Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
49-ASLI BACI

ASLI BACI!..
 
Sevdâ Sahiline postumu serdim
Âşığım ezelden çâresiz derdim
Seher yellerine sardım gönderdim
Subhân selâmımı al Aslı Bacı…
 
 
Ayılmaz Âşıklar sarhoş, serilmiş
Bâdeleri Bezm-i Elest’ten verilmiş
Bir gerçeği bin çiçekten derilmiş
Âşıkların sözü bal Aslı Bacı…
 
.
Kimi dağda-bağda, kimi Konya’da
Kimi köle kimi Sultan Hanya’da
Âşığa rahat yok yalan dünyada
Çile Sazımızı çal Aslı Bacı…
 
 
Aşktan gayrı bâde içmez Âşıklar
Yâr’e yangın ağyâr seçmez Âşıklar
Muhabbet mevsimi geçmez Âşıklar
Bin bir bahar yüklü dal Aslı Bacı…
 
 
Yâr’den ayrı gurbet eller gezeriz
Tevhid Teknesinde hasret ezeriz
Denizde yürürüz- gökte yüzeriz
Hâl içinde hâldir, hâl Aslı Bacı…
 
.
Tevhiddir âşığın taht ile tacı
Dost ile sohbeti Gönül Mi’racı
Yaşar dört mevsimi ömür ağacı
Âşığın beşiği sal Aslı Bacı…
 
 
Ta çocukken haber almıştım senden
Bir demet gül dermiş idik Gülşenden
Dua et RABB’ıma razı olsun benden
Gönlümün perdesin del Aslı Bacı…
 
 
Aşksız Âşıklara karışamayız
Sarı Yıldız yüce erişemeyiz
Kelle gözü ile görüşemeyiz
Mânâ meydanına gel Aslı Bacı…
 
 
Bir gün bulur bahasını sözlerim
Kalmışım yâd elde Yâr’im özlerim
Tevhid Tandırında kaynar gözlerim
Akar boz-bulanık sel Aslı Bacı…
 
 
Âşıkların ahı Sevdâ Burağı
Aşk âşığa yakın eder ırağı
Tıpkı benim gibi olmaz durağı
Yersiz-yurtsuz olur yel Aslı Bacı…
 
 
Zengini – fakiri – kölesi - beyi
Subhân Semâsının Âşıktır Ney’i
Eğrisi – doğrusu – kötüyle - iyi
Hakikat İnsanda bil Aslı Bacı…
 
 
Kün fe yekûn! HU Esmâsın döndüğü
İlmek ilmek HAYY İsmiyle ördüğü
Bu Cihanda iki gözün gördüğü
Yâr’in yanağında çil Aslı Bacı…
 
 
Dört unsurun dördü diridir “Can”da
Bir kıvılcım – ateş dolaşan kanda
Bir nefestir Can denilen, İnsanda
Acı – Tatlı olan dil Aslı Bacı…
 
 
Aşkın Sıratını atladım şükür
Çilemi bin bire katladım şükür
Yanar dağlar gibi patladım şükür
Alevim söndürmez Nil Aslı Bacı…
 
 
İz izlendi Erenlere raslandı
Garib bağrım Aşk Dağına yaslandı
Dünya derdi ile sînem paslandı
El et sevdâ sisim sil Aslı Bacı…
 
 
Bu hayat hesabı sığmıyor cebe
Bin bir niyaz doğar beşikte bebe
Bir ayağı mezar eşikte dede
Gün gibi geçiyor  yıl Aslı Bacı…
 
 
Âşık izler Ehl-i Beyt’in izini
Muhabbet-Muhammed, Âşıklar Dini
Kalmasın hiçbir şey boşalt içini
Saf ALLAH Aşkıyla dol Aslı Bacı…
 
 
Ezelden aşk, Âşıkların ülküsü
Âşıklar Cihanın ebedi süsü
Dağda kalır ırmakların türküsü
Deryaya ulaşan ş’ol Aslı Bacı…
 
.
Kuddûsi’m bülbüldür Tevhidin öter
Pîrim Şah Geylanî burnuma tüter
Tevhid ile başlar Tevhidle biter
Mi’raca götüren yol Aslı Bacı…
 
 
“İ’tirazsız Rıza” ister Nazlı Yâr
Ondan Âşıkların işi-gücü zâr
“Burada kör-Orda kör” görmeye didâr
Âşıksan ölmeden öl Aslı Bacı…
 
 
Kâbe’de Yâr’imin yaşmağın gördüm
Medine’de esrâr aşmağın gördüm
İmam Hüseyin’in Aşk Bağı’n gördüm
Gezdim Kerbelâ’yı, çöl Aslı Bacı…
 
 
Kimi virânede kimi yalıda
Kimi keçe – kilim, kimi halıda
Kimi altın kafeste kimi çalıda
Zâr ediyor bülbül - gül Aslı Bacı…
 
 
Bunca cevrü çile sanma boşuna
“Ârif – Âşık” yazın mezar taşına
Âşığa taş atan, döner başına
Zâhiri bâtına tül Aslı Bacı…
 
 
Ah edip dizini dövemez Âşık
Aşk zehirin yutar gevemez Âşık
HAKK’tan başkasını sevemez Âşık
Severse silinmez  zül Aslı Bacı…
 
 
Kâinât Kur’ândır, Tevhid “Tâ-Hâ” sı
Dervişlerde dua Dost’un “Duha” sı
İsteyenin olsun atlas - çuhası
Âşığın kefeni çul Aslı Bacı…
 
 
Aşkı terk eyleyen boğuşan İnsan
Aslın inkâr edip döğüşen İnsan
Değişen bir şey yok, değişen İnsan
Bir de üç-beş para - pul Aslı Bacı…
 
 
Avcı ava hazır, elde yay gezer
Âşık olan “HU” hâlinde “HAYY” gezer
Kimi bey geçinir kimi toy gezer
İhvâni Sefilim KUL Aslı Bacı…
 
                   31.07.1989  11:56   
                   Antly. - Yşl Yyl…[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır