Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
51. Güzel                                                             HUU DOST
                                                                       GÜZEL…
 
                                                       Âşıklar Naz Nefesinin
                                                       Seherde sevda sesinin
                                                       Hak Âşığı Kuddusi’nin
                                                       Aşk Bağının balı güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Selsebil Sırr Sabahı’nda
                                                       Aşk kokar âşık ahında
                                                       Osman Baba dergâhında
                                                       Aşı gülle çalı güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Tevhid muhabbet mi’racı
                                                       HAKK rızası hâlde hacı
                                                       Gonca güller Tevhid Tacı
                                                       Tomur yüklü dalı güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Aşk Ağı’na atan HAKKtır
                                                       Attığını tutan HAKKtır
                                                       Alan HAKKtır satan HAKKtır
                                                       Aşk Bazarı’n malı güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Ekşi - Tuzlu - Acı - Tatlı
                                                       Gönül köşkü yedi katlı
                                                       Aşka koşan kırk kanatlı
                                                       Sır - Atının nalı güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Kemâlâtta İsa - Musa
                                                       Bir makamdır, ateş - âsâ
                                                       Âşık ölmez ölen posa
                                                       Toprak yüklü salı güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Hıra Dağı’nda Nûr Gârı
                                                       Esrâra sardı nigârı
                                                       Dost Muhammed yâdigârı
                                                       Ehl-i Beyt Yâr Ali güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Her nefesi tevhid kokan
                                                       Hakk’tan Hakk’a Hakk’la akan
                                                       Tevhid ile yürek yakan
                                                       Hâl içinde hâli güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Aramaz âşıktır bulan
                                                       Boşalmaz HAKK ile dolan
                                                       Lâzımdır - lâyıktır olan
                                                       Köle güzel… Vâli güzel…
                                                                      
                                                                      *
 
                                                       “HU” esmâsın hükmü “HAYY”dır
                                                       Özü güneş yüzü”Ay”dır
                                                       Aşkın yurdu Aksaray’dır
                                                       Eren eller eli güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Öl diril dost, cenazen kıl!
                                                       At zannını niçin - nasıl
                                                       Âşık için yoktur akıl
                                                       Ko!.. desinler deli… güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Aşk yolunda bebe - dede
                                                       Meftun olduk muhabbede
                                                       Adı güzel Muhammed’e
                                                       Ağlar gözün seli güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Bin bir tevbe suçumuzda
                                                       Karalar ak saçımızda
                                                       Vuslat vakti içimize
                                                       Eser seher yeli güzel…
 
*
 
                                                       Her nefes elest âhidi
                                                       Şe’ende Şah’ın şâhidi
                                                       Tevhid eyleyen Vâhidi
                                                       ALLAH diyen dili güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Devran halka revnaktır
                                                       Cânân için can oynaktır
                                                       Dönen HAKK, döndüren HAKKtır
                                                       Merkezinde dili güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Aklı neylesin âşıklar
                                                       Aşkla kaynasın âşıklar
                                                       Çalsın oynasın âşıklar
                                                       On parmakta zili güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Aşkın otağı sînemiz
                                                       Birlik batağı sînemiz
                                                       Yârin yatağı sînemiz
                                                       Atlas - ipek çulu güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Sırrı sonsuz sevdamızın
                                                       Mecnûnu mest Leylâmızın
                                                       Hasbinallah Mevlâmızın
                                                       Sultanı hoş kulu güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Gavs-ı Azam aşkın gururu
                                                       Ehl-i Beyt hak aşk süruru
                                                       Muhammed gözümün nûru
                                                       Dost elinde dolu güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Aşka ilaçtır Geylâni dost
                                                       Başa taçtır Geylâni dost
                                                       Bir ağaçtır Geylâni dost
                                                       Kuddusi’min kolu güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Aşk ü cezbe anka kuşu
                                                       Zühd ü takva sıdk ü huşû
                                                       Havf ü recâ “Kaf”a koşu
                                                       Işk u Tevhid yolu güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Tevhid ile erilecek
                                                       Himmet ile verilecek
                                                       Hizmet ile dirilecek
                                                       Bu dergâhta ölü güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Her şey “HAKK”tır hak bilene
                                                       Her gün “aşre” sevilene
                                                       Her yer Kerbelâ sevene
                                                       Çark-ı çile çölü güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Bin bir gözle bakan sular
                                                       Yatağını yakan sular
                                                       Göz göz olup akan sular
                                                       Damla - derya gölü güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Destur diler dizi yoktur
                                                       Beni – Seni - Bizi yoktur
                                                       Karda yürür izi yoktur
                                                       Âşıkların tülü güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Cemâlin bakmış dervişler
                                                       Erimiş akmış dervişler
                                                       Odunun yakmış dervişler
                                                       Tevhid tozu külü güzel…
 
                                                                     *
 
                                                       Kul İhvâni’m  kıtmirîdir
                                                       Binler içinden biridir
                                                       Salât selâmı diridir
                                                       Dost Muhammed gülü güzel…
 
                                                                         20.03.1992 23:44  hc. Osmn tlf.
 
Hak âşığı Kuddusi : Büyük bir Divanı olan Kadirî mürşidi.
Bor ilçesinde kabri şerifi olup şiirleri bestenemiştir. “Hu demek ister Kuddusi her an” !8 yıl Ravza-yı Mutahharada Medine’de kalmış aşkın bir Hakk âşığı.
 
Yâ Latîf (cc)
Yâ Halîm (cc)
Yâ Kerîm (cc)
Yâ Sabûr (cc)
 
         Kuddusî Baba
 
 
Osman Baba : Aksarayın Gırgıl Kasababasından, Kuddusi babanın son hailfelerinden olup 1996 yılında Cidde’de Hakk’a yürüdü. 40 yıl (60 koç katımı) koyun çobanlığı yapmış, Hakkı halk içinde bulmuş veyaşamış azîz büyüğüm gönül dostum. Ruhları şâd olsun.
 
Geylâni : Seyyid Abdulkadir-i Geylanî, Gavs-ül A'zam, Gavs, Kutub gibi mecâzi nâm ile bilinen bu zât (Hi: 470-561) yılları arasında yaşamış ve Kadirî Tarikatının müessisidir. Müteaddid müridlerinden bir çoğu sonradan veli olarak meşhurdurlar. Derslerinin te'siriyle birçok Hristiyan ve Museviler Müslüman olmuşlar, ruhâni feyze ermişlerdir. Aktab-ı Erbaa'dan sayılır. (R.A.)

[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır