Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
2. Gel Gönül

 

GEL GÖNÜL

 

 

İkrar verip soyunalım

Girip ocağa yunalım

Kırk değil binbir gün çile

Şah’a aşkımız sunalım…

 

 

Okunsun aşk ezanımız

Döksün zannın iz’anımız

Muhammed’in iki eli

Muhabette miz’anımız…

 

 

İliksiz düğmesiz giyin

Sır-rı seher geceleyin

Sahibi Sultanı aşkın

Şehid-i Şahı Hüseyin…

 

 

Halk içinde Hakk’a hizmet

Halkınadır Hakk’a hürmet

Aşkın tanığı çiledir

Garib gönlümüzde gurbet…

 

 

Sûretten bakanlar iki

Görür, âşık iyi bil ki

Sîret gözü gönül olan

Tevhidinde görür “Tek”i…

 

 

“Yâr” bînişan, ağyâr Hakk’sız

Aşk, Hakk’a hicret bayraksız

Bu Devran Dost’un zikrinde

Cümle cihan baş ayaksız…

 

 

Baş kesip “Huu!” deyip boşalt

Dağarcığın pisliğin at

Şah’ım aşkla dolduracak

Eşiğine başın uzalt…

 

 

Şarab biziz testi biziz

Mekke’dedir meyhanemiz

Kerem-i İmam-ı Ali

Dolusudur peymanemiz…

 

 

Kırk günlük halvettir çile

Halvetinde celvet bile

Muhabbet özü melâmet

Zikrin dinletiyor “dil”e…

 

 

Kul İhvâni âşık ise

Sûrettir kâbe kilise

Fenâsında bekâ bulur

Sîretinde bulan kimse…

 

20.12.1991.  16:16 dr.

Sltn.fnke.

 

 

 

İkrar : Açıktan söylemek. Kabul ve tasdik etmek. Hakkı itiraf etmek. Karar vermek. Mukarrer kılmak. * Fık: Bir kimseye diğerinin kendisinde olan hakkını haber vermek.

İz’an : Basiret. Anlayış. * Teslim olup itaat etmek. * Akıl. Zekâ. İnanç. İdrak. Bilmek. (Bak: Dimağ)

Miz’an : Terazi, ölçü, tartı. * Akıl, idrak, muhakeme. Mikyas. * Fık: Mahşerde herkesin amellerini tartmağa mahsus bir adâlet ölçüsü olup, hakiki mâhiyeti ancak âhirette bilinecektir. * Mat: Yapılan hesabın doğruluğunu anlamak için yapılan diğer bir hesap. Sağlama.

Sîret : Bir kimsenin içi, hâli, hareketi, ahlâkı. * İnsanın tutmuş olduğu mânevi yol.

Bînişan : Nişansız, işaretsiz.

Hicret : Bir yerden bir yere göç etmek. Kendi memleketini bırakıp başka memlekete taşınmak. * Hz. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Mekke'den Medine'ye hicret etmesi. İslâmiyetin ilk zuhurunda, şeref ve izzetleri zedelenen Mekke'deki putperest müşrikler daima Hz. Peygamber'e su-i kastlar tertipliyorlardı. Bu yüzden Peygamber Efendimiz (A.S.M.) Mekke'yi bırakıp Medinelilerin dâvetini kabul ederek Hz. Ebu Bekir (R.A.) ile birlikte 622 senesinde hicrete mecbur oldu. Bu seneye Hicret senesi denildi. İslâm takvimlerinde "tarih", bu seneden başlar ve buna hicret yılı veya hicrî yıl denir. (Bak: Takvim-i Arabî)
[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır