Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
41- OLUR DOST!

OLUR DOST!...

 
 
                                               Âşıklar aşk ister aşka kanmağa
                                               Pervâne müştâktır nâr’e yanmağa
                                               Her yerde her zaman adın anmağa
                                               Yâr’in aşkı âşıkların sazı olur...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Bulut bürür gamlı gönlüm boşanır
                                               Yağar rahmet dağlar yeşil kuşanır
                                               “Uşşak-ı Tevhid” de vahdet yaşanır
                                               Kesret ehlin çoğu olur azı olur...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Derviş derdi deli olur yüzülmez
                                               Derisin yüz âşık canı üzülmez
                                               Aşk gölünde hep kuğular süzülmez
                                               Yeşil ördekleri yaban kazı olur...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Tohum esas, tarla tapan nafile
                                               Âşık olunur mu canlar laf ile
                                               Hâlı gibi renk renk gelir saf ile
                                               Kader diye alnımıza yazı olur...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Yolun bilmez söyler yoldan çıktığım
                                               Zâhir hükmün eyler “bâtın bıktığım”
                                               O kaş-ı keman’a kaşım yıktığım
                                               Niyaz naza döner bazı bazı olur...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Mestinede deli gönül mestine
                                               Göçüm almış dilberin kastine
                                               Ak Deniz’den Kara Deniz üstüne                                            
                                               Dost gönülden dost gönüle gezi olur...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Sâki-i kevsere ayyaş olanlar
                                               Mest-yi meydan dost seyrine dalanlar
                                               Hâlk içinden hakka yolun bulanlar
                                               Keramet istemez gönül sezi olur...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Sefil sekrim sevdâlara salarsa
                                               “Dost, dost!” diye  her meydana dalarsa
                                               Kadrin bilmez kara taşa çalarsa
                                               Gönül parçalanır arşa toz olur...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Ey yeni can tuz basma gel yârama
                                               Meydan Hakkın senin sanıp tarama
                                               Bu mecliste ayrı gayrı arama
                                               Hakkın dostu, hakkın hamı, yozu olur...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Kimi sözün yalar, kimi sözün yer
                                               Er meydanı içinde bakar gözün yer
                                               Kimi yeşil tetir, kabuk özün yer
                                               Bir hoş meyve; ceviz derler koz olur...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               İhsan eteğinden sevgi örtüsün
                                               Gök kubbe edelim âşıklar görsün
                                               Ayrılık-birliği-tanıyış sürsün
                                               Kurt aklını toplar döner kuzu olur...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Devranda devr olan devrin devrine
                                               “Eyvellah Hu!..” diyen lütfun cevrine
                                               Seher çağı mihr-i cemâl seyrine
                                               Gelenlerin  koru olur buzu olur...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Görmez misin çiçek çiçek arılar
                                               İşin görür hak yolunda zarılar
                                               Kovan-petek bulur bala yavrular
                                               Oğul balı âşıkların özü olur...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Sinem sazı oldu derdi dört telli
                                               Alevli ateşli seherli yelli
                                               “Yandım dostlar!” desem nereden belli
                                               Külü olanın duman olur közü olur...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Her an değişiyor âlem Sultanım
                                               Gayb- ayn’a ayn-gayb’a dönüyor canım
                                               Dem bu dem saat bu saat mihmanım
                                               Arz eylesem hâl bilmeze söz olur...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Dibi delik kaba su yazık dolmaz
                                               Seyrinde sekr olan sararıp solmaz
                                               Âşığın alası içine olmaz
                                               Yüzü astar astarında yüzü olur...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Esselâ! âşıklar koşun esselâ!
                                               Mahşere derc olmuş dost, Kâlü-belâ
                                               Her gün aşûredır her yer Kerbelâ
                                               Âşıklara aşkı kadar sızı olur...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Gözü bağlı balık akışır  insan
                                               Sûrete bürünür yakışır insan
                                               Bir çember içinde sıkışır insan
                                               Malı, mülkü derdi, oğlu-kızı olur...
                                                                                                             
                                                                
 
                                               Dost Hüdâ’dır canlar Cânândır ALLAH
                                               Sahib ü Nebimiz ol Resulullah
                                               İmam; Velî himmet Ali ismi Şah
                                               Âşıklar el ele verir dizi olur...
                                                                                                            
                                                                
 
                                               Ah!... Yârdan ayrıyım yârın bilenler
                                               Aşkın ağısını gözde silenler
                                               Can cömerdi canlar dâre gelenler
                                               Beni, seni, onu kalkar “bizi” olur...
                                                                                                            
                                                                 {
 
                                               Kul İhvanî’m böyle sözler söyleme
                                               Kalmışım gurbette  hasrette deme
                                               Geçmeyen gün mü olur, geçer gam yeme
                                               Acı tatlı yüreklerde izi olur...
 
                                                        10.10.1985  22:40 Ev
 
 
Mihr : Mehr : Aşk, şefkat, muhabbet. * Güneş. * Huk: Mihr. Evlenme muamelesinde erkek tarafından kadına verilen nikâh bedeli.
 
Gayb : Gizli olan. Görünmeyen. Belirsiz. * Güman. Hislerle veya akıl ile bilinmeyen şey.
 
Ayn : (C.: A'yan-A'yun-Uyûn) Göz. * Pınar, kaynak. Çeşme. * Tıpkısı, tâ kendisi. * Zât. * Eşyanın hakikatı. * Kavmin şereflisi. * Diz. * Altın. * Nazar değme. * Casus. * Her şeyin en iyisi. * Muayene etmek.
 
Sekr : (Sekir) Sarhoşluk.
 
Aşûre : (Aşurâ) Arabi aylardan olan Muharrem ayının onuncu günü. Aynı günde çeşitli hububat ve kuruyemişler katılarak yapılan tatlı.
 
Kerbelâ : Irakta Seyyid-üş şühedâ Hz. İmam-ı Hüseyin Efendimizin (R.A.) meşhed-i mübârekleri olan yer.
 
Cibril var haber ver Sultân-ı Enbiyâ’ya.
Düştü Hüseyin atından sahra-yı Kerbelâ’ya
                                               Âşık Kâzım[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır