Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
3. ZEVK 4


ZEVK 736
 
Kim dinler “Ben” bîçâreyi. Feryadım – avâzımdır AŞK
Özümdeki Yanar Dağdır, inleyen şu sazımdır AŞK
Ömrümün özlem menbağı, Âşıkların sertacıdır
AŞK, gerekli – yeterlidir, lâyık ve de lâzımdır AŞK…
 
                                               20.10.1990  18:00
 
 
 
ZEVK 737
 
İyi – Kötü gördüğümüz, “Zât” değil zuhur Efendim
Bir uslu ağaç dalında, yanarsa buhur Efendim
Âhretteki ezâ denen, Dünyadaki ömrün seyri
Tahkik İman –Sâlih Amel, Hak ahlâk budur Efendim…
 
                                                        20.10.1990       18:20
                                                         20.10.1991  
      
Tahkik : Doğru olup olmadığını araştırmak veya doğruluğunu, yanlışlığını meydana çıkarmak. İncelemek. İçyüzünü araştırmak. * Bir şeyi eksiksiz ve ziyâdesiz yapmakta mübâlağa etmektir. Bir şeyin hakikatına ermek, künhüne vâkıf olmak, nihayetine erişmek demektir.
 
İman: İnanmak. İtikad. Hakkı kabul, tasdik ve iz'ân etmek. İslâmiyeti kabul edip amel etmek. Dini bütün hakikatleri kabul edip gereğini yerine getirmek.
 
Sâlih : (Salâh. dan) İşe yarar, elverişli, uygun, iyi. Haklı olan, itikatlı, dindar, dinî emirlere uyan. * Faziletli, ehl-i takva olan.
 
Amel : İş. Çalışma. Bir emri veya vazifeyi yerine getirme. * Kâr, iş işleme. * Dini bir emri yerine getirme, tatbik etme. İtaat. İbâdet.
 
Ahlâk : (Hulk.C.) Huy, tabiat. İnsanın davranış tarzı, tutum ve tavrı, bir cemiyette makbul ve iyi sayılan davranış kuralları. Bu kural ve kaideleri inceliyen ilim. Ahlâkın kaynağı ve mahiyetini inceliyen felsefe.
  
 
ZEVK 738
 
Aşkla zuhurat “Zât” bulur, her şeyde her nişanı olan
Varlığın Vahdet özünde CAN içinde Cânân’ı olan
Nefsin perde tuzakların aşkla parçala İhvâni
Kulluk aşkın zirvesidir, dâim “KUL” dur Sultan olan…
 
                                               20.10.1990  18:32
 
 
Zât : Hürmete lâyık kimse. * Kendi. Öz, asıl. * Ehil. Sâhib. (Zu'nun müennesi) Muhammedî Tasavvufta ise canlı-ansız tüm eserlerin Ulu Ustası yaratanı ALLAH Ü ZÜL CELÂL Hazretleri…
 
Zuhurat : Birden oluveren şeyler. Hesapta olmayan umulmadık hâdiseler. * Sünuhat. (L.R.) Muhammedî Tasavvufta ise Her an Var ediş –Yok ediş – Tekrar yenisini var ediş Şe’enullah – Sünnetullah işleri…
 
Nişan : f. İz. Nişan. Alâmet. İşaret. * Yara izi. * Hedef, vurulması istenen nokta. * Hâtıra için dikilen taş. * Taltif için verilen madalya. * Evlenmeden önceki anlaşma ve karar işareti veya merasim. * Tuğra. * Ferman.
 
Vahdet : Birlik. Yalnızlık. Teklik. (Kesretin zıddıdır.)
 
Cânân : f. Sevgili, güzel, sâhib-i cemâl. * Canlar, ruhları var eden Rabbülâlemin (cc)…
 
  
ZEVK 739
 
Hem ayrı hem aynı şeydir, Berdârı Ali’min Cem’i
Her çağın tek gerçeğidir, Serdârı Ali’min Cem’i
Bir gerçek varlık var: ALLAH. Farkı fark etmez Âşıklar
Fiil-Esmâ-Sıfatta Tek, Esrâr-ı Ali’min Cem’i
 
                                               20.10.1990  18:40
 
Berdâr : f. Asılmış, yukarı kaldırılmış.* Tutucu. İtaat edici ve ettirici. * Meyveli. Meyve verici olan.
 
Serdâr : f. Askerin başı. Kumandan.
 
Esrâr : (Sır. C.) Sırlar. Gizli hikmetler ve mânalar. Bilinmeyen şeyler.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır