Muhammedinur - Üzme, Üzülme, Sev, Sevil - 5. BÖLÜM: ÜÇ LİSTEDEKİ 140 ESMÂÜ'L-HÜSNÂ

Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
5. BÖLÜM: ÜÇ LİSTEDEKİ 140 ESMÂÜ'L-HÜSNÂ
TİRMİZÎ (HADİS-İ ŞERÎF)
İBNİ MÂCE (HADİS-İ ŞERÎF)
İBNİ HACER (KUR'ÂN-I KERÎM)
LİSTELERİNDE ORTAK İSİMLER

 
1-     ALLAH (celle celâluhu)     (zâtî)
2- EL- ADLÜ (celle celâluhu) (insanî)
3- EL- AFÜVVÜ (celle celâluhu) (insanî)
4- EL- AHAD (celle celâluhu) (zâtî)
5- EL- ÂHİRU (celle celâluhu) (zâtî)
6- El- A'LÂ (celle celâluhu) (zâtî)
7- EL- A'LİYYÜ (celle celâluhu) (zâtî)
8- EL- ÂLİMÜ (celle celâluhu) (zâtî)
9- EL- ALÎMÜ (celle celâluhu) (zâtî)
10- EL- AZÎMÜ (celle celâluhu) (zâtî)
11- EL- AZÎZÜ (celle celâluhu) (zâtî)
12- EL- BÂİSÜ (celle celâluhu) (kevnî)
13- EL- BÂKÎ (celle celâluhu) (zâtî)
14- EL- BÂRİÜ (celle celâluhu) (zâtî)
15- EL-BÂRRU (celle celâluhu) (zâtî)
16- EL- BÂSITU (celle celâluhu) (kevnî)
17- EL- BASÎRU (celle celâluhu) (zâtî)
18- EL- BÂTINÜ (celle celâluhu) (zâtî)
19- EL- BEDÎ'U (celle celâluhu) (kevnî)
20- EL- BERRU (celle celâluhu) (zâtî)
21- EL-BÜRHÂNÜ (celle celâluhu) (insanî)
22- EL- CÂMİ'U (celle celâluhu) (kevnî)
23- EL- CEBBÂRU (celle celâluhu) (zâtî)
24- EL- CELÎLÜ (celle celâluhu) (zâtî)
25- EL-CEMÎLÜ (celle celâluhu) (zâtî)
26- ED-DÂİMÜ (celle celâluhu) (zâtî)
27- ED- DÂRRU (celle celâluhu) (kevnî)
28- EL-EBEDÜ (celle celâluhu) (zâtî)
29- EL EKREMÜ (celle celâluhu) (insanî)
30- EL- EVVELÜ (celle celâluhu) (zâtî)
31- EL-FÂTIRU (celle celâluhu) (zâtî)
32- EL-FETTÂHU (celle celâluhu) (insanî)
33- EL-GAFFÂRU (celle celâluhu) (insanî)
34- EL GAFÎRU (celle celâluhu) (insanî)
35- EL- GAFÛRU (celle celâluhu) (insanî)
36- EL GÂLİBÜ (celle celâluhu) (zâtî)
37- EL- GANİYYÜ (celle celâluhu) (zâtî)
38- EL- HABÎRU (celle celâluhu) (zâtî)
39- EL- HÂDÎ (celle celâluhu) (insanî)
40- EL- HÂFİDU (celle celâluhu) (insanî)
41- EL HAFİYYÜ (celle celâluhu) (zâtî)
42- EL-HÂFİZU (celle celâluhu) (zâtî)
43- EL- HAFÎZU (celle celâluhu) (kevnî)
44- EL- HAKKU (celle celâluhu) (zâtî)
45- EL- HAKEMÜ (celle celâluhu) (insanî)
46- EL- HAKÎMÜ (celle celâluhu) (zâtî)
47- EL- HÂLİKU (celle celâluhu) (kevnî)
48- EL- HALÎMÜ (celle celâluhu) (insanî)
49- EL HALLÂKU (celle celâluhu) (zâtî)
50- EL- HAMÎDÜ (celle celâluhu) (zâtî)
51- EL- HASÎBÜ (celle celâluhu) (insanî)
52- EL- HAYYÜ (celle celâluhu) (zâtî)
53- EL İLÂHU (celle celâluhu) (zâtî)
54- EL- KÂBIZU (celle celâluhu) (kevnî)
55- EL-KADÎMÜ (celle celâluhu) (zâtî)
56- EL- KÂDİRU (celle celâluhu) (zâtî)
57- EL KADÎRU (celle celâluhu) (zâtî)
58- EL-KÂFİYYÜ (celle celâluhu) (insanî)
59- EL- KAHHÂRU (celle celâluhu) (zâtî)
60- EL-KÂHİRU (celle celâluhu) (zâtî)
61- EL-KÂİMÜ (celle celâluhu) (zâtî)
62- EL-KARÎBÜ (celle celâluhu) (insanî)
63- EL- KAVÎYYÜ (celle celâluhu) (zâtî)
64- EL- KAYYUMÜ (celle celâluhu) (kevnî)
65- EL- KEBÎRU (celle celâluhu) (zâtî)
66- EL KEFÎLÜ (celle celâluhu) (insanî)
67- EL- KERÎMÜ (celle celâluhu) (zâtî)
68- EL- KUDDÛSÜ (celle celâluhu) (zâtî)
69- EL- LATÎFÜ (celle celâluhu) (insanî)
70- EL- MÂCİDÜ (celle celâluhu) (zâtî)
71- EL- MÂLİKE'L MÜLKİ (celle celâluhu) (kevnî)
72- EL- MÂNİ'U (celle celâluhu) (kevnî)
73- EL- MECÎDÜ (celle celâluhu) (zâtî)
74- EL- MELİKÜ (celle celâluhu) (kevnî)
75- EL- METÎNÜ (celle celâluhu) (zâtî)
76- EL MEVLÂ (celle celâluhu) (insanî)
77- EL- MÜAHHİRU (celle celâluhu) (kevnî)
78- EL- MUGNÎ (celle celâluhu) (kevnî)
79- EL MUHİTU (celle celâluhu) (zâtî)
80- EL- MUHSÎ (celle celâluhu) (zâtî)
81- EL- MUHYÎ (celle celâluhu) (kevnî)
82- EL- MUİDÜ (celle celâluhu) (kevnî)
83- EL- MUİZZÜ (celle celâluhu) (insanî)
84- EL- MUKADDİMÜ (celle celâluhu) (kevnî)
85- EL- MUKÎTÜ (celle celâluhu) (kevnî)
86- EL- MUKSİTU (celle celâluhu) (insanî)
87- EL- MUKTEDİRU (celle celâluhu) (zâtî)
88- EL- MUSAVVİRU (celle celâluhu) (kevnî)
89- EL-MU'TİYYÜ (celle celâluhu) (insanî)
90- EL-MÜBDİ'Ü (celle celâluhu) (kevnî)
91- EL-MÜBÎNÜ (celle celâluhu) (insanî)
92- EL- MÜCÎBÜ (celle celâluhu) (insanî)
93- EL- MÜHEYMİNÜ (celle celâluhu) (kevnî)
94- EL- MÜ'MİNÜ (celle celâluhu) (insanî)
95- EL- MÜMÎTÜ (celle celâluhu) (kevnî)
96- EL-MÜNÎRU (celle celâluhu) (zâtî)
97- EL- MÜNTAKİMÜ (celle celâluhu) (insanî)
98- EL MÜSTEÂNÜ (celle celâluhu) (insanî)
99- EL- MÜTEÂLÜ (celle celâluhu) (zâtî)
100- EL- MÜTEKEBBİRU (celle celâluhu) (zâtî)
101- EL- MÜZİLLÜ (celle celâluhu) (insanî)
102- EN- NÂFİ'U (celle celâluhu) (kevnî)
103- EN NASÎRU (celle celâluhu) (insanî)
104- EN- NÛRU (celle celâluhu) (zâtî)
105- ER-RABBÜ (celle celâluhu) (zâtî)
106- ER- RÂFİ'U (celle celâluhu) (insanî)
107- ER- RAHÎMU (celle celâluhu) (zâtî)
108- ER- RAHMÂNU (celle celâluhu) (zâtî)
109- ER- RAKÎBÜ (celle celâluhu) (insanî)
110- ER-RÂŞİDÜ (celle celâluhu) (zâtî)
111- ER- RAÛFÜ (celle celâluhu) (zâtî)
112- ER-REFÎU (celle celâluhu) (zâtî)
113- ER- REŞÎDÜ (celle celâluhu) (zâtî)
114- ER- REZZÂKU (celle celâluhu) (kevnî)
115- ES- SABÛRU (celle celâluhu) (insanî)
116- ES-SÂDIKU (celle celâluhu) (zâtî)
117- ES- SAMEDÜ (celle celâluhu) (zâtî)
118- ES-SÂMİ'U (celle celâluhu) (zâtî)
119- ES- SELÂMÜ (celle celâluhu) (zâtî)
120- ES- SEMÎ'U (celle celâluhu) (zâtî)
121- EŞ ŞÂKİRU (celle celâluhu) (insanî)
122- EŞ-ŞEDÎDÜ (celle celâluhu) (zâtî)
123- EŞ- ŞEHÎDÜ (celle celâluhu) (zâtî)
124- EŞ- ŞEKÛRU (celle celâluhu) (insanî)
125- ET-TÂMMÜ (celle celâluhu) (zâtî)
126- ET- TEVVÂBÜ (celle celâluhu) (insanî)
127- EL- VÂCİDÜ (celle celâluhu) (zâtî)
128- EL- VÂHİDÜ (celle celâluhu) (zâtî)
129- EL-VÂKİYYÜ (celle celâluhu) (zâtî)
130- EL- VÂLÎ (celle celâluhu) (kevnî)
131- EL- VÂRİSÜ (celle celâluhu) (zâtî)
132- EL- VÂSİ'U (celle celâluhu) (zâtî)
133- EL- VEDÛDÜ (celle celâluhu) (insanî)
134- EL- VEHHÂBÜ (celle celâluhu) (insanî)
135- EL- VEKÎLÜ (celle celâluhu) (insanî)
136- EL- VELÎYYÜ (celle celâluhu) (insanî)
137- EL-VİTRU (celle celâluhu) (zâtî)
138- EZ- ZÂHİRU (celle celâluhu) (zâtî)
139- ZÜ'L KUVVETÜ (celle celâluhu) (zâtî)
140- ZÜ'L CELÂLİ VE'L İKRÂMİ  (celle celâluhu) (zâtî)

Tirmizî listesinde 99 esmâ,
İbni Mâce listesinde olan Tirmizî listesinde olmayan 26 esmâ ve
her iki listede de olmayıp Askalanî listesinde olan 15 esmâ toplamı 140 esmâdır.

.
        Azîz kardeşim,

        Biliyorsun ki ALLAH-U ZÜ'L-CELÂL:
         " De ki: İster ALLAH diye dua edin (deyin) ister RAHMÂN diye dua edin. Hangisi ile dua etseniz olur. Çünkü (Esmâü'l-Hüsnâ) güzel isimler O'na hastır..." (İsrâ 17/110)
buyurmaktadır.

        Rahmânü'r-Rahîm olan Rabbü'lâlemîn, zâtı olan ALLAH-U ZÜ'L-CELÂL'e Esmâü'l-Hüsnâsıyla dua, yâni zikretmemizi emretmektedir.
Muradullah ise bu esmâların mânâsı ve sırrı ile tevhidî tekemmülümüzü tamamlamamızdır.
Esmâü'l-Hüsnâ tıpkı bir eczane gibidir.
Her derdin devâsı ordadır.
Her birisi tek, emsâlsiz ve kıymetlidir.
Nasıl ki öksürüğün, ateşin, gribin, iltihabın, kabızlığın, ishalin v.s. bir ilacı var ise mânevî âlemde de RABB'ımızın güzel isimleri böyledir.
Yeter ki bilinçli ve şuûrlû kullanılsın.
Bunun için eczacıların başı olan Fahr-i Kâinât (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimizi DUYmamız ve UYmamız şarttır.
Muhammedî metodun dışında ve tersinde ise, zarar verebilir.
Onun içindir ki nicelerini gördük ki çok yakıcı olan "Lâfzullah" zikrini, alt yapısı oluşmadan, rastgeleye, ehli olmayan zavallı şeyhlerin nefsî istekleriyle, çokça zikredip çektiklerinde, hayatları alt-üst oldu.
Ne ev-bark, ne çoluk-çocuk ve ne de din kaldı!...

        Yanlış anlamayasın, zikredilmesin demiyoruz, bilinçli, lâzım ve lâyıkınca zikredilsin.
Esmâlar dışdan ilaç tabletleri gibi rengarenk kelime (lâfız) ambalajları içindedirler.
Ama içlerinde, her birisinin hünerleri bizzâtihi hazırdır.
İçinde uyuşturucu olan bir tableti kediye, kuşa ve insana içirmemizin bir farkı yoktur hepsini uyuşturur.
Yâni, her esmânın zuhûr ve tesir gücü vardır.
Ancak dinimiz aklı, ilmi, edebi, irfânı ve erkânı esas alıp, Muhammed (Aleyhi's selâm)'a tâbi' olup teslimiyet üzere sırât-ı müstakîmde nefes nefes yürümeyi emreder.
Hakk ve hayr olan; ALLAH-U ZÜ'L-CELÂL'e, Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'e uymak ve dosdlarıyla dosd olmaktır.
Fakîr, âciz, zelil ve âlîl sıfatlarıyla mevsuf bir kul olarak, elimden gelen, düşünebildiğim, okuyup anlayabildiğim kadarıyla misâl olsun diye bazı esmâların zikriyle o esmâların ilaç içer gibi ilim, irade, idrak ve iştirakle kalbimizde zuhûru ile ne gibi te'sir ve faydaları olur diye nefsime anlatırken size de arz etmiş olayım inşâallah!...

        Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : " ALLAH'ın 99 ismi vardır ki onları sayan cennete girer. Onlar Kur'ân'da mevcuddur." buyurmuştur. ( İbni Abbas ve İbni Ömer (ra) dan Suyutî, III-165 )

        Bu muhteşem ve muazzam âfâk ve enfüs sistemi, sonsuz isimlerin tecellî tezgâhıdır.
Hepsi hakktır.
İnsan aklı ise; tercihi (yorumu) emredildiği gibi yapıp-yapmamaktan sorumlu ve imtihandadır.
Akıl, Nûrullahtır.
Hayvandan üstünlük akılladır.
Akıl, kişinin kendini ve RABB'ini bilmesi için ana araçtır.
Gerisi boş lâf ve safsatadır.
Akılperestlere katılıyorum sanma.
ALLAH-U ZÜ'L-CELÂL her ni'meti lâzım ve lâyık olan zaman, yer ve hâlde kullanmayı emretmekle beraber, gerektiği yerde kullanmamayı da emredip kullanmaktan sorumlu kılmaktadır.
Âhirette câhile, "Neden yapmadın?" sorusu bir kere sorulurken, ilmiyle a'mil olmayan âlime 7 kere sorulduğunda utancından yüzünün etleri döküleceği hadîs-i şerîfle sabittir.
Zikredelim, fikredelim, şükredelim, sabredelim ve ne edersek edelim veya etmeyelim hepsinde akl-ı selim, bilinç ve Muhammedî Şuûr esastır ve's Selâm!...

        Rabbü'lâlemîn (celle celâluhu), Keremli Kelâmullah olan Kur'ân-ı Kerîm'inde genellikle buyruklarının (âyetlerinin) sonunda konuyu en muazzam ve muhteşem şekilde bağlayan ikili Esmâ ile bağlar...
Samimîyetle arz ederim ki şu yalan dünyada en çok zevk aldığım şey Kur'ân-ı Kerîm'i anlayarak okumak, okurken düşünmek, düşünürken anlamak ve anlayınca geçmiş, şuan ve geleceğim için gerekli olduğu hâlde boşa geçen günlerime ağlamaktır...
Âyet sonlarına noktayı koyan bu ikili esmâlar öylesine hârikadır ki anlatamam!...
Sadece âyet sonlarındaki ikililerin (mesâni) baştan sona sıra ile ve hangi sûrelerde kaç kere geçiyor diye tesbit edebildiğim kadarıyla bir liste arz edeceğim.
Bir Sûfî ve derviş zikrederse Muhammedî Mahşere Kevser suyu olur umudu ve duası ile:
[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır