Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
40. ARABÎNÂME…ARABÎNÂME…
 
Biz bu aşkın bahçasında
Tomur-gonca-güller gördük…
“Bezm-i Belâ bohçasında
Aşka esir Bülbüller gördük…
 
 
Kulağa Tevhid tıkadık
Kalbimiz kanın yıkadık
Mânâ canda Fecr-i Sadık
Yaktı Güneş küller gördük…
 
 
Özünden “Öz”ün özleyen
Zâti mazharın izleyen
Kendinde kendin gizleyen
Ayân-beyân tüller gördük…
 
 
Dört unsura RABB’ın Ruhu
Erdi seyreletti Şûhu
Zât’ının Zât’ta “Subbuh”u
“Subhân ALLAH!” diller gördük…
 
 
sırrını RABB’ın örmesi
Sûretin, ASL’ın görmesi
Secdedir gözün sürmesi
Al yanakta  çiller gördük…
 
 
“Kaf”la “Nun”dur iki eli
Gizli “Vav”a ne demeli?
Secdeye sebeb Güzeli
Al kınalı eller gördük…
 
 
Bir kıvılcım, bakış-duyuş
Ve İlâhi Aşka uyuş
“Camiü’l- Kelim”i buluş
“ÖZ”den esen yeller gördük…
 
 
Kul ALLAH’ı – ALLAH kulu
Sevdi… Âşık oldu ulu
Buz Dağları ala-sulu
Tevhid Teri seller gördük…
 
 
Nur, HAKK’ın hicab perdesi
Şu ışık, Nurun gölgesi
Akılla – Aşk meselesi
“Yakîn – Irak” hâller gördük…
 
 
Vahiy, sözün sözsüz izi
Aşk, Muhammed gönül gizi
Kerbelâ etti içimizi
Çark-ı Çile çöller gördük…
 
 
Cânân ki canda cevl eden
Derya, damlada devr eden
Ummanı uçtan seyreden
Gönül gözü göller gördük…
 
 
Göründü de gösterdi Dost
Âşikâr Aşkın verdi Dost
Dost Muhammed’in derdi Dost
Ehl-i Beyt’in allar gördük…
 
 
Lafzî – Resmî - Zâtî İlim
İsmi – Cismi – Özde bilim
Söz – Sûret – Zât, aşk-eğilim
Tenezzülde ballar gördük…
 
 
Kendi Tevhidin kendisi
Söylüyor Aşk Efendisi
Başlangıç, zevk Tecellîsi
Dostluk dolu dallar gördük…
 
 
Her mevcûdun “VÜCÛD”udur
Kul’un HAKK’a sücûdudur
İç Evrenin orucudur
HÂL… içinde hâllar gördük…
 
 
“Doğuş” akılıf karanlık
ZÂT ebedi - Zarf bir anlık
Şarab-ı Aşk perişanlık
Melâmette yollar gördük…
 
 
Garib gurbette Melâmi
Hâl-i hasrette Melâmi
HAKK’a hicrette Melâmi
Yâr Yolunda yıllar gördük…
 
 
Hâl hazırdır Aşk Tasında
Edeb, Hızır Hırkasında
Hak Âşıklar arkasında
Kul İhvâni kullar gördük…
 
         14.12.1990  20:52

[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır