Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
29. ULU DİVÂNA!..


ULU DİVÂNA!..
 
Zaman-Zemin-İnsan, “burda” birleşir
Toplar-çarpar, çıkarmadan üleşir
İşte Mahşer-Mizan! İşte teneşir
Dök ortaya çoğun-“Az”ın İhvâni!..
 
 
Sen misin Sultanı bu tenha yerin
Kaybolmuş  şuûrun –kargaşa derin
Nedir tasan-korkun-derdin-kederin
Sevinç-Neşe-Zevkin-“Haz”ın İhvâni!..
 
 
Bu servet-bu sıhhat-bu mevki senin
Teftişine durdun  gelip-geçenini
Sana can borcu var gökte uçanın
Öylemi ayağı “Kaz”ın İhvâni!..
 
 
“ALLAH, Âlemiyle!” Yan gelip-yatma!
Eline geçeni, geçene atma!
HAKK’ın halkın hoş tut, kaşını çatma!
Âşıksa alnında “Yaz”ın İhvâni!..
 
 
Âşık yok mu sandın meşke ünleyecek?
“ALLAH! ALLAH!” ile aşk inleyecek
Aşkı kim çalacak, kim dinleyecek?
Susarsa seherde “Saz”ın İhvâni!..
 
 
Nedir bu çelişki Meydan Eri’yken
Muhammed Rasûl’a Âşık biriyken
Diyorsun: “Kefenim giydim diriyken!”
Atlas –ipekten mi “Bez”in İhvâni!..
 
 
Uyan şu gafletten Âşığa ayıp
Gören yok-duyan yok, göz-kulak kayıp
Kurt-kuzu karıştı, yol-yolak kayıp
İnşâallah Ehl-i Beyt “İz” in İhvâni!..
 
 
Aşk Ateşi’ n sözle yanar mı sandın?
Erenler kulağın ener mi sandın?
Başın dik tutmayı hüner mi sandı?
Düşer!.. Taşa değse “Diz”in İhvâni!..
 
 
Himmet kim sen kimsin, yozun yabanı
Büründün mü Ehl-i Beyt’ine abânı
Sefâlet Sürüsün Çile Çobanı
HAKK Yolda mı Oğlun-“Kız”ın İhvâni!..
 
 
Nefsine yönelik sevincin-acın
Benlik tahtındasın; kibirin, tacın
Silkelet Yunus’a Ömür Ağacın
Cehâlet cevizi “Koz” un İhvâni!..
 
 
Sen aşkta kaçaksın, aklınla “ER” sin
Kendini bilmezsin: “RABB’ım var!” dersin
Tecellî Tahtından bir tokat yersin
Mekke’den gözükür “Toz” un İhvâni!..
 
 
HAKK’ı Hak yaşamak, HAKK’ın bilinci
Ayıklat Kâmile taşlı pirinci
Geç ardına! Say ki sondan birinci
Çıkla çağla – hamla – “Yoz”un İhvâni!..
 
Cehâlete açsın Kemâlâta tok
Müfettiş – Müftîsin kibre meylin çok
Menfi – müsbet vardır, iyi- kötü yok
Aşkla arınmamış “Öz”ün İhvâni!..
 
 
Dost’un Divanı’na diz çök evvelâ
Nedir Kâbe – Kıble, şu “Kâlu Belâ!”
Sanki Mecnun mesel, sanki yok Leylâ!
Hep ağyâr peşinde “Göz”ün İhvâni!..
 
 
Diyorsun: “yanmışım - düşmüşüm derde!”
Gerçi şükür değil, şikayet merde
Ateşin – dumanın - alevin nerde?
Elbet külü olur “Köz” ün İhvâni!..
 
 
Ârifin târifi Hikmet Hitabı
Kur’ân; vuslat Vâadi-azar-i’tabı
Açıldı ortaya KAHHÂR Kitabı
Var mı söyleyecek “Söz” ün İhvâni!..
 
 
Aşkı Can, Cânân’a verenler bilir
Derisin Sırat’ a serenler bilir
El-Dil-Bel, “EDEB” dir! Erenler bilir!
Elin-Kolun-Dilin uzun İhvâni!..
 
 
Melâmet Bazarı!.. Herkesle Cansın
İster inanmasın! İster inansın!
Sen nasıl mühendis – nasıl İnsansın?
“EV” olmaz üstüne “BUZ” un İhvâni!..
 
 
Kemâlin zikredip aşk okuyorsun
Âşığım deyip de zevk dokuyorsun
Gâh cehlin arz edip pis kokuyorsun
Eksik mi ekilmiş “TUZ” un İhvâni!..
 
 
Âşık ol ALLAH’a! Gör pür sefâsın!
İmkân Âleminde vasl-ı vefâsın
Muhammed’e Ehl-i Beyt!.. Sen Mustafa’sın!
“KULLUK” la ağarsın “YÜZ” ün İhvâni!..
 
                   20.11.1990  13:28[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır