Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
56-ZEVK 6

ZEVK 524
 
Yâr elinden bâde almış, Âşık gönlüm ayıkmıyor
Cevr-i Cihan Çark-ı Çile hoş, Yâr sevmekten bıkmıyor
Geçti gitti nice yıllar, ak saçlarla Kul İhvâni
Neyleyeyim divâneyim, Yâr’im aklımdan çıkmıyor..
 
                            14.08.1989  21:05  
                                     Lâra sahilleri...
 
ZEVK 525
 
Gümüş gibi pırıl pırıl, denizdeki ayın izi
Dalgalarla raks ediyor, anlatıyor sevgimizi
Yine sensiz-yine yalnız, sahillerde Kul İhvâni
Alev alev dökülüyor, göz yaşları dizi dizi...
 
                            14.08.1989  22:11
                                     Lâra sahilleri...
 
 ZEVK 526
 
Biz muhabbet mihmanıyız, bu gece Dost Dergâhında
Birlik bâdesi’n içeriz, bendesiyiz Bârgâhında
Her nâr ü nûr çile çiçek, Âşık arı Kul İhvâni
Nice tomur gül gonca olur, hakikatın Hârgâhında...
 
                                      16.08.1989  21:14 
                                               Lâra sahilleri...
 
 
Mihman : f. Misafir.
 
Dergâh : (Der-geh) f. Cenab-ı Hakk'a ibadet edilen yer. * Büyük bir huzura girilecek kapı. Kapı. Padişahların kapısı. * Şeyhlerin tekkesi.
 
Bâde : f. şarap, içki. Kadeh.
 
Bârgâh : f. İzinle girilecek yer. Padişah divanhanesi. * Huzur-u Rabb-il Âlemin. Dua edilen yer.
 
Hârgâh : Dikenlik.
ZEVK 527
.
Sırrın safâsı Ali’sin! İlmin karargâhısın Sen!.
On iki gonca omcası, Ehl-i beyt’in Şah’ısın Sen!.
Darda kırık gönüllerin, uğrak ve durak yerisin
Kul İhvâni Kıtmirindir, velâyet Padişahısın Sen!...
 
                            17.08.1989  18:21  
                                     Lâra sahilleri...
 
 
Safâ : Gönül şenliği, eğlence. * Duru olmak, itmi'nan ve meserret üzere olmak. Temiz, sâfi olmak.
 
Karargâh : f. Karar verilen yer. Karar yeri. * Askerî birlikte kurmay heyetinin toplandığı yer. Merkez.
 
Omca : Gül dallarının kökü, ocağı.
 
Velâyet : Veli olan kimsenin hali. Velilik, dervişlik. * Dostluk. * Sadakat. * Başkasına sözünü geçirmek. Bir şeye kudret cihetiyle bizzat mutasarrıf olmak. (Bak: Veli)
 
 
 
 
ZEVK 528
 
Alnımdaki kara sevdâ, sahillere sürdü beni
Denizdeki gümüş yoldan, bekliyorum Yâr gelmeni
Mehtapta köpük dansı var, ak saçlarla Kul İhvâni
Var mıdır başka özleyen böyle candan seven Seni?...
 
                                      17.08.1989  23:17  
                                               Lâra sahilleri...
 
 
ZEVK 529
 
Hacı bektaş velî Hünkâr, serdarı selâm - salâtın
Gönlüme sevdâlar saçtı, sırr sebili makalâtın
Arı gibi çiçek çiçek, gezer yürür Kul İhvâni
Kapında baş eğen anlar, hâl içindeki Hâlâtın...
 
                            18.08.1989  05:50  
                                     Lâra sahilleri...
 
 
 
Hünkâr : f. Hükümdar. Padişah. Sultan.
 
Serdar : f. Askerin başı. Kumandan.
 
Makalât : (Makale. C.) Makaleler. Söz ve yazılar. Bahisler. Hacı bektaş velî Hünkâr’ın tek kitabı.
 
Hâlât : (Hâlet. C.) Haller. Suretler. Keyfiyetler.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır