yanakta nazarım Heey!...
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Bezm-i aşkta dost beliyim
                                               Gâh âkilim gâh deliyim
                                               Leylâ’ya leyl-i leyliyim
                                               Leylâ leylâ nehârım Heey!...                
                                                                                                            
                                                             
                                              
                                               Hizmet ile desd- i kemâl
                                               Himmet ile seyr-i cemâl
                                               Zâhiredir haram helal
                                               Ben kafeste güftârım Heey!...             
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Sonsuz yakınlıktır kurban
                                               Böyle zev keyledi sultan
                                               Haktan Hakka kurbanım can
                                               Bir nefes yâdiğârım Heey!...                
                                                                                                            
                                                             
 
                                               Öyle söyler böyle söyler
                                               Ben der bize dercin eyler
                                               Tövbe şikest oldu beyler
                                               İhvanî tövbekârım Heey!...
                  
                                                                  8.9.1985 21:30
                                                                        Antalya
 
Dildâr  : Gönül alan.
 
Berdâr : Asılmış.
 
Bimâr : Hasta.
 
Efkâr : (Fikir. C.) Fikirler. Düşünceler. İç sıkıntıları.
 
Peri : f. Cisimleri çok lâtif ve görünmez olan hoş mahluk. * İnsana muhabbet eden, muvahhid ve müslim lâtif mahluk. *Mc: Güzel insan. Güzel kimse.
 
Bizâr : Zâr eden.
 
Hemrah : Yoldaş.
 
Gasavet : Keder, tasa, dert, elem, kaygı.
 
Hayrat : (Hayr. C.) Sevap için Allah rızâsı yolunda yapılan iyilikler. Haseneler.
 
Envâr : Nûrlar.
 
Esrâr : Sırlar.
 
Lahuti : İlahi.
 
Ezkâr : Zikirler.
 
İkrar :  Verilen söz.
 
Gülzar : Gül bağı.
 
Nehâr : Gündüz.
 
Güftârım : Bülbülüm.
 
Yâdigâr : Armağan.
 
Derc : Toplama.
 
Tövbe şikest : Tevbesini kıran, bozan.
 
Tövbekâr : Tövbe eden.

[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır