Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
4. BÖLÜM: İBNİ HACER'İN LİSTESİNDEKİ 99 ESMÂÜ'L-HÜSNÂ         İbni Hacer el-Askalanî (Fethü'ül Bâri, XI-222,224), Tirmizî listesindeolup da Kur'ân-ı Kerîm'de bulunmayan 27 isim yerine Kur'ân-ı Kerîm'de bulunan 27 isim bularak 99 Esmâü'l-Hüsnâ listesi hazırlamıştır.

 

İBNİ HACER'İN LİSTESİNDEKİ 99 ESMÂÜ'L-HÜSNÂ

1-     ALLAH (celle celâluhu)
2- ER RAHMÂNÜ (celle celâluhu)
3- ER RAHÎMÜ (celle celâluhu)
4- EL MELÎKÜ (celle celâluhu)
5- EL KUDDÛSÜ (celle celâluhu)
6- ES SELÂMÜ (celle celâluhu)
7- EL MÜ'MİNÜ (celle celâluhu)
8- EL MÜHEYMİNÜ (celle celâluhu)
9- EL AZÎZÜ (celle celâluhu)
10- EL CEBBÂRU (celle celâluhu)
11- EL MÜTEKEBBİRÜ (celle celâluhu)
12- EL HÂLİKU (celle celâluhu)
13- EL BÂRİ'Ü (celle celâluhu)
14- EL MUSAVVİRÜ (celle celâluhu)
15- EL GAFFÂRU (celle celâluhu)
16- EL KAHHÂRU (celle celâluhu)
17- ET TEVVÂBÜ (celle celâluhu)
18- EL VEHHÂBÜ (celle celâluhu)
19- EL HALLÂKU (celle celâluhu)
20- ER REZZÂKU (celle celâluhu)
21- EL FETTÂHU (celle celâluhu)
22- EL ALÎMÜ (celle celâluhu)
23- EL HALÎMÜ (celle celâluhu)
24- EL AZÎMÜ (celle celâluhu)
25- EL VASİ'U (celle celâluhu)
26- EL HAKÎMÜ (celle celâluhu)
27- EL HAYYÜ/b> (celle celâluhu)
28- EL KAYYÛMÜ (celle celâluhu)
29- ES SEMÎ'U (celle celâluhu)
30- EL BASÎRU (celle celâluhu)
31- EL LATÎFÜ (celle celâluhu)
32- EL HABÎRU (celle celâluhu)
33- EL ALİYYÜ (celle celâluhu)
34- EL KEBÎRU (celle celâluhu)
35- EL MUHİTU (celle celâluhu)
36- EL KÂDİRU (celle celâluhu)
37- EL MEVLÂ (celle celâluhu)
38- EN NASÎRU (celle celâluhu)
39- EL KERÎMÜ (celle celâluhu)
40- ER RAKÎBÜ (celle celâluhu)
41- EL KARÎBÜ (celle celâluhu)
42- EL MÜCÎBÜ (celle celâluhu)
43- EL VEKÎLÜ (celle celâluhu)
44- EL HASÎBÜ (celle celâluhu)
45- EL HAFÎZU (celle celâluhu)
46- EL MUKÎTÜ (celle celâluhu)
47- EL VEDÛDÜ (celle celâluhu)
48- EL MECÎDÜ (celle celâluhu)
49- EL VÂRİSÜ (celle celâluhu)
50- EŞ ŞEHÎD (celle celâluhu)
51- EL VELİYYÜ (celle celâluhu)
52- EL HAMÎDÜ (celle celâluhu)
53- EL HAKKU (celle celâluhu)
54- EL MÜBÎNÜ (celle celâluhu)
55- EL KAVİYYÜ (celle celâluhu)
56- EL METÎNÜ (celle celâluhu)
57- EL GANİYYÜ (celle celâluhu)
58- EL MÂLİKÜ (celle celâluhu)
59- EŞ ŞEDÎDÜ (celle celâluhu)
60- EL KADÎRU (celle celâluhu)
61- EL MUKTEDİRU (celle celâluhu)
62- EL KÂHİRU (celle celâluhu)
63- EL KÂFİYYÜ (celle celâluhu)
64- EŞ ŞÂKİRU (celle celâluhu)
65- EL MÜSTEÂNÜ (celle celâluhu)
66- EL FÂTİRU (celle celâluhu)
67- EL BEDÎU (celle celâluhu)
68- EL GÂFİRU (celle celâluhu)
69- EL EVVELÜ (celle celâluhu)
70- EL ÂHİRU (celle celâluhu)
71- EZ ZÂHİRU (celle celâluhu)
72- EL BÂTİNÜ (celle celâluhu)
73- EL KEFÎLÜ (celle celâluhu)
74- EL GÂLİBÜ (celle celâluhu)
75- EL HAKEMÜ (celle celâluhu)
76- EL ÂLİMÜ (celle celâluhu)
77- ER REFÎU (celle celâluhu)
78- EL HÂFİZU (celle celâluhu)
79- EL MÜNTAKİMÜ (celle celâluhu)
80- EL KÂİMÜ (celle celâluhu)
81- EL MUHYÎ (celle celâluhu)
82- EL CÂMİU (celle celâluhu)
83- EL MELİK (celle celâluhu)
84- EL MÜTEÂLÎ (celle celâluhu)
85- EN NÛRU (celle celâluhu)
86- EL HÂDÎ (celle celâluhu)
87- EL GAFÛRU (celle celâluhu)
88- EŞ ŞEKÛRU (celle celâluhu)
89- EL AFÜVVÜ (celle celâluhu)
90- ER RAÛFÜ (celle celâluhu)
91- EL EKREMÜ (celle celâluhu)
92- EL A'LÂ (celle celâluhu)
93- EL BERRÜ (celle celâluhu)
94- EL HAFİYYÜ (celle celâluhu)
95- ER RABBÜ (celle celâluhu)
96- EL İLÂHU (celle celâluhu)
97- EL VÂHİDÜ (celle celâluhu)
98- EL EHADÜ (celle celâluhu)
99- ES SAMEDÜ (celle celâluhu)
100- ZÜ'L CELÂLİ VE'L İKRÂMİ    (celle celâluhu)


TİRMİZÎ ve İBNİ MÂCE LİSTESİNDE OLMAYIP
İBNİ HACER LİSTESİNDE OLAN İSİMLER

 
1-     El Â'LÂ (celle celâluhu)
2- EL EKREMÜ (celle celâluhu)
3- EL GAFÎRU (celle celâluhu)
4- EL GÂLİBÜ (celle celâluhu)
5- EL HAFİYYÜ (celle celâluhu)
6- EL HALLÂKU (celle celâluhu)
7- EL İLÂHU (celle celâluhu)
8- EL KADÎRU (celle celâluhu)
9- EL KEFÎLÜ (celle celâluhu)
10- EL MEVLÂ (celle celâluhu)
11- EL MUHİTU (celle celâluhu)
12- EL MÜSTEÂNÜ             (celle celâluhu)
13- EN NASÎRU (celle celâluhu)
14- ER-REFÎU (celle celâluhu)
15- EŞ ŞÂKİRU (celle celâluhu)

[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır