Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
58. Yâ Gavs
                                                               YÂ GAVS (ks)!...
 
 
                                                           Ey Muhammed ümmeti
                                                           Aşktır âşık zimmeti
                                                           Hızır gibi himmeti
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
                                                                        
                                                           Şafağında uyandık
                                                           Şah tandırı’nda yandık
                                                           Aşk boyasın boyandık
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Sır gönül güzeli Dost
                                                           Ezelin ezeli Dost
                                                           Tevhidin tek eli Dost
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Destur dile Devranı
                                                           Sır, selsebil Seyranı
                                                           Hâl-i hazır Hayranı
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Arzdan Arşa kastı Huu
                                                           Dost Muhammed dostu Huu
                                                           Benlik bekâ postu Huu
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Hem seyiddir hem şerif
                                                           Bezm-i ezelden ârif
                                                           Kim eyler aşkın târif
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Kesretin sır sonucu
                                                           Tevhidin vâhdet ucu
                                                           Himmeti, sâki sucu
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Birlik bağın bağdad’ı
                                                           Damağın tevhid tadı
                                                           Gavs-ı Azamdır adı
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Naz - niyaz nicelerde
                                                           Uykusuz gecelerde
                                                           Bayrağı yücelerde
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Günyetü’t-Talibin nûr
                                                           Fethü’l-Gaybi sır surûr
                                                           Himmeti hazır durur
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Seyret beşik - kâbiri
                                                           Ebed Gavs-ı Kebiri
                                                           Gönlü Elestten diri
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Ehl-i Beyt’in şahbazı
                                                           Arştaki aşk avazı
                                                           Sohbeti sevda sazı
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Elin tut HAKK’a yürü
                                                           Himmetin başa bürü
                                                           Duası dost mühürü
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
                                                                        
                                                                       *
 
                                                           Şeriatın kalesi
                                                           Tarikatın gür sesi
                                                           Mârifetin nefesi
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Uyuyanı uyandırır
                                                           Aşk nârına yandırır
                                                           Sırr-ı Kevser kandırır
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Gel dergâha arıtsın
                                                           Gönlün yusun durutsun
                                                           Tevhid nûru kurutsun
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Âşık, aşka muhtaçtır
                                                           Aşk, bilen başa taçtır
                                                           Tevhidi kalbe ilaçtır
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Yüzün HAKK’a yöndürür
                                                           Gönlün Dosta döndürür
                                                           Sohbeti söz söndürür
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Diz çök HAKK’a bende ol
                                                           Ben olmuşam sen de ol
                                                           Canı, binbir tende ol
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Sanma bir hevestir bu
                                                           Ebedi deli duygu
                                                           RABB’a rıza arzusu
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Umudu korku çeker
                                                           Kevser Kuyu “su” çeker
                                                           Bin bir dili “HUU” çeker
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
                                                            
                                                           Yârin yakîn yazarı
                                                           Âşıkların bazarı
                                                           Cennet eyler nazarı
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Lâ ilâhe illâ ALLAH
                                                           Şanı yüce zikr-i Şah
                                                           Ruhu bizle inşallah
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Nesl-i Pâk-i Mustafa
                                                           Göz süruru pür sefâ
                                                           Sohbeti vuslat vefâ
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Elin ver Dosta bağlan
                                                           Câhildir yalnız kalan
                                                           İzinden kâmil olan
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Fatma Zehra Betül’ün
                                                           Goncasıdır ol gülün
                                                           Eli, eli Rasûlün
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                       *
 
                                                           Kul İhvâni dost adım
                                                           Kuddusi gönül yâdım
                                                           Şah Tevhidin yaşadım
                                                           Pîrim Abdülkadir’in…
 
                                                                    05.04.1992  14:55
                                                                          2 rmzn byrm.
 
Ümmet : Cemaat, kavim, taife. * Bir hâkim milletin ashabından olan hey'et-i içtimaiye. * Bir peygambere inanıp onun yolundan giden insanların hepsi. Bir peygamberin Hakka davet ettiği cemaat. * Bir dille konuşan millet. * Arkasına düşülecek bir cemaat veya tarikat.
 
Zimmet : Himayeyi te'min eden ittifak. * Borç. * Alâkalı. * Uhde. * Vicdan. * Mes'uliyet. * Üst. Üstte olan şey. * Koruma zorunda kalma.
 
Himmet : Kalbin bütün kuvveti ile Cenab-ı Hakk'a ve sâir mukaddesata yönelmesi. Kalb isteği ile gösterilen ciddi gayret. * Allah indinde makbul ve mübârek bir kimsenin mânevi yardımı ile birisini koruması, yardım etmesi. * Tabiî şevk ve meyil ve heves. * Lütuf, yardım.
 
Post : f. Tüylü hayvan derisi. * Mc: Makam, mevki.[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır