Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
43-Gell!...


                                                               GELL!..
 
                                            Baharla gel bulut bulut ağmaya
                                            Esir ettin hasret göğsün sağmaya
                                            Dudak açtım damla damla yağmaya
                                            Gönlüm çölün yedi renkli çiçeği…
 
                                                                 *
 
                                            Âşık olmak saltanattır Sultanım
                                            Yâri sevmek bir san’attır Sultanım
                                            Arı gibi… kırk kanattır Sultanım
                                            Balı beleş Aşk Bağının böceği…
 
                                                                 *
 
                                            Her an-her yer- her hâl, bile ALLAH’ımız
                                            Neslimiz Muhammed, Ali Şahımız
                                            Sînemiz Sır Küpü zevkten ahımız
                                            Yanar dağın karı sevda sıcağı…
 
                                                                 *
 
                                            Muhammed, Ehl-i Beyt, Gavs-ı Azam Pîri
                                            Kıyam - rüku’ – sücûd - kâide’de diri
                                            Tesbihi – tenzihi – tevhid – tekbiri
                                            Dört ucu çivili gönül gerçeği…
 
                                                                 *
 
                                            Âşık, “Ayn”ın “Asl” ı, aynasın boş ver
                                            Kendi kor’u ile kaynasın boş ver
                                            Olur’a - olmaz’a oynasın boş ver
                                            Kul İhvâni’m  Şe’en-i Şah Köçeği…
 
                                                                             01.03.1992  21:21
 
Gavs-ı Azam : Abdülkadir-i Geylanî (K.S.) Hazretlerinin nâmı. En büyük Gavs. Evliyâullahın büyüğü. Gavs-i Ekber de denir.
 
Kâide : Namazda oturuş şartı.
 
Tesbih : Sübhânallah demek. Cenab-ı Hakk'ı (C.C.) şânına lâyık ifadelerle yâdetmek. Yâni: Allah'ın zâtında, sıfâtında ve ef'âlinde cemi' nekaisten münezzeh olduğunu ifade etmektir.
 
Tenzih : Suç ve noksanlıktan uzak saymak. Cenab-ı Hakk'ı (C.C.) her çeşit kusur, noksan, şerik gibi hallerden uzak bilip söylemek. * Kabahati yok olduğu anlaşılmak ve onu ifade etmek.
 
Tekbir : "Allahü ekber" demek. Allah'ın her hususta en yüksek ve en büyük olduğu ifâde etmek.
 
Tevhid : Birleme. Bir Allah'tan başka İlâh olmadığına inanma. Lâ ilahe illallah sözünü tekrarlama. Her yerde ve her şeyde Allah'tan başkasının te'sir hâkimiyeti olmadığını anlamak, bilmek ve bilerek yaşamak.
 
Ayn : (C.: A'yan-A'yun-Uyûn) Göz. * Pınar, kaynak. Çeşme. * Tıpkısı, tâ kendisi. * Zât. * Eşyanın hakikatı. * Kavmin şereflisi.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır