Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
38-GEL


GEL!..
 
 Uğradım Yârin bağına
Gonca girmiş gül çağına
Saldı beni derd dağına
Dolanda gel! Dolanda gel!..
 
 
Agâh ol ki sende gerçek
“Ruh-Emr Âlem” aşk gelecek
Benlik başın bin bir çiçek
Solanda gel! Solanda gel!..
 
 
“Bir”lik Bezm-i Elest akti
Âşığın aşkıdır nakti
Eşref saat Tevhid vakti
Olanda gel! Olanda gel!..
 
 
El – ayağı kim suların?
Hoş tadı ne uykuların
El elindeki yuların
Yolanda gel! Yolanda gel!..
 
 
Sadıklar sıdkı belâmın
Muhibler dili kelâmın
Âşıklardan aşk selâmın
Alanda gel! Alanda gel!..
 
 
Elâ gözün niyazını
Gül yüzlü çeker nazını
Sürmelim  sevdâ sazını
Çalanda gel! Çalanda gel!..
 
 
Aşk, âşığa şeref için
“Gez-göz”den geç hedef için
İnci yüklü sedef için
Dalan da gel! Dalan da gel!..
 
 
Bin bir bağdan HAKK’tır biri
Bin bağın kesenler diri
Kov gitsin el! Koma Pîr’i
Kalanda gel! Kalanda gel!..
 
 
Ar ağısı aşkta aşın
Çıldırtan çilede başın
Gönül bahçene göz yaşın
Salanda gel! Salanda gel!..
 
 
Âşıksın akıl berisin
Son gelenden de gerisin
Sırr sebili serserisin
Talanda gel! Talanda gel!..
 
 
Âşık arı “ahd”ımızda
Varlık- Birlik bahdımızda
Mutlak tahkik tahdımızda
Yalanda gel! Yalanda gel!..
 
 
İstersen Yâr didârını
Yokluğa değiş varını
Gönül gözün sırr zârını
Delende gel! Delende gel!..
 
 
Eğri-büğrü söz söyleme
Doğru, söylediğim deme
Geç kaldım diye gam yeme
Gelende gel! Gelende gel!..
 
 
Taç eyle başın ezeni
Canladır, candan bezeni
Beş vakitte cenazeni
Kılanda gel! Kılanda gel!..
 
 
İzzet, zillet yalağına
Kondu, küpe kulağına
İster uç git, Aşk Dağına
 Yılan da gel! Yılan da gel!..
 
 
Kerpiç ev, taş evde tavaf
Zâhir – Bâtın inler saf saf
HAKK, hakikat gerisi laf
Bilende gel! Bilende da gel!..
 
 
Sevdin seher güzelini
El verdin çekme elini
Dilim dilim derd dilini
Dilende gel! Dilende da gel!..
 
 
Rızasına sür rızanı
Gör gönle güller yazanı
Pis kokan, akan, sızanı
Silende gel! Silende da gel!..
 
 
Aşk Atından inen yaya
Şakkü’l- Kamer nazar Ay’a
Ben’lik başın dört parçaya
Bölende gel! Bölende da gel!..
 
 
Destursuz derde girilmez
Görmeyene aşk verilmez
Dirisi ölü dirilmez
Ölende gel! Ölende da gel!..
 
 
Şuh Şah’a seher seçmeye
Gül Yüze baha biçmeye
Döne döne mey içmeye
Şölende gel! Şölende da gel!..
 
 
Aşk Kalesin tapısını
Aşkla ördük yapısını
Ara Rıza Kapısını
Bulanda gel! Bulanda gel!..
 
 
Kuşluk kim? Sen kör akşamsın
Kerbelâ değilsin Şam’sın
Taş gibisin, çiğsin, hamsın
Sulan da gel! Sulan da gel!..
 
 
Kahrı lutfü ihsanına
Rabt ol Rabbü’l- Rahmânına
Şu serseri İhvânine
Gülende gel! Gülende da gel!..
 
                   14.09.1988  14:51 dr.
Agâh : haberdâr, haberli, uyanık.
 
Ruh-Emr Âlem :
 
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً
“Ve yes'eluneke anir ruh kulir ruhu min emri rabbi ve ma utitüm minel ilmi illa kalila : Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir.” (İsrâ 17/85)
 
Bezm-i Elest :
 
                   وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ
“Ve iz ehaze rabbüke mim beni ademe min zuhurihim zürriyyetehüm ve eşhedehüm ala enfüsihim elestü bi rabbiküm kalu bela şehidna en tekulu yevmel kiyameti inna künna an haza ğafilin : Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? (Onlar da), Evet (buna) şâhit olduk, dediler.” (A’raf 7/172)
 
Eşref saat : Saatlerin şereflisi. Uğurlu ve işlerin rast gittiği, dua ve dileklerin kabul edildiği an
 
Kelâm :Hikmet ve mantıkla ALLAH cc varlığından bahseden ilim.
 
Sebil : Açık ve büyük yol.
 
Talan : kapışarak alma.
 
Arı : Bal yapan hayvan. Saf temiz olan.
 
İzzet : Kudretli, kuvvetli, kavi.
 
Zillet : Hakirlik, horluk.
 
Yılan da gel : Yılan gibi sürünerek gel.
 
Kerpiç ev :  İnsanoğlu bedeni.
 
Taş evde : Kâbetullah.
 
Tavaf : Ziyaret etmek. Ziyaret maksadiyle etrafında dolaşmak. * Hacıların Kâbe etrafında yedi defa dolaşmaları.
 
Saf : Bir sıra dizilmiş şey, bir şeyi sıra ile uzun uzadıya dizmek. * Câmide cemâatın sırası.
 
Şakkü’l- Kamer : Ayın iki parça olması mu'cizesi. (Kur'ân-ı Kerimin nass-ı kat'isi ile de sâbit olan ve mütevâtir olarak da bilinen Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın parmağının işâreti ile ayın iki parçaya ayrıldığı hadisesi ki, büyük mu'cizelerindendir.)
 
Destur : İzin.
 
Şuh : hareketlerinde serbest, oynak. Eserlerinde her şey açıkça ortada olan.
 
Şölen :  Büyük ziyafet
 
Rabt ol : Bağlan.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır